Vývoj televize v USA do roku 1945.

Vypracovanie zadania: b) popíšte vývoj televízie v USA do roku 1945.
Počiatky vývoja televízie v USA súvisia s jej pionierskymi krokmi celkovo, nakoľko práve tu vznikol zárodok televíznej kultúry takej, akú ju dnes poznáme. Prvé televízne vysielanie bolo síce dostupné v Londýne, avšak aj v USA boli vedci, ktorí prispeli k vývoji televíznej technológie, ako napríklad Ernst Alexanderson, ktorý začal svoje pokusy s prenosom obrazu začiatkom dvadsiatych rokov a podarilo sa mu to pre prenose siluet z jeho laboratória do jeho domu. Avšak žiadna osoba konkrétne sa nespája so vznikom televízie. Úplne počiatky televízie je možné datovať až do objavenia selénia v roku 1817, pretože televízia je založená na fotoelektrickej technológii. Rozvoj televízie nadväzoval na zlatú éru rádia v USA. V Kanade začali prvé pokusy ohľadom televízneho vysielania v meste Montreal., v USA bol prvý diaľkový prenos televízneho signálu uskutočnený z Washingtonu do New Yorku firmou AT&T. V 1928 americký vynálezca E. F. W. Alexanderson demonštroval prvý televízny prijímač v Schenectady v štáte New York, ktorý tvoril malá 3´ obrazovka ktorá zabezpečovala biedny a nejasný obraz. 28. 5. 1928 začala tiež vysielať prvá stanica WGY v Schenectady, pričom o výrobu prijímačov sa starala firma General Electric. John L. Baird začal pokusne šíriť signál prostredníctvom rádiových vysielačov BBC v čase, keď nevysielali. NBC dostala licenciu na experimentálne vysielanie v roku 1930, v roku 1931 začalo televízne vysielanie v Kanade stanicou CKAC z Montrealu. Elektronické vysielanie začalo aj v roku 1931 v Los Angeles a v Moskve, avšak iba na pokusnej úrovni. V roku 1934 dve britské elektronické firmy vytvorili úplne elektronický televízny systém pri využití patentu od americkej spoločnosti RCA. Tento elektronický systém bol oficiálne použitý BBC v roku 1936 (princíp spočíval v zobrazovaní 405 riadkov obnovovaných 25 krát za sekundu). Prvé skutočne verejné vysielanie sa začalo v roku 1936 v Londýne (televízne štúdio bolo postavené už v roku 1929), v tom istom roku boli vysielané aj Olympijské hry z Berlína, avšak uzavretým okruhom prijímačov. NBC vysiela do ulíc New Yorku prvé mobilné vozidlo s televíznym štábom (1937). O tri roky neskôr, v roku 1939, začalo regulérne vysielanie aj na území Spojených štátov amerických s témami ako šport, hraný film, kabaretné vystúpenia. Začala ho National Broadcasting Company (NBC), keď na území New Yorku bolo iba 400 televíznych prijímačov. Používali systém zobrazenia v 340 riadkoch, ktoré sa obnovovali 30 krát za sekundu. John L. Baird, jeden z otcov myšlienky televízie a človek asi s najväčšími zásluhami na vzniku a rozvoji televízie verejne predstavil farebný televízny prijímač v roku 1938, v tom istom roku už bolo televízne vysielanie editovateľné a nahrávateľné na pásky. V roku 1941 American Federal Communications Authority (FCC) ustanovila štandardy pre vysielanie, ktoré zahrňovali aj systém zobrazenia v 525 riadkoch obnovovaných 30 krát za sekundu. NBC a CBS dostali oficiálne licencie na verejné vysielanie v roku 1941. CBS a NBC začali v tomto roku komerčne vysielať, pričom Goldmark a CBS experimentovali s prenosom signálu pre farebnú televíziu. Tento rozmach však bol zabrzdený druhou svetovou vojnou. Avšak po druhej svetovej vojne, keď nastal ekonomický boom a rozmach USA, naštartovala sa výroba čierno-bielych ale už aj farebných televíznych prijímačov v obrovských objemoch. Už vo roku 1945 bolo v USA asi 7 000 až 10 000 televíznych prijímačov. V roku 1945 vysielalo v USA 9 televíznych staníc, 3 v New Yorku, po dve v Chicagu a Los Angeles a po jednej v Schenectady a v Philadelphii. Firma RCA, ktorá mala veľkú zásluhu na vývoji televíznej techniky, predstavila v tom istom roku kameru, ktorá ponúkala ostrejší a lepší obraz ako všetky dovtedy používané. A taktiež ku koncu októbra tohto roku predstavil obchodný dom Gimbel´s v Philadelphii prvú masovú televíznu projekciu, na ktorú sa za tri týždne prišlo pozrieť 25 000 ľudí. Mali šancu vidieť program stanice NBC a lokálnych staníc. A o rok neskôr už The Blue network, časť stanice NBC sa osamostatnila pod názvom ABC (NBC Blue bola predaná za 8 miliónov dolárov Edwardovi Noblemu v roku 1943 a neskôr sa premenovala na ABC). V nasledujúcich rokoch začína masové vysielanie hraných filmov vyrábaných špeciálne pre televíziu, rôznych športových podujatí a podobných zábavných programov, ich vysielanie je možné zo záznamu aj naživo. Samozrejme že vývoj v Európe nebol natoľko rýchly, ale bolo to spôsobené orientáciou Európy na povojnovú obnovu.

Hodnocení referátu Vývoj televize v USA do roku 1945.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. listopad 2007
  2 971×
  709 slov

Komentáře k referátu Vývoj televize v USA do roku 1945.