1.světová válka v české literatuře

Legionářská literatura – o čs. legiích v Rusku
- zobrazují pouze zázemí, u nás se objevuje poezie i próza
- díla jsou svědectvím o válce, nemívají psychologickou analýzu

§ Rudolf MEDEK – napsal románovou pentalogii „Anabáze“; „Plukovník Švec“
§ Josef KOPTA – trilogie „Třetí rota“ – kriticky střízlivější legionářský cyklus
§ František LANGER - „Jízdní hlídka“ – drama
§ Jaroslav KRATOCHVÍL – objektivnější pohled na legie, přináší opačný obraz války s demytizací legionářské anabáze
§ Václav KAPLICKÝ – psal díla na okraji mezi publicistikou a beletrií
„Gornostaj“ – sarkastický záznam osobních zážitků z ruského zajetí a celé legionářské anabáze
Další autoři píšící o 1. světové válce
§ Jiří HAUSMANN – polemizoval o tématu vlastenectví, „Velkovýroba ctnosti“ – kritizuje vlastenecký patos, plané vlastenčení, „Občanská válka“ – satira proti válce
§ Božena BENEŠOVÁ – románová trilogie o válce
§ Karel NOVÝ – „Sarajevský atentát“ – vznik 1. světové války
§ Anna Marie TILSCHOVÁ – napsala sociální románovou kroniku z válečného Ostravska „Haldy“ – dokumentární přesnost
§ Karel KONRÁD – román „Rozchod!“ – protiválečné, má dva hlavní hrdiny, představitelé „ztracené generace“, cílevědomě demonstrují svůj odpor proti válce
§ Fráňa ŠRÁMEK – vitalistický román „Tělo“, soubor povídek „Žasnoucí voják“ – úžas prostých vojáků nad tím, jak je s nimi ve válečné mašinerii bez jejich vůle manipulováno
§ Karel POLÁČEK – píše o svém rodném městě, těsně před 1.sv.v a po ní
- románová trilogie „Okresní město“,“Hrdinové táhnou do boje“,“Podzemní město“,“Vyprodáno“
- zachyceny všechny společenské vrstvy, městská honorace, obchodníci, důstojníci, prostí vojáci, žebráci
- postavy vyznívají tragikomicky pro svůj způsob života
- je plný předstírání, lží a frází
§ Jaromír JOHN (Bohumil Markalous) – novinář, vědec, profesor, estetik
„Večery na slamníku“ – povídky, monology prostých vojáků, povídky mají různou formu (dopis nebo deníkový záznam), prostý jazyk, autentický dokument (soudobý)
- přátelství, stesk po domově, humorné prvky, kritika nesmyslnosti války, dálší prózy jsou proti měšťáctví nebo o životě, „Moudrý Engelbert“ – o neumění žít.
§ Jan WEISS – tématika války (1. svět.)
„Barák smrti“ – o tyfovém baráku v zajateckém táboře, kombinace hrůzy války a hrůzy nemoci (tyfus), něco je zde ze skutečnosti a něco jsou ty horečnaté sny vojáků, přítomnost sci-fi.
„Dům o tisíci patrech“ – více sci-fi, dům, který je strašně chaotický, chaotická stavba, ve které se nikdo nevyzná- obraz společnosti.
§ Ivan OLBRACHT – „Podivné přátelství herce Jesenia“ – psychologický román o přátelství dvou herců
Jan Veselý – lehkomyslný, dobrovolně jde do války, stará se pouze o sebe
Jiří Jesenius – klidný, domácí typ, chce spíše pomáhat druhým
- Jan Veselý si bere dívku za manželku, mají dítě, je na ruské frontě chycen a popraven Rakušany jako zrádce, dítěte a ženy se ujímá Jesénius, mistrné zachycení Prahy a Vídně za 1. světové války.

§ Jaroslav HAŠEK

Hodnocení referátu 1.světová válka v české literatuře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. srpen 2007
  15 938×
  408 slov

Komentáře k referátu 1.světová válka v české literatuře