Mistr Vyšebrodského oltáře

V době panování Karla IV, v letech 1330-1378 se křížilo v naší zemi mnoho
kulturních vlivů.
Na dvoře Karla IV se vyvinul mezinárodní malířský sloh - jeho nejvýrazněnším
představitelem byl Mistr Vyšebrodského oltáře.
Není přesně známo, kdy se tento umělec narodil, bylo to někdy kolem 1310.
Pravděpodobně pocházel z jižních Čech stejně jako oltář z Vyššího Brodu, po kterém
byl tento umělec později pojmenován. Nejvíce obrazů vytvořil okolo r. 1350. Do
historie se vepsal jako malíř deskových obrazů malovaných, to znamená obrazů
malovaných na dřevěných deskách.
Jeho díla sice nepatří k nejstarším dochovaným dílům českého malířství, k těm patří
zachované nástěnné i knižní malby, ale jako obrazy jsou první, kterým se později
začalo říkat závěsné obrazy.
Nejstarší dochovaný deskový obraz v naší zemi je z období po r. 1340, kdy vznikla
řada madon. Na rozdíl od gotických madon cizího původu, které jsou bledé a
průzračné a ničím nepřipomínají obyčejné lidi, naše madony pocházejí jakoby ze
života. Nejslavnější znich je Madona z Veveří a je velmi podobná obrazům z
Vyšebrodského oltáře, protonje dodnes připisována Mistrovi. Také je mu připisována
Madona strahovská, kladská, vyšehradská a další.
Vyšebrodský oltář je složen z devíti deskových tabulí. Jsou na nich výjevy z Kristova
života od jeho zrození až po mrtýchvstání.
Mistr Vyšebrodského oltáře se zařadil mezi osobnosti důležitého významu první
poznané generace tvůrců české deskové malby. Povýšil naše gotické umění na
hodnotu světového významu.

Hlavní dílo - oltář.
Byl zhotoven na objednávku od Petra I. z Rožmberka.
Oltář se skládá z 9 tabulí, 3*3, kristův život na 3 etapy. Zrození (zvěstování pany marie, nar.
krista, klanění 3 králů), pašie(krist. na Olivetské hoře, Ukřižování, oplakávání) a
zmrtvýchvstání(Zmrtvýchvstání, nanebevstoupení, seslání ducha) . Naznačuje autorovu
vzdělanost. Původní je dnes v Jeřském klášteře na Pražském hradě.

Hodnocení referátu Mistr Vyšebrodského oltáře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 432×
  271 slov

Komentáře k referátu Mistr Vyšebrodského oltáře