Odraz 2. světové války v české a světové literatuře

německá
Lion Feuchtwanger (1887 – 1958)
ń německý žid, 1933 opustil Německo, pak Francie, nakonec USA; stálý okruh čtenářů
ń téma: žid. tématika; jazyk: pomalý, vláčný, mrtvolný; zvláštní atmosféra, kouzlo, paralely, nadčas. platnost
ń Žid Süs – finančník, nejvyšší postava ve společnosti před popravou; chtěl ukázat prostředí nacistického Německa
ń Čekárna – trilogie: Úspěch (o vzniku nacismu v Německu), Oppermannové (1. měsíce Hitlerovy vlády), Vyhnanství (útrapy německé emigrace), volně navazují

Erich Maria Remarque (1898 – 1970)
ń vl. jm. Erich Paul Remark; v mládí v zákopech 1. svět. války; Německo đ Švýcarsko đ USA; 1929 vstup do literatury đ okamžitý úspěch
ń Tři kamarádi, Miluj bližního svého, Černý obelisk, Cesta zpátky, Noc v Lisabonu – belgičtí emigranti, Jiskra života, Vítězný oblouk, Čas žít, čas umírat

Heinrich Mann – Císařství

Thomas Mann – Mario a kouzelník

Heinrich Böll
ń NC; vina Němců na vzniku fašismu a války
ń Biliár o půl desáté

Anna Seghersová
ń 7. kříž – román v koncentračním táboře, o utrpení vězňů

Hans Fallada
ń I ve smrti sami – osudy manželů odsouzeních k U za odbojovou činnost ´ nacistům

Anna Franková
ń židovská dívka; v roce 1933 s rodiči uprchla z Německa do Amsterdamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala v půdním bytě. Dospívající Anne psala od 12. 6. 1942 do 4. 8. 1944 deník. Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do koncentračních táborů v Německu, přežil jen otec. Anne zahynula v Bergen-Belsenu. Po válce otec deník vydal; byl přeložen do mnoha jazyků a zdramatizován.
ń Deník Anny Frankové – vydáno jejím otcem, autentický autoportrét

Hannah Arendtová
ń německá filozofka. Studovala u E. Husserla, K. Jasperse a M. Heideggera. Aktivně se účastnila pomoci německým Židům; v roce 1933 emigrovala přes Francii do USA, kde žila až do své smrti. Propracovala fenomenologickou analýzu existenciálních základů politické filozofie, zabývala se výkladem moderního totalitarismu (The Origins of Totalitarianism – Původ totalitarismu). K tématům její politické filozofie patří problém tradice, autority, výchovy a svobody. Známá se stala svým pojetím „banality zla" jako nového fenoménu 20. stol. (Eichmann in Jerusalem – Eichmann v Jeruzalémě). Své názory shrnula v nedokončeném trojsvazkovém díle The Life of Mind (Život ducha).
ń Eichmann v Jeruzalémě – Eichmann = inteligentní člověk, který měl špatný směr cesty; podává zprávu o procesu (účastnila se ho); průměrný nacista, pečlivý byrokrat, spořádaný, disciplinovaný a ambiciózní úředník
Peter Weiss
ń Přelíčení – proces s osvětimskými zločinci; podoba soudu, aktéři soudci, obžalovaní, svědci (židé z Osvětimi), 18 obžalovaných určitých osob, usvědčováni anonymními svědky

polská
Žofie Nalkovská
ń členka komise vyšetřování nacistických zločinů v Polsku
ń Medailony – 8 reportážních záznamů, črt, jen holá fakta, autentické zážitky; výběr a zkomponování osudů

australská
Thomas Keneally
ń Schindlerův seznam – vyprávění skutečného příběhu, Schindler zachránil Židy na práci; opírá se o skutečné lidi, kterých se událost dotkla, svědectví ´ fikce; o německém továrníkovi ve Svitavách, který zachránil během 2. světové války několik tisíc Židů před smrtí

ruská
ń vlna – pol. 40. let, aspekt dokumentárně-umělecký
ń vlna – socialistický realismus, černobílé vykreslení, schematické postavy, cíle výchovně-propagační

Boris Polevoj
ń Příběh opravdového člověka – příběh o letci Meresjevovi, naučil se znovu chodit a létat

Alexander Fadějev
ń Mladá garda – román; o boji komsomolců proti okupantům, který byl ho nucen posléze v tendenčním politickém duchu přepracovat

Michail Šolochov
ń Osud člověka – Andrej Sokolov, obecné chování pro všechny lidi, člověk s velkým Č, obyčejný člověk; rehabilitace sovětských válečných zajatců, dílo vyznívá jako důvěrné zamyšlení
ń Bránili svou zem – dokumentární próza

Konstantin Simonov
ń válečný dopisovatel, autentické zážitky, psal si deník – zdroj
ń Živí a mrtví; Člověk se nerodí pro válku; Poslední léto – bitva o Moskvu, Stalingrad, operace ruské armády
ń Dny a noci

Vasilij Grossman
ń Život a osud – Vojna a mír 20. století; bitva o Stalingrad, zákopy, koncentrační tábory, jednání generálního štábu…
ń Lid je nesmrtelný, Za Volhou není země – romanticky pojaté beletristické knihy, zážitky válečného dopisovatele

ń 3. vlna
Vasilij Bykav, Jurij Bondarev, Grigorij Baklanov, Vladimir Bogomotov
ń rezignace na panoramatické záběry války; vybírají si jedince a dopad války na něj; není to jen pozitivní hrdina


americká literatura
Norman Mailer
ń Nazí a mrtví – nejlepší román o 2.sv.v., přibližuje operaci na tichomořském ostrově, sugestivnost, chaotičnost, nesmyslnost příkazů, narušená psychika, degradace člověka

Joseph Heller
ń Hlava XXII. – román, ironie đ znesvěcení tématiky statečně bojujících vojáků; vojenský předpis hlava XXII. nařizuje řešit neřešitelné problémy a je symbolem nesmyslnosti celého válečného běsnění; odumírání morálních hodnot, degradace citu a sounáležitosti; horší než fyzická smrt; voják ´ válečná mašinérie; morbidní humor, nadsázka; zfilmován

Irwing Shaw – Mladí lvi

William Eastlake – Hájili jsme hrad

William Styron
ń Sophiina volba – dědictví nacismu, život mladého mileneckého páru; Sofie – Polka, koncentrák, obětuje 1 dítě, aby přežilo 2., nepřežije ani jedno; analýza působení nacismu na psychiku člověka, ztratila schopnost psychické regenerace; složitě komponovaný psychologický román, který na pozadí hrdinčiny zkušenosti z nacistického koncentračního tábora zkoumá otázky rasismu, sexu a viny

Ernest Hemingway
ń romanopisec, povídkář, novinář, dopisovatel do Paříže, výpravy do Afriky, žije na Kubě, zájem o býčí zápasy, box;
ń láska, citlivost, hluboký zájem o mezní životní situace; vynikajícně zobrazená psychologie postav; metoda ledovce = ⅛ čteme na povrchu, ⅞ pod vodou đ označován úsporný styl
ń Komu zvoní hrana – válečný román đ občanská válka ve Španělsku; děj soustředěn do 3 dnů; HH: Robert Jordan

Edgar Lawrence Doctorow
ń Ragtime – román, zachycuje N.Y. v době 2. sv.v.; historii nekomentuje, ale vytváří

francouzská literatura
Antoine de Saint – Exupéry (1900 – 1944 ?)
ń civilní letec, reportér đ 2.sv.v. đ narukoval đ U
ń Malý princ – filosofická pohádka; malý princ & letec đ provádí ho po planetách; polemika 2 pohledů na svět (dětský ´ dospělý); podobenství vyjití z krize moderního člověka
ń letectví: Pošta na jih, Země lidí, Válečný pilot

Pierre Boulle
ń Most přes řeku Kwai – HH: vysoký vojenský důstojník

maďarská literatura
Géza Ottlik
ń Škola na hranici

italská
Alberto Moravia
ń Římanka, Neposlušnost, Římské povídky
ń Horalka – vdova utíká se dcerou z Říma do chudého kraje, změna psychiky za války

česká literatura
poezie
František Halas
ń Torzo naděje – reakce na mobilizaci a na mnichovské události; motivy biblické, neskrývaná citová naléhavost; hlas proti bezpráví
ń Barikáda, V řadě

Vítězslav Nezval
ń Historický obraz, Matka nadějě, 5 minut za městem – vlastenecké básně, poezie nadosobních hodnot

Vladimír Holan
ń Září – politická básnická sbírka, reflektuje Mnichov
ń Sen – blížící se válečný konflikt
ń První testament – vyjadřuje tragiku prostých, anonymních lidí; útržkovitá epičnost; události 2.sv.v.; stereotyp života
ń Havraním brkem, Dokument

Jaroslav Seifert
ń období okupace – vlastenectví, jinotaje, oslava přírody, naděje
ń Zhasněte světla – sbírka plná hořkosti na mnichovskou zradu, hněv, touha po naději
ń Přilba hlíny – reflektuje květnové dny r. 1945, nostalgické verše, vzpomínka na mrtvé, pražské povstání, radost ze znovunabyté svobody
ń Světlem oděná, Kamenný most, Vějíř Boženy Němcové
ń Morový sloup – reakce na hořkou dobu okupace, nejdůležitější místo má láska

František Hrubín
ń Chléb s ocelí, Včelí plást, Země sudička, Mávnutí křídel – reakce na válečné události
ń Jobova noc, Hirošima – spuštění atomové pumy na město, paralelnost nejobyčejnějších jevů ze života lidí a na druhé straně do jejich života vtrhne katastrofa, sugestivně vylíčena hrůza

Fráňa Šrámek – Rány, růže

Stanislav Kostka Neumann – Bezedný rok, Zamořená léta

Vilém Závada
ń vlastenecká poezie; povzbuzení a naladění lidstva
ń Hradní věž – reakce na mnichovskou zradu a počátky protektorátu; smíření se světem, hledaní životního kladu
ń Povstání z mrtvých – úvod vznikal v průběhu protektorátu, rekapitulace útrap v psychice člověka

Josef Hora
ń vlastenecká poezie, reakce na ohrožení vlasti, motivy: vlast, lidské konání, český národ
ń Jan Houslista – úspěch a sláva ho neuspokojují, po 2. sv.v. se vrací domů, nachází rodný kraj, to nejcennější; obrana kulturních hodnot
ń Zahrada Popelčina – 2 části (Requiem, Popelka přebírá hrách), cyklická báseň, básníkovo vzepření po vypuknutí 2.sv.v., nepoddat se; válečné hrůzy, věří ve svobodu, mobilizuje síly


próza
ń vnitřní rozpory v člověku, důležitá rozhodnutí
ń vlna
Jan Drda
ń Němá barikáda (Vyšší princip)

J. Fučík – Reportáž psaná na oprátce
M. Jariš – Oni přijdou
K.J. Beneš – Rudá v černé
Jiří Marek – Muži jdou v tmě
Jiří Mucha – Most, Spálená setba
Adolf Branald – Severní nádraží, Lazaretní vlak
Marie Pujmanová – Život proti smrti
Jiří Weil – Život s hvězdou

Norbert Frýd
ń Krabice živých – ukazuje mezinárodní solidaritu v táboře; příběh pražského intelektuála Roubíka, zastává funkci pomocníka vězeňského písaře, má na starosti kartotéku vězňů (= krabice živých), touha přežát se metamorfuje v pomoc jiným i za cenu vlastního ohrožení

Karel Ptáčník
ń Ročník 21- příběh lásky mezi Čechem a Němkou v Německu na nucených pracech, osudy sledovány do 50. let
ń Strach

Eduard Valenta
ń Jdi za zeleným světlem – HH: intelektuál, spisovatel, za okupace odchod na venkov, zastřelen ustupujícími Němci; přesvědčivá psychologie, střídání ich a er formy

- 2. vlna
Arnošt Lustig
ń Noc naděje, Démanty noci – autobiografické povídky, osudy lidí v koncentrácích a transportech smrti
ń Modlitba pro Kateřinu Horovitzowou – novela, opírá se o 2 skutečné události, Němci vydírají bohaté židy za záchranu, převezeni do vyhlazovacího tábora, tanečnice Katežina vytuší podvod, před vstupem do plynové komory zastřelí 1. důstojníka a 2. zraní; symbolické gesto v protikladu s odevzdaností a pasivitou ostatních

Jan Otčenášek
ń Romeo, Julie a tma – baladická milostná novela, láska mezi Pavlem a židovkou Ester, kontrast s fašismem; psychologická analytičnost, zobecnění, nalézt souvislosti mezi prožitky válečné minulosti a současností
ń Kulhavý Orfeus – částečně autobiografický román o válečných zážitcích generace totálně nasazených, vytvoří odbojovou skupinu Orfeus, tragický konec

Josef Škvorecký
ń Zbabělci – 8 dní v květnu 1945 ve městě Kostelci, student Danny Smiřický, prototyp pocitů mladé generace, rezervovaný postoj k osvobozování, bez patosu, realisticky, s nadhledem, bez idealizace

Ladislav Fuks
ń Pan Theodor Mundstock – HH: žid, schizofrenik (dvojník Mon) se chystá do koncentráku, jde na shromaždiště na odsun, přejede ho auto
Ludvík Aškenazy – Vajíčko

Ota Pavel
ń Smrt krásných srnců – dětství na chalupě u převozníka Proška, transporty do koncentráků, dobová atmosféra po válce

Viktor Fischl
ń Dvorní šašci – příběh 4 židovských vězňů v koncentráku, otázka boží existence a lidské spravedlnosti

Bohumil Hrabal
ń Ostře sledované vlaky – železniční stanice ke konci války, HH: Miloš Hrma, projevy okupace ´ komplex v erotice, jakmile se problému zbavuje, ztrácí zábrany, při sabotážní akci U; psáno v ich formě, intimní život ´ krutost válečné reality, smrt přichází v momentě, kdy se mu daří překonat osobní trauma; adaptace J. Menzela
ń Obsluhoval jsem anglického krále – HH: malý číšník Jan Dítě, trpí komplexy kvůli vzrůstu, přizpůsobuje se společnosti bez ohledu na morální principy, pracuje v luxusních podnicích, na straně Němců, po roce 1948 si uvědomuje, že je nesmyslné se přizpůsobit a utíká do samoty na horskou samotu

Hodnocení referátu Odraz 2. světové války v české a světové literatuře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. březen 2008
  9 750×
  1633 slov

Komentáře k referátu Odraz 2. světové války v české a světové literatuře

???
Odraz 2. svět. v., tak nevím proč tam tlačíš KONTEXT z 1. svět. v. ..........