Albert Einstein

*14.3.1879, +18.4.1955

Americký teoretický fyzik německo-židovského původu; jeden z nejvýznamnějších fyziků 20.století, spoluzakladatel moderní fyziky. Po studiích ve Švýcarsku pracoval na patentovém úřadě v Bernu. R. 1909 publikoval speciální teorii relativity, která zásadně změnila chápání hmoty, prostoru a času a patří k nejdůležitějším objevům moderní fyziky vůbec. Byl profesor na německé univerzitě v Praze, v Curychu, ředitel Fyzikálního ústavu císaře Viléma. Formuloval obecnou teorii relativity, zobecnění speciální teorie relativity. Pracoval též v oblasti kvantové fyziky (vysvětlil např. fotoelektrický jev a luminiscenci) a statistické fyziky (vysvětlil Brownův pohyb). 1933 nucen pro svůj židovský původ opustit Německo; do své smrti působil v USA na univerzitě v Princetonu, kde se (neúspěšně) pokoušel vytvořit jednotnou teorii pole, která by vysvětlovala působení gravitačních, elektromagnetických i jaderných sil. 1939 spolu s dalšími vědci podepsal dopis prezidentu USA F. D. Rooseveltovi, v němž upozorňovali na využití jaderné energie k vojenským účelům v Německu. To přispělo k zahájení amerického programu vývoje atomové bomby, kterého se však Einstein neúčastnil. Po 2. světové válce se zapojil do hnutí za zákaz atomových zbraní. Získal Nobelovu cenu za přínos v oblasti kvantové fyziky.

Hodnocení životopisu Albert Einstein

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. červen 2008
  6 988×
  187 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Albert Einstein