Antické evropské základy písemnictví - Řecko

 

Antické základy evropské literatury, kultury a vzdělanosti

  • kultura ve starověkém Řecku a starověkém Římě
  • základem ostatních evropských národů
  • vliv na evropské národy v různé době, různě intenzívně

Řecká literatura
1. období - archaické - 8. st. př. n. l.
2. období - atické - 6. - 5. st. př. n. l.
3. období - helénistické - 4. - 2. st. př. n. l.

ad 1) - rozvíjí se lyrika a epika
· lyrika - převažují pocity autora, nálada, omezený děj
· epika - soustřeďuje se na děj
· epos - rozsáhlejší báseň, která se soustřeďuje na děj (epická)
Eposy:
Homér - Ilias a Odyssea - eposy z 8. st. př. n. l., výseky z 10-ti letého boje o Tróju, Achilles - Řek, Hektor - syn perského krále, popisy válečných událostí - hrdinský epos. Hlavní funkcí popisu v eposech je zpomalování děje. Odysseus byl muž statečný, čestný, ale i důstojný a chytrý; měl rád svou rodnou zemi Ithaku, miloval svoji ženu - Penelopu. Penelopa byla velice krásná, důvtipem oddalovala sňatek s jejími nápadníky a čekala na Odyssea. Odys-seus se bil o každý krok domů jako lev, Penelopa byla chytrá jako liška, byla mu věrná.
Hésiodos - Práce a dni - didaktický epos (naučný)
Lyrika:
Anakreón - „pijácká“, lehká poezie
Sapfó - básně milostné za doprovodu lyry
Próza:
Ezop - bajky s poučením
Solón - filosofické básně

ad 2) Drama: vyvinulo se z her pořádaných na počest Dionýsy, hlavní žánry: tragédie, komedie - tři herce a sbor, náměty z mythologie. Dodržovali tři zásady: jednota místa, času a děje.
Tragédie:
Aischylos - zakladatel tragédie a dialogu
Oresteia a Peršané
Sofoklés
Král Oidipus
Antigona - Po smrti krále Théb Oidipa, se v boji o trůn zabíjí jeho synové Eteoklés a Polyneikés. Jejich strýc, nový thébský král Kreón, dá Eteokla pohřbít s poctami, ale zakáže pohřbení Polyneika, protože přitáhl v čele nepřátelských vojsk k městu. Antigona, jejich sestra přemlouvá svoji sestru Isménu, aby ji pomohla Polyneika pohřbít. Isména odmítá i když by ráda svého bratra pohřbila. Bojí se totiž trestu smrti. Antigona ho sama začala pohřbívat, ale hlídači ji přistihli a odvedli ke Kreónovi. Antigona se mu přiznala, ale řekla mu, že božské zákony jsou nad lidskými. Kreón ji dal zaživa zazdít i proti protestům svého syna Haimóna. Zalekl se na to však věštby a dal Pohřbít Polyneika a omilostnil Antigonu. Po otevření hrobky zjistil, že se Antigona oběsila. Haimón se žalem nad smrtí své snoubenky probodl mečem. Sebevraždu spáchala i Kreónova žena smutkem nad smrtí syna. Kreón zůstal sám. To je trest bohů. Základní konflikt: božské zákony x lidské zákony. Je stále aktuelní, protože se lidé musí nejdříve rozmyslet než vyřknou nad někým soud.
Euripidés
Médea - příběh čarodějky, která se dopustila přestupků
Ifigénie v Auridě a v Tauridě
Komedie:
Aristofánes
Jezdci
Mír
Lysistrata
Próza - rozvíjí se historie, řečnictví
Hérodotos - považován za otce dějepisu v čase Řecko - Perských válek
Thúdýdidés - účastník války peloponéské, předchůdce moderního dějepisu
Démosthenes - filipiky proti makedonskému králi Filipovi II.
Filosofie:
Platón - idealista, ostatní materialisté
Obrana Sokratova
Aristoteles - učitel Alexandra Makedonského, Platónův žák

ad 3) - centrem Alexandrie, řecká kultura se šíří do všech dobytých území, rozvíjí se vědy: Euklides, Archimédes; poezie: pastýřské zpěvy; próza: dějepisectví, román

Hodnocení referátu Antické evropské základy písemnictví - Řecko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. únor 2008
  6 088×
  480 slov

Komentáře k referátu Antické evropské základy písemnictví - Řecko

Eva
Fajn přehled, ale je tam pár chyb. Tak především se nepíše aktuelní, ale aktuální. Dále: Próza - rozvíjí se historie (tím je jistě myšlena historická próza). Chce to ještě vychytat pár much.