Mimoevropské starověké literatury

V této době vzniká písmo pro praktické využití, takže první písemné památky jsou hospodářské záznamy, záznamy o událostech později pak literární (tj. pověsti, bajky)
Mimoevropské literatury se dělí na Orientální a Antické.
Mezi Orientální patří lit. Předního východu, lit. Indická, lit. Perská, lit. Čínská.
Lit. Předního východu:
Sumerská (mezopotámie)-4.tis.př.n.l. vzniká klínové písmo, píše se na hliněné destičky trojhranným rydlem. Dílo epos o Gilgamešovi –vypráví o tom jak Gilgameš hledá nesmrtelnost a pak zjistí že nesmrtelnost žije v jeho skutcích co udělal. (epos-rozsáhlá veršovaná skladba s veršovaným dějem)
Staroegyptská-4.tis.př.n.l. vzniká hieroglyfické písmo, píše se na papyrus třtinovým perem, které se vkládalo do ořechového inkoustu. Psali milostné písně- o oslavě života faraonů, Kniha mrtvých (rady zemřelému) životopisy, Achnatonův Hymnus na slunce.
Hebrejská-1.tis.př.n.l. tvoří most mezi orientální a evropskou literaturou. Dílo Bible-soubor textů, pravidla náboženské víry a morálky, pak součástí křesťanské bible skládá se ze Starého zákona, který se dělí na 3 oddíly:knihy Mojžíšovy(5)
Soubor Proroků )z dějin Izraele, skutky proroků)
Svaté spisy-básnické knihy: Žlmy, Job, Příslový, Pět svitků (Píseň písní)
Lit. Indická:
2.tis.př.n.l. vzniká splynutím kultury z údolí Indie- Městské civilizace a kočovnické civilizace.
Posvátné knihy: Védy-posvátné texty, Vyjadřují nejstarší představy o světě
Eposy: Mahabharáta- soubor mýtů, legend z mezi Indickými kmeny
Rámájama- oslavují činny krále Rámy
Lit. Perská:
7.st.př.n.l. sbírka náboženských textů Avesty (modlidby, mýty, lyrika, právnické texty)
Lit. Čínská:
Čínské znakové písmo, psali na papír nebo hedvábí štětcem, vliv filozofie. Dílo: Kniha písní-soubor čínského básnictví.
Mezi antické patří řecká a římská.

Hodnocení referátu Mimoevropské starověké literatury

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 758×
  270 slov

Komentáře k referátu Mimoevropské starověké literatury