Vznik a počátky národního obrození

České národní obrození
Koncem 18. st. se zdálo, že je česká literatura odsouzena k zániku. Knih bylo málo (zábavné čtení), český jazyk z měst téměř vymizel (pouze na venkově). V pol. 18. st. v Evropě osvícenství. Rozumové myšlení se rozšiřuje - změny u nás v důsledku společenského vývoje - v českých zemích dochází postupně k národnímu vzkříšení - poz-ději národní obrození. Podmínky objektivní - s rozpadem feudalisté (u nás osvícenští vládci Marie Terezie a Josef II.) k rozvoji NO přispěly josefínské patenty (1781 - zrušení nevolnictví, 1748 - zrušení poddanství, toleranční patent). 1774 - založena královská česká společnost NAU (předchůdkyně české akademie věd), spisovný jazyk české vědy němčina. 70. a 80. léta - taktické důvody, spisy určeny vzdělaným lidem - česky neuměli. Dělí se na lidový proud - pohádky, povídky, hádanky, ... a vědecký proud.
Periodizace: 1) počátky NO - do 20. let 19. st., generace Dobrovského - vědecký proud od 70. let 18. st.
2) období 20. let NO - Jungmanovo období
3) vrchol NO - 30. - 40. léta - český romantismus + poč. realismu - Erben, Mácha

Počátky národního obrození
Josef Dobrovský (1753 - 1829), vědecký proud, hlavní představitel 1. období, jazykovědný zakladatel, narodil se v Maďarsku, vyrůstal v Čechách. Otec důstojník v armádě, doma se mluvilo německy, čeština až na gymnáziu (naučil se česky), stal se knězem, nevykonával ale své povolání, byl vychovatelem v rodině hraběte Nostice, mož-nost obnovy české literatury, národní kultury a jazyka viděl pesimisticky - nevěřil, že čeština získá ztracených pozic v kultuře, vědě a umění. Podporoval a uznával lidovou tvorbu, snaha o ustálení jazykové normy dosud velmi rozkolísané =>
Podrobná mluvnice češtiny
Ausführliches Lehrgebände der böhmischen Sprache - Německo-český slovník - dva díly, stejná hodnota češtiny a němčiny
Mluvnice staroslověnštiny - vrchol jazykové práce, latinské dílo, základy slavistiky (nauka o slovanských jazy-cích).
Dějiny českého jazyka a literatury - literární historie, renesanci označil zlatým obdobím nebo veleslavínským
Základy jazyka staroslověnského - pokus o rekonstrukci staroslověnštiny. Stal se zakladatelem tzv. slavistiky.
Pravidla přízvučné prozódie - nauka o rytmu řeči, je vhodná přízvučná prozódie.
F. M. Pelcl - Nová kronika česká - předchůdce Palackého.
Literatura národního obrození
Spisovatelé formovali poznání a hodnocení obrozenecké doby v myslích českých čtenářů - Jirásek (F. L. Věk, U nás), Rais (Zapadlí vlastenci), Nejedlý. Podrobný odkaz obrozenecké doby, zájem o obrození - rozumový i citový, národní obrození vzbuzovalo vždy zájem a pozornost.
Počátky novočeského divadla, novinářství a básnictví
Divadlo - v poč. obrození sehrálo velkou roli na utváření nár. vědomí. V Praze bylo od r. 1783
Stavovské divadlo - německé, propůjčováno k českým představením v méně vhodných časech.
Bouda - první české divadlo (Koňský trh). Pracovali v ni bratři Thámové. V. Thám - herec, organizátor a autor div. her, K. Thám - překladatel a upravovatel cizích her. Vlastní české hry - historické náměty se zdůrazněním vlastenectví - nedochovali se. Bouda po třech letech existence zkrachovala kvůli financím a herci začínají kočovat po českých městech.
Novinaření - Česká expedice - nakladatelství a vydavatelství pod vedením V. M. Krameriuse - vydával knihy pro široké lidové vrstvy - knihy našich autorů i překlady. Vydával první noviny Krameriusovy c. k. poštovské novi-ny. Byly posílány i na venkov. Dopisovatelé ze všech koutů.
Básnictví - poesie považována za vrchol lit., proto se v ní nejdříve projevila snaha povznést českou lit. na vyšší úroveň. V. Thám vydal sborník Básně v řeči vázané (1785). Chtěl dokázat, že češtinou lze vykládat vše i svět. jazyky. Byly to české básně, překlady cizích autorů různých dob. Většinou to byla poesie anakreónská. Básnická škola v čele Puchamajer. Vydal pět almanachů poesie.
Význam - Jako první se zaměřil na slov. lit. Obohatili českou lit. o nové druhy. Zdokonalili bás. techniku. Praktic-ky prosadili Doborovského přízvuč. prozódii.

Hodnocení referátu Vznik a počátky národního obrození

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 189×
  565 slov

Komentáře k referátu Vznik a počátky národního obrození

pajik
sahal jsem jarovi na pindourka kdyz jsme se ucili o narodnim obrozeni na literature, postavil se mu hodne vysoko vis :)))
Rytmusko Kralko
Nahrávaš??? ...tam nehaj ...Si zabil ... jou ...
Bohatý a jebnutý a Vojta Čonka, Paťo Mirga,
Prší prší, len sa leje, ne-zatváraj (ty p***) dvere.
Diamanty na ruke za 12-tisíc,
Zajebané nechty, ale mám to v pi-či,
Zešlahané cecky a os-ra-né sli-py,
Parochničky na prstoch je štýl za-bi-tý.
Nemusím hovoriť že som úplne za vodou,
To že som kokotko není úplnou náhodou,
Prdnem si tvojej manke do ksichtu bez dôvodov,
To že si honím každý deň ma drží nad vodou.
To som ja ten cigán špinavý,
Zdravý vás Marián Galbavý.
Čalamáda lolo šesťprstý,
Stále mi jebe z PlayStation 3.
Šalalaj-lalaj-lalaj, toto si spievam keď idem ulicou,
Šalalaj-lalaj-lalaj, všecko mám v piči keď jazdím Sedmicou.
Šalalaj-lalaj-lalaj, môže to skončiť aj padúcnicou,
Šalalaj-lalaj-lalaj, ou ou ou...
K**** p***, u holiča,
špinavá riť a chlpatá mindža.
K**** zebral mašinu a
Odjebal mu cicinu a.
Milujem svoje cecky, sú jak dva koláče,
Milujem vás všeckých, (k****) všetci chodte do piče.
Čongo-bongo-tito-lito-vito,
Ejk jako ejk (Jojo jebetss to???).
Milujem život, milujem každý deň,
Milujem sám seba stále vác sa milujem.
Všetci ma majú radi lebo som pokorný a skromný,
Pre všecky deti sme my tými správnymi vzormi.
My nemôžme byť cice, burani a pankharti,
Vždy lepšie než keby sme mali byť buzeranti.
Ti-ti-ticho ty p*** prestaň kvičať ty p***,
Ja som k**** ty si p*** tak pome spolu kričať.
Šalalaj-lalaj-lalaj, toto si spievam keď som dobre vysraný.
Šalalaj-lalaj-lalaj, všecko mám v piči jazdím v Maserati.
Šalalaj-lalaj-lalaj, oblízali ste moje stvrdnuté parly.
Šalalaj-lalaj-lalaj, ou ou ou ou...
...jou ...precíť tento gadžovský spev ...jou ...
Cigán, cigán, cigán, cigán, cigán vyjebaný (cigán)
Cigán, cigán, cigán, cigán, cigán vyjebaný (cigán)
Cigán, cigán, cigán, cigán, cigán vyjebaný (cigán)
Cigán, cigán, cigán, cigán, cigán vyjebaný (cigán)
Gadžo, gadžo, gadžo, gadžo, gadžo pojebaný (gadžo)
Gadžo, gadžo, gadžo, gadžo, gadžo pojebaný (gadžo)
Gadžo, gadžo, gadžo, gadžo, gadžo pojebaný (gadžo)
Gadžo, gadžo, gadžo, gadžo, gadžo pojebaný (gadžo)
Mydlymu ešte furt kandluje z huby (je to pán).
KájíkPíp
dávám lyke a palec hore
kralik23
doporucuju stranku xhamster.com maly krecek provazi deti internetem a dava jim rady do zivota
picak1233
jj nejlepsi je v NO karel VI.
Ciganka
Dyk more týígr
BivojHIVPozitiv
Ahoj, dnes jsem se dozvěděl že mám HIV. Chci se o to podělit a tak vám to sem pisu.
ČernýŠmoula2008
Tento text mi pomohl s domácím úkolem , Díky moc
Pinďa750
Pipisek8