Domácí pobělohorská literatura

Je to vlastně česká barokní literatura jelikož je to literatura období po r.1618 do r.1648. dochází k úpadku české literatury, protože Habsburkové germanizují, centralizují a rekatolizují. Habsburkové potrestaly odboj konfiskacemi, popravami a násilnou rekatolizací (nekatolíci musí přijmout víru nebo odejít)
Domácí literaturu můžeme rozdělit do tří skupin 1,lidová
2,pololidová
3,oficiální
Lidová-z venkovského prostředí, reaguje na život lidu, píší se lidové balady (balady-lyricko epický příběh s chmurným dějem a tragickým koncem)
Díla: Osiřelo dítě
Sestra travička
Pololidová-kramářská (jarmareční) píseň-dílo malé úrovně, zpívá se na jednoduchou melodii
-Fr.Jan Vavák-psal kroniky nebyl univerzitní mistr
-písmáci-zapisovali běžné nebo důležité věci do Bible
Oficiální(jezuická)-
Bohuslav Balbín- Díla: Učené Čechy (latinsky)
Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláště pak českého
Bedřich Bridel –básník Dílo: Co Bůh?Člověk?

Hodnocení referátu Domácí pobělohorská literatura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2008
  3 382×
  132 slov

Komentáře k referátu Domácí pobělohorská literatura