Albert Einstein

Albert Einstein se narodil 14.března v bavorském městečku Ulmu. Jeho rodina se brzy přestěhovala do Mnichova a tam také Einstein v deseti letech začal studovat na gymnáziu. Měl zálibu především v matematice, fyzice a filozofii. Rok před dokončením studia však gymnázium opustil.

Poněvadž měl velmi dobré výsledky v matematice a ve fyzice, pokusil se v 16 letech udělat přijímací zkoušku na polytechniku ve švýcarském Curychu. Úspěšně složil zkoušky z matematiky a fyziky, ale neměl dostatečné znalosti v cizích jazycích, botanice a zoologii, a proto nebyl na vysokou školu přijat. Rektor techniky mu doporučil, aby nejdříve dokončil středoškolské studium na švýcarské střední škole v Aaru. Na této vynikající škole strávil Einstein víc než rok a na konci roku 1896 složil s výborným prospěchem maturitu a byl bez zkoušek přijat na curyšskou polytechniku. Zde v roce 1900 složil závěrečné zkoušky a obdržel diplom. V r. 1902 se stal technickým úředníkem na Federálním patentovém úřadě v Bernu.
V roce 1905 uveřejnil v německém časopise Annalen der Physik dnes již historickou práci K elektrodynamice pohybujících se těles, která obsahuje základní principy speciální teorie relativity a téměř všechny důsledky, které z těchto principů vyplývají. Einsteinova teorie byla natolik revoluční, že se mnozí fyzikové k jejímu ocenění dopracovali jen postupně. Je charakteristické, že Nobelovu cenu dostal až v roce 1921 a přitom mu tato cena byla udělena především za vysvětlení fotoelektrického jevu.

V r. 1909 z patentového úřadu odešel a byl jmenován mimořádným profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Curychu. Od dubna 1911 do srpna 1912 působil jako profesor také na německé univerzitě v Praze. Z Prahy se vrací zpět do Curychu, ale již v r. 1913 přechází jako profesor a ředitel fyzikálního ústavu na berlínskou univerzitu. Zde také v r. 1916 dokončuje svou práci na obecné teorii relativity, v níž se zabývá problémem gravitace a formulací fyzikálních zákonů v neinerciálních vztažných soustavách. Obecná teorie relativity má dnes mimořádně velký význam zejména v astrofyzice ( např. černé díry nebo gravitační vlny ).
Po nástupu Hitlera k moci v r. 1933 se Einstein stává terčem různých útoků ze strany nacistů, a proto se v této době vzdává německého občanství a členství v Pruské akademii věd a odjíždí do Princetonu do USA. Až do své smrti 18. dubna 1955 se zde věnoval především studiu důsledků obecné teorie relativity a pokusům o vytvoření jednotné teorie pole.V této snaze však nebyl úspěšný.

Během svého života Einstein uveřejnil více než 300 vědeckých prací.Zabýval se v nich speciální a později i obecnou teorií relativity, byl spoluzakladatelem kvantové fyziky, zasáhl svými pracemi významně do statistické fyziky, vypracoval teorii fotoelektrického jevu a teorii měrných tepelných kapacit. Spolu s Newtonem je proto považován za jednoho z největších fyziků světa.

Hodnocení životopisu Albert Einstein

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. prosinec 2007
  5 496×
  445 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Albert Einstein