Generace buřičů

– přelom 19. a 20. stol., neustálý politický zápas s vídeňskou vládou, objevuje se anarchismus, 1. sv. válka ovlivňuje náladu doby, vliv moderních proudů z Evropy, spojuje je odmítavý postoj v životě i umění, ale každý je individualista, mají málo společného, z tohoto prostředí je i dekadence (Moderní revue), satanismus, bohémství, tuláctví, anarchismus (časopis Nový kult), sociální poezie. Objevuje se civilismus (vztah k životu, víru v techniku), vitalismus (přežití 1. sv. války).

VIKTOR DYK
– nejpřesvědčivěji uměl formulovat buřičské názory, právník, vězněn, poslanec a senátor za Národně demokratickou stranu
- A PORTA INFERI – „Od bran pekelných“ – sbírka
- MARNOST – sbírka, protispolečenská vzpoura, ironie a nadsázka (hyperbola)
- BUŘIČI – sbírka
- MILÁ SEDMI LOUPEŽNÍKŮ – epická balada, kult síly a vášně, manifestovaná radost ze zla, o dívce, ta miluje a zradí a dostane na šibenici viníky vraždy jejího přítele
- protispolečenské satiry – SATIRY A SARKASMY, POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE
- reakce na 1. sv. válku – OKNO, LEHKÉ A TĚŽKÉ KROKY
- DEVÁTÁ VLNA – poslední sbírka, která předznamenává blízkou smrt (utopen v Dubrovníku)
- KRYSAŘ – novela podle německé pověsti
- ZBOUŘENÍ DONA QUIJOTA – drama, vsadí se, prohraje, rok nebude bláznit, vidí, že si počínal
pomateně, umírá

KAREL TOMAN
– vlastním jménem Antonín Bernásek, nedokončil studia práv, cestoval, začínal lyrickými verši
- POHÁDKY KRVE
- TORZO ŽIVOTA
- PÍSEŇ – osobní zážitek zklamané lásky a milost. neuspokojení, vyústí v protispolečenské gesto
- MĚSÍCE – vytrácí se revolta, sžívá se s potřebou nějakého řádu, obavy o osud národa, inspirace
národními tradicemi, proměny přírody během roku
- STOLETÝ KALENDÁŘ – úsečná poezie s častými zámlkami, potlačuje ozdobné motivy,
zdůrazňuje myšlenkový proces, spojuje tradiční a moderní poetiku

FRANTIŠEK GELLNER
– nevázaný bohém, musel narukovat do války a brzy byl prohlášen za nezvěstného
- PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA – tvorba plná revolty proti vládnoucí moci, ironický a hořce
posměšný postoj proti společnosti
- RADOSTI ŽIVOTA – ironický postoj zastírá bolest zklamání a touhy po silném citu
- NOVÉ VERŠE – vyšly až posmrtně

FRÁŇA ŠRÁMEK
– prozaik, básník, dramatik, vliv anarchismu, narozen v Sobotce, studium v Písku, maturita v Roudnici nad Labem, za antimilitaristické postoje vězněn
- ŽIVOTA BÍDO, PŘEC TĚ MÁM RÁD – bás. sbírka, poznamenána dekadencí, připomíná tvorbu
K. H. Borovského, krátké, jednoduché, ironické básně
- MODRÝ A RUDÝ – sb., silně protiválečně zaměřená, odmítá bojovat proti těm, kteří mu nikdy
neublížili
- SPLAV – bás. sb., milostná a přír. lyrika, ovlivněna vitalismem, válečné vzpomínky
- STŘÍBRNÝ VÍTR – román, lyrika ovlivněna impresionismem, hl. postava Jan Ratkin, vystižení
psych. stavů jeho dospívání, symbol touhy a prchajícího mládí
- KŘIŽOVATKY, TĚLO
- ŽASNOUCÍ VOJÁK – soubor povídek
- dramatická tvorba – LÉTO, MĚSÍC NAD ŘEKOU

PETR BEZRUČ
– vl. jménem Vladimír Vašek, nedokončil studium práv
- SLEZSKÉ PÍSNĚ – nejprve časopisecky, 3 tematické okruhy (intimní lyrika, sociální, národnostní)
- sociální balady – nadpozemské zlo lidových balad je nahrazeno sociálními problémy nebo bídou

JAROSLAV HAŠEK
– bohém, tulák, publicista
- OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY
- DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK A JINÉ PODIVNÉ HISTORKY - neucelený děj, mystifikace, karikatury
- DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK V ZAJETÍ – národní blb, hloupý, hodný, vojenský slang, germanismy
- TRAMPOTY PANA TENKRÁTA
- MŮJ OBCHOD SE PSY A JINÉ HUMORESKY
- DĚJINY STRANY MÍRNÉHO POKROKU V MEZÍCH ZÁKONA

Hodnocení referátu Generace buřičů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Petra Seitlová
  28. prosinec 2012
  12 525×
  482 slov

Komentáře k referátu Generace buřičů