Onemocnění CNS jako následek vývoje plodu

S vrozenými vývojovými vadami se nyní rodí okolo 2% všech novorozenců. Tyto poruchy mohou být příčinou smrti novorozence nebo vedou k trvalému poškození zdraví, nejsou-li včas a přiměřeným způsobem léčeny. Jedna z příčin, která patrně způsobuje vrozené vývojové vady a kterou můžeme obtížně ovlivnit, je nepříznivý vliv zevního prostředí(ovzduší, voda, potraviny, nejrůznější záření...). Jedny z nejčastějších vrozených vad jsou anomálie CNS. Z nichž rozštěpové vady činí 0,26% a vrozený hydrocefalus 0,6o/oo .

Rozštěpové vady CNS:
Jejich příčinou je porucha uzávěru primitivní nervové trubice v časných stádiích vývoje plodu. Důvodem nejspíše není nepříznivý vliv zevních činitelů v těhotenství. Někteří vědci soudí, že možnou příčinou špatného uzávěru je nedostatek příjmu vitaminů v nejčasnějším období těhotenství, a proto je doporučováno k prevenci výskytu těchto vad podávání dostatečného množství vitaminů.

Rozštěpová vada může vzniknout v oblasti lebky nebo páteře. Jestliže se kostním defektem v lebečních kostech vyklenují pouze mozkové pleny, jedná se o MENINGOKÉLU. Obsahuje-li vyklenující se vak i mozkovou tkáň, označujeme tuto vadu jako ENCEFALOKÉLU. Při rozštěpu páteře vzniká obdobně SPINÁLNÍ MENINGOKÉLA nebo MENINGOMYELOKÉLA, kdy rozštěpem vyhřezává do vaku mícha se svými obaly. Nejčastěji je lokalizována v dolním hrudním nebo bederním úseku páteře.

Léčení všech rozštěpových vad je pouze chirurgické. Operaci je lépe odložit do několika měsíců věku života dítěte, kdy je zákrok výrazně bezpečnější. Akutní operace je nezbytná pouze při nebezpečí infekce.

HYDROCEFALUS(VODNATELNOST MOZKU):
Jedná se o rozšíření mozkových komor s nitrolebním přetlakem v důsledku hromadění mozkomíšního moku. Léčba je opět pouze chirurgická, prognóza i při správném a úspěšném léčení je nejistá. Jen asi 1/5 dětí je zcela normální.

Následky postižení CNS jsou na úrovni poruchy hybnosti, duševního defektu a záchvatovitých stavů – křečí(epilepsie).

Hodnocení referátu Onemocnění CNS jako následek vývoje plodu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. srpen 2007
  5 874×
  277 slov

Komentáře k referátu Onemocnění CNS jako následek vývoje plodu