Antické evropské základy písemnictví - Řím

Antické základy evropské literatury, kultury a vzdělanosti

  • kultura ve starověkém Řecku a starověkém Římě
  • základem ostatních evropských národů
  • vliv na evropské národy v různé době, různě intenzívně

Periodizace: 1) archaické - 3. - 2. st. př. n. l.
2) vrcholné (zlatý věk) - 1. st. př. n. l.
3) stříbrné
4) úpadkové do 2. pol. 5. st. n. l.

ad 1) 3. st. př. n. l. se rozvíjí římská literatura (latinská), zárodky pravděpodobně už před 3. st. př. n. l. formou ústní slovesnosti. První památky v Římě poznamenány kontaktem s řeckou literaturou.
Livius Andronicus - překladatel Homérových eposů
Plautus - dramatik, pokračovatel Andronica, píše komedie, byl původně otrokem
Komedie o hrnci
Lišák Pseudolus - postava taškáře, který řešil vše s nadhledem

ad 2)
Marcus Tullius Cicero - 1. st. př. n. l., vynikající řečník, básník a filosof, autor celé řady soudních i politických projevů, jazyk jeho spisů byl později (renesance) považován za vzor klasické latiny
Carus
Cattulus
Publius Vergilius Naro - jeden z vynikajících básníků tohoto období, byl oblíbeným dvorním básníkem císaře Au-gusta, vypovězen na Krétu a později byl zachráněn
Zpěvy pastýřské (Booklika), Zpěvy rolnické (Georgica) - oslavuje císaře, idealizuje život na císařském dvoře
Aeneis - epos, Aeneis se vrací domů z Trojské války, po dlouhém bloudění dorazí do Itálie, oženil se s dcerou krále Latinů, zakladatel římského národa
Quintus Horatius Flacsus - lyrika (jádrem) písně, básnické dopisy, samotářský typ člověka
Dopisy Pistonům
Publius Ovidius Naso - od mládí básníkem, znal jen Římské císařství, oslavoval ho, tak i zbohatl, císař ho vypově-děl do Konstance a tam zemřel. Psal milostnou poezii, mythologickou a žalozpěvy
Umění milovat - 1. část: obrací se k mužům, doporučuje, jak by měl muž vypadat, aby se líbil. 2. část: doporuču-je způsoby krášlení. Tyto texty jsou dodnes aktuelní.
Proměny (Metamorfózy) - asi 250 římských bájí; Filemón a Baucis - Zeus a jeho společník putují světem a hledají dobrotu. Nikde ji nenachází, až v jedné chudé chaloupce. Za trest všechny ostatní lidi utopí v jezeře a chudá chaloupka se pro-mění v chrám. Přání jediných dvou dobrých lidí bylo zemřít společně a to se stalo - změnili se ve stromy.
Kalendář - báje a pověsti o římských slavnostech a svátcích - dílo zůstalo nedokončené
Žalozpěvy (Elegie) - napsány ve vyhnanství

ad 3)
Petronius Arbiter - satirická próza, působil na dvoře císaře Nerona
Satirikon - dobrodružný román
Seneca - básník, dramatik, filosof, byl vypovězen na Korsiku, po 8-mi letech se vrátil, vychovatel císaře Nerona
Tacitus - největší římský historik
Germania - spis o životě germánských kmenů, zprávy i o našem území
Anály a Historie - líčí římské dějiny, život římských císařů
Marcus Aurelius - římský císař
Hovory k sobě - napsán na Slovenský za Markomanských válek

ad 4) - Řím se rozpadá na Západořímskou a Východořímskou říši
475 - definitivně se rozpadá, záznamy od Marcuse Aureliuse

 

Hodnocení referátu Antické evropské základy písemnictví - Řím

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2007
  5 746×
  422 slov

Komentáře k referátu Antické evropské základy písemnictví - Řím