Antická literatura (Řecko, Řím)

Řecká lit.
periodizace: archaické období (8.-6. st. př.)
attické období (5.-4. st. př.)
helénistické období (4.-1. st. př.)

Archaické období
žánry: epika - Homérské eposy Ilias a Odyssea (8. st. př.)
lyrika
Ilias - závěr Trojské války
Odyssea - ithacký král Odysseus se 10 let vrací domů (bloudil)
překážky v podobě nadpřirozených jevů a bytostí
Znaky Homérského eposu:
- veršovaná epika
- rozsáhlý + bohatý děj; velké množství dějových linií
- velké množství postav
- popis + lyrické pasáže
- členění textu na zpěvy a kapitoly
- hlavní hrdinové jsou výjimeční, odvážní, stateční, bohové

Attické období
- na Dionýsových oslavách vzniká TRAGÉDIE
znaky tragédie: - mluvené slovo + tanec + zpěv
- existence chóru = sbor (zasahoval + komentoval děj)
- herci hrají v maskách a vysokých botách
- až 3 herci (muži)
Představitelé:
Aischylos - ORESTEA ; PERŠANÉ
Sofokles - KRÁL OIDIPUS ; ANTIGONA ; ELEKTRA
Euripides - MEDEIA ; IFIGENIE V TAURIDĚ ; ELEKTRA

Sofokles - KRÁL OIDIPUS (5.st. př.)
- hraje se dodnes
- děj se odehrává v Thébách a je založen na dvou věštbách
závěr: - osud je dán Bohem Þ vzpora je marná
- Oidipus je trestán za něco za co nemůže

Euripides: - přináší nové prvky
- nové typy postav (běžní lidé - otroci)
- kritika nedostatků athénské demokracie
- prohloubení psychologie postav
- přímý zásah bohů do děje = Deux ex machina
- hlavní hrdinky jsou ženy + klade důraz na jejich psychologii
Obecné shrnutí řecké tragédie:
1) Téma - mytologie
2) Charakter. hrdinů - dobří X špatní
3) Závěr - tragický
4) Základní konflikt - mezilidské vztahy, konflikt s bohy, osud
5) Jednota času - příběh se musí odehrát během 24 hodin
6) Jednota děje - jedna dějová linie bez odboček
7) Místa - děj se odehrává na jednom místě
8) Děj se nečlení do dějství
9) Veršovaná forma

Řecká komedie: - vznik na Dionýsových oslavách
znaky:
- humorné podání směšného
- vysmívání se nedostatkům ve společnosti
- vysmívání se záporným lidským vlastnostem
- kombinace fantastických prvků

Představitelé:
Aristofanés - JEZDCI ; ŽÁBY (politická komedie)

Dějepisectví = historická próza
Představitelé:
Hérodos - nazýván jako "otec historie"
- psal o řecko-perských válkách
Thukydides - zakladatel vědeckého dějepisectví
- psal o peloponéské válce (+ kritika)

Řečnictví
= teorie řečnictví ; propracovává zásady umělec. řečnického stylu
Představitelé:
Démosthénés - polit. řečník
- FILIPIKY (řeči proti Filipu II. Makedonskému)
Filosofická próza
- zakladatel je Sokrates

Představitelé:
Sokrates
Platón - vyjadřoval se pomocí dialogů
- FAIDROS (o kráse) ; SYMPOSION
Aristoteles - POETIKA ; RÉTORIKA

Helénistické období
- doba vlády Alexandra Makedonského
žánry: poezie - pastýřské idyly = (báseň, která líčí bezstarostný život uprostřed přírody)
Představitelé:
Theohrit

Komedie
Představitelé:
Aristofanes - politické komedie
Meandros - vytváří tzv. "novou" komedii
- hrdinové jsou lidé z běžného života
- námětem je láska, rozloučený a opětné shledání
- děj je postaven na NÁHODĚ
- BEZ fantastických prvků

Římská lit. - latinská liter.
(nepůvodní Þ vliv řecké liter.)

periodizace: archaické období (3.- 2. st. př.)
klasické období = zlatý věk římské lit.
(1. st. př.)
postklasické období = stříbrný věk římské liter. (doba císařství)
(1. st. nl.)
období úpadku (2.st. nl. - pol. 5.st. nl.)

Archaické období
- množství překladů z řečtiny

Komedie:
Představitelé:
Plautus - ovlivněn Meandrem ; KOMEDIE O HRNCI
- postava Euklia inspirovala Moliéra (LAKOMEC)

Klasické období

Řečnictví
Cicero - politické řeči
- byl příkladem v období humanismu a renesance

Historická próza
Galius Julius Caesar - ZÁPISKY O VÁLCE GALSKÉ
Titus Livius - OD ZALOŽENÍ MĚSTA (počátky + dějiny Říma)

Poezie
- na dvoře Oktaviána Augusta 3 básníci
Publius Vegilius Maro - navazuje na pastýřské idyly
- BUCOLICA - zpěvy pastýřské
- GEORGICA - zpěvy rolnické
- AENEIS - epos, který navazuje na Homéra
- obsahuje 10 000 veršů
Publius Ovidius Naso
- UMĚNÍ MILOVAT - milostná lyrika
- PROMĚNY - mytologická poezie
- sjednocujícím motivem je láska
- PYGMALION
- DAIDALOS A IKAROS
Quintus Horatius Flaceus
- ÓDY - sbírka lyr. básní.


Postklasické období
(doba císařství)
Filosofie
Seneca - vychovatel cisaře Nera ; spisovatel a básník
- O DUŠEVNÍM KLIDU (filosof. próza)

Historie
Tacitus - zabývá se DĚJINAMI RANNÉHO CÍSAŘSTVÍ

Satira
- básně: Iuvenalis Þ SATIRY ; Martialis Þ EPIGRAMY
- próza: Petronius Þ román SATYRIKON

Hodnocení referátu Antická literatura (Řecko, Řím)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červen 2008
  12 618×
  586 slov

Komentáře k referátu Antická literatura (Řecko, Řím)

merry
a co postavení ženy???