Romantismus

Romantismus – z latinského, anglického a francouzského romantic – napínavý, často odchylný od skutečnosti, dobrodružný, nevšední, citový, původně od slova román/ roman – rozsáhlé výpravné dílo. Romantismus je poslední velký evropský umělecký sloh. Realizoval se na konci 18. a v první polovině 19. století. Byl připravován uměleckými směry druhé poloviny 18. století, zejména preromantismem. Vznikl jako reakce na osvícenství s jeho racionalismem, na první průmyslovou revoluci a na krizi po Velké Francouzské revoluci a za napoleonských válek.

V literatuře se rozvinuly všechny jeho základní rysy: obraznost a citovost převládají nad rozumovostí. Je oblíben návrat do historie, romantičtí spisovatelé se přiklánějí k přírodě. Typický je individualismus a subjektivismus. Svoboda jedince i svoboda národa jsou povýšeny na nejvyšší hodnoty. Romantický hrdina často splývá s autorem. Často jím bývá loupežník nebo poutník. Osamělý, ale necítí potřebu společnosti, touží po lásce – ta je nešťastná – miluje jen vysněný ideál.

- doba revolucí a doba osvobozování národů

- rozvoj kapitalismu a vznik národnostních států

- vznikl rozpor jedince se společností

- hudba : K.M. Weber, Beethoven, Shubert, Schuman, Chopin, Rossini

- malíři : Delacroix, F. Goya

Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)

Poezie: „Máj“ – lyricko-epická báseň

Próza: „Cikáni“ – hrdinové žijící na okraji lidské společnosti

„Márinka“ – povídka ze života pražské chudiny

„Kat“ – román z doby Václava IV.

Karel Sabina (1813 – 1877)

Dílo: „Oživené hroby“ – román, vězeňský deník

„Úvod povahopisný“ – podrobná studie o K. H. Máchovi

Hodnocení referátu Romantismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. říjen 2007
  7 816×
  219 slov

Komentáře k referátu Romantismus

už mazej
joooo
ne
spis ne
nejdem idiot
Velice špatná prezentace, nepomohla mi.