Vyšetřovací metody v břišní chirurgii

Anamnéza
1. Fyzikální vyšetření
- pohled
- poklep
- pohmat
- poslech
- per rectum

2. Zobrazovací
a) RTG – neinvazivní
- invazivní
- s kontrastem
- bez kontrastu
- nativ břicha – při podezření na ileozní stavy – na hladinky. Provádí se ve stoje, kojenci se zavěšují
- RTG GIT – hledáme cizí tělesa v Killiánově prostoru. Rentgenujeme od dutiny ústní až po konečník
- RTG žaludku – s kontrastem – Báriová kaše. Rentgenujeme polykací akt – snímkuje se polknutí
- pasáž GIT – podáváme více kontrastní látky, která naplní tlusté i tenké střevo. Snímkujeme s časovým odstupem
- irrigo – pacient musí být vyprázdněn, kontrastní látku podáváme konečníkem

b) CT – počítačová tomografie, která využívá RTG záření. Vyšetření je přesné, rychlé a jednoduché. Vyšetřuje se v tunelu. Zachytí vše od 3 – 4 mm. Může se provádět i bez kontrastu

c) ultrazvuk – neinvazivní vyšetřovací metoda, která je velmi dobře dostupná a kdykoliv opakovatelná. Je bez nežádoucích účinků na organismus. Nejčastěji se používá v břišní chirurgii, gynekologii, urologii,…..

d) izotopy – do organismu se podá látka, která je značena nějakým izotopem a má vztah k nějakému orgánu nebo systému

e) NMR – nukleární magnetická rezonance – je to jedna z nejpřesnějších metod, dostupnost je však těžká. Dá se použít na všechno. Princip je založen na způsobu chování biologické tkáně v silném magnetickém poli

f) endoskopické vyšetřovací metody – jednotlivé orgány nebo jejich části vidíme vlastním okem. Provádí se pomocí endoskopů – přístroje s velmi citlivou optikou a se světlem. Můžeme si při tom odebrat vzorek patologicky změněné tkáně k dalšímu histologickému vyšetření
- gastroskopie - ERCP – endoskopická retrográdní choledochocystopankreatikografie
- duodenoskopie - bronchoskopie
- kolonoskopie

g) angiografie – RTG vyšetření cévního a žilního systému. Vyšetření krevního zásobení jednotlivých orgánů

3. Laboratorní
- jaterní testy, amylázy, lipázy, minerály, astrup, glykémie, KO, CRP, FW, moč sediment, bilirubin

Hodnocení referátu Vyšetřovací metody v břišní chirurgii

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. červen 2008
  6 542×
  268 slov

Komentáře k referátu Vyšetřovací metody v břišní chirurgii

simon levitner