Johan Sebastian Bach

Narodil se 21.3.1685 a zemřel 28.7.1750. Bach byl významným barokním německým hudebním skladatelem. Cestu k hudbě měl už od dětství nalajnovanou. Jeho rodiče i prarodiče byli hudebníci, a tak malý Johan zdědil mnoho z jejich hudebního umu. Bach byl všestranným muzikantem. Hrál na housle a na varhany, řídil orchestr a pěvecký zbor. Za svého života byl Bach znám hlavně jako varhaník. Byl největším mistrem kontrapunktu (druh mnohohlasné hudby) a fugy.

Základní hudební znalosti a vzdělání nezískal, jak by se dalo očekávat, od svých rodičů, nýbrž od svého bratra Johana Christopha Bacha. Roku 1703 se stal dvorním houslistou v kapele výmarského vévody a od téhož roku působil dále jako varhaník na mnoha místech. Například v Arnstadtu, Mühlhausenu, ve Výmaru a v Köthenu. Právě v Köthenu složil své slavné Braniborské koncerty. Od roku 1723 byl učitelem hudby v kostele sv. Tomáše v Lipsku. Vyučoval žáky farní školy a na každou neděli měl za úkol složit kantátu. Peníze potřeboval, aby uživil svou početnou rodinu. Z prvního manželství měl sedm dětí a z druhého třináct dětí. Jako muzikanti se proslavili jeho synové Wilhelm Friedemann Bach, Carl Pilipp Bach, Johan Christoph Friedrich Bach a Johan Christian Bach. Roku 1749 ztratil zrak a o rok později zemřel.

Jeho nejvýznamnějšími díly jsou Braniborské koncerty, Umění fugy, Hudební obětina, Matoušovy a Janovy pašije, Vánoční oratorium a Mše h-moll.

Hodnocení referátu Johan Sebastian Bach

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 768×
  225 slov

Komentáře k referátu Johan Sebastian Bach