Nové umělecké styly 90. let 19. století

Koncem 19. století končí období pozitivismu a racionalistického optimismu. Rozvíjí a sílí dělnické hnutí, přichází revoluce, anarchismus, otřásání dosud trvalých hodnot. Objevuje se strach z budoucnosti, pesimistická nálada, zklamání. Vznikají směry zdůrazňující tajemství a intuici. Filozofové: ARTHUR SCHOPENHAUER, FRIEDRICH NIETZSCHE. Rozvíjí se impresionismus (označován za počátek moderního umění, Imprese = dojem, vznikl v prostředí francouzských malířů, základem pro název byl obraz, jehož autorem byl C. Monet. Obraz se jmenoval Imprese – východ slunce, snažil se o vystižení dojmu, nálady. Typickým tématem byla krajina, kterou chápali jako stav duše, snažili se ji zachytit v okamžiku neopakovatelnosti chvíle, Verlaine, Sova, Šrámek), expresionismus, naturalismus, lartpourlartismus, dekadence (=úpadek, odmítá tradici a konvence, únik hledá v umění, snu a fantazii, Verlaine, Wilde, Hlaváček, mají pohrdavý vztah k průměrnému životu, erotika, zvrácenosti, nekrofilie, posměch víry, oslava satana, kult rozpadu, zániku a smrti, aristokratická nadřazenost). Na předcházející směry reaguje symbolismus (fantazie, intuice, volný prostor, smyslové konkrétní symboly, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Březina, Hlaváček).

EDGAR ALLAN POE

– předchůdce symbolismu, americký básník a prozaik, žil v Anglii, konflikty se světem, těkavá existence, alkoholik nešťastné lásky, zakladatel am. romantismu, jeho dílo do francouzštiny přeložil Baudelaire
- HAVRAN – baladická skladba, která symbolicky vyjadřuje nemožnost rozumového
vyrovnání se se světem, kde nad láskou vítězí smrt, refrén „NEVER MORE“ zesiluje pocit hrůzy z konce života
- FILOZOFIE BÁSNICKÉ SKLADBY – popisuje způsob, jak skládal Havrana, šlo o rozumový
kalkul, nikoliv o náhodnou inspiraci
- VRAŽDA V ULICI MORQUE – detektivní povídka (byl jejich zakladatel)
- ZLATÝ BROUK – detektivní povídka
- JÁMA A KYVADLO – detektivní povídka

PROKLETÍ BÁSNÍCI, toto označení pochází od P. Verlaina, francouzská poezie konce 19. stol., společností odmítána, protože tvorbou a způsobem života autoři negovali veškeré normy

CHARLES BAUDELAIRE
– básník, kritik, esejista, překladatel, život v napětí, přidělen mu finanční opatrovník, aby
tolik neutrácel, odmítá symbolismus, sentimentalismus, romantismus i pozitivismus
- KVĚTY ZLA – sbírka, zobrazuje ponuré stránky života s originální obratností

PAUL VERLAINE
– DÁVNO A NEDÁVNO - sbírka básní
- UMĚNÍ BÁSNICKÉ – zde obhajuje svobodu básnění založeného na
významové neurčitosti
- SPLÍN – střídání přírodních a milostných motivů

JEAN ARTHUR RIMBAUD
– vynikající student, sklony k tuláctví (přísný vliv matky), dostal se do Francie, kde se
potkal s Verlainem, kvůli lásce ho Verlaine postřelil – vězení, v 37 letech po amputaci
nohy zemřel v Marseille, asociace myšlenek – nevědomé procesy myšlení, volná
obraznost, mnohé sonety, pravzor surrealistické poezie, rozhodující vliv i na vývoj
moderní světové poezie
- POBYT V PEKLE – spálil, znechucen literaturou, tulák
- ILUMINACE – básně v próze i ve verších, soubor napsal mezi 15. a 19. rokem

STEPHARE MALLARMÉ
– klidný život, snažil se o vyvolání dojmů

OSCAR WILDE
– člen estétského hnutí, studoval filologii v Oxfordu, věnoval se literatuře, oženil se, za homosexualitu byl odsouzen na nucené práce
- OBRAZ DORIANA GRAYE – dekadence, děj je zpomalován popisy a konverzačními pasážemi,
nepodplatitelnost lidského svědomí
- ŠŤASTNÝ PRINC A JINÉ PRÓZY – podobenství, vyjadřující představy o etickém a estetickém
smyslu a humanujícím poslání umělecké tvorby
- SLAVÍK A RŮŽE
- JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA – konverzační komedie

Hodnocení referátu Nové umělecké styly 90. let 19. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Petra Seitlová
  28. prosinec 2012
  5 530×
  469 slov

Komentáře k referátu Nové umělecké styly 90. let 19. století