Antická literatura - Řecko

Řecko

1. Archaické období

- epika: Homér- Ílias a Odyssea
- lyrika: · elegie = Archilochos
· monodická, osobní = Sapfó
· sborová = Pinandros
· epigram = Simónidés, Ión
· pijácká, dvorská = Anakreón® anakreontská lyrika
· jambická = Tyrtaios
· bajky = Aisópos ( Ezop)

2. Attické období

- drama - vzniklo z obřadních her k uctění boha Dionýsa
· tragédie: Aischylos - Orestea (části:Spoutaný Prométheus,
Peršané, Orestea)
- zavádí druhého herce
Sofoklés - Král Oidipús, Antigona, Élektra
Eurípidés - „deus ex machina“
- Médea, Élektra, Trojanky, Hippolitos, Ifigenie v Aulidě
· komedie: Aristofanés - Žáby, Jezdci, Mír, Lysistraté, Plutós

- próza · historická: Hérodotos - „otec dějepisu“
Thúkydidés - peloponéské války

· filozofie: Platón - materialista
Aristotelés - Platonův žák
- zásada tří jednot, kompozice antického dramatu

Rétorika
- řečnictví: Démosthenés - řeči proti Filipu Makedonskému filipiky, Isokratés

3. Helénistické období

- nová komedie: Menendros - Diskolos
- poezie · pastýřská: Theokrytós
- rozvoj věd: Eukleidés, Archimédés

Hodnocení referátu Antická literatura - Řecko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. srpen 2007
  9 741×
  140 slov

Komentáře k referátu Antická literatura - Řecko