Vývoj českého divadla do konce 19. století

VÝVOJ ČESKÉHO DIVADLA
DO KONCE 19. STOLETÍ

1) Středověké drama

- vzniká v souvislosti s náboženstvím
- v kostelech se předvádějí různé hry (např. vánoční, velikonoční)
- původně latinsky, později překládány pro srozumitelnost do češtiny
- postupně se v nich objevuje i ironie a humor
- Mastičkář - 1. české drama, hráno v kostelech a na tržištích, neprivilegovaná postava
- Hra veselé Magdalény
- odklon od náboženské látky
- vystupování obyčejných lidí

2) Humanismus

- biblické drama
- krátké frašky

3) Národní obrození

- velký rozvoj dramatu
- drama má velký vliv na národní obrození
- velký vliv na utváření národního vědomí mělo divadlo
- divadlo v Kotcích
o hrálo se však hlavně německy
o Kníže Honzík (1771, zde uvedená první česká hra, překlad z němčiny)
- Stavovské divadlo
o hrálo se německy, později i česky
- divadlo Bouda
o první české
o na Koňském trhu (Václavské náměstí)
o 1786 – 1789 (zbouráno)
o divadelní skupina v čele s Václavem Thámem
- přechodně se také hrálo
o U Hybernů
o divadlo v Růžové ulici

Dramatici

Václav Thám

- žil v bídě
- překládal a upravoval německé hry
- psal i vlastní hry (zejména historické)
o Vlasta
o Šárka
o Břetislav a Jitka
o frašky z pražského lidového prostředí

Prokop Šedivý

- Masné krámy
- Pražští sládci

Václav Kliment Klicpera

- psal hry
o rytířské
o historické
o veselohry
- Blaník
- Božena
- Divotvorný klobouk
- Zlý jelen

Josef Kajetán Tyl

- narodil se v Kutné Hoře
- život věnoval divadlu
- působil ve Stavovském divadle (na vedlejší scéně)
- jezdil s kočovnou společností
- působil i jako novinář
- dílo
o Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
§ poprvé hrána pozdější československá hymna (hudba František Škroup)
o Strakonický dudák
o Pražský flamendr
o Paličova Dcera
o Bankrotář
o Tvrdohlavá žena
o Kutnohorští havíři
o Jan Hus
o Jan Žižka z Trocnova

4) Generace Národního divadla

- v r. 1850 vznikl pod vedením Františke Plackého Sbor pro vybudování Národního divadla
- veřejné sbírky
- v r. 1868 byl položen základní kámen Národního divadla
- dříve na místě Národního divadla stálo tzv. „Prozatimní divadlo“
- Josef Zítek měl hlavní podíl na architektonickém řešení
- budova je postavena v novorenesančním stylu
- „Zlatá kaplička nad vltavou“
- na výzdobě se podíleli malíři
o Mikoláš Aleš
o František Ženíšek
o Vojtěch Hynais (opona)
o Josef Mánes
o Václav Brožík
- sochaři
o Josef Václav Myslbek
o Bohuslav Snirch
o Antonín Wagner
- slavnostní otevření Národního divadla proběhlo r. 1881
o zahájeno Libuší od Bedřicha Smetany
- téhož roku vyhořelo
- nová sbírka
- znovuotevření r. 1883 (r.1983 znovuotevřeno po velké rekonstrukci)
- skladatelé
o Bedřich Smetana
§ Libuše
§ Prodaná nevěsta
o Antonín Dvořák
o Zdeněk Fibich
- dramatici
o Ladislav Stroupežnický
o Gabriela Preissová
o Alois a Vilém Mrštíkové

5) Realistické drama

Ladislav Stroupežnický

- první dramaturg Národního divadla
- Zvíkovský rarášek
- Paní Mincmistrová
- Naši furianti (typické chování českého člověka, varianty české povahy)

Gabriela Preissová

- obrazy moravského vesnického života
- Gazdina roba
- Její pastorkyňa

Alois a Vilém Mrštíkové

- Maryša

Četba

J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen

Hodnocení referátu Vývoj českého divadla do konce 19. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červenec 2007
  5 390×
  433 slov

Komentáře k referátu Vývoj českého divadla do konce 19. století