Andělé v magii

Pojem anděl není nic neznámého. Ale definice se přesto v různých odvětvích liší. Podle Bible jsou andělé Boží služebníci a poslové, jsou to čistě duchové nesmrtelné bytosti a mají rozum a vůli. Každý člověk má svého anděla jako ochránce a pastýře a ten ho vede k naplněnému životu a pomáhá mu vyhnout se nástrahám satana. I celý život Ježíše Krista je obklopen jejich působením. Jejich chvalozpěv zní při Kristově narození, ochraňují Ježíšovo dětství, obsluhují ho na poušti a dodávají mu síly ve smrtelné úzkosti. Andělé také oznamují radostnou zvěst o vtělení a o Ježíšově vzkříšení. V křesťanském slova smyslu je možné se k andělům modlit, ale je nutné je vnímat pouze jako Boží služebníky a neměli by být uctíváni v rámci zvláštních kultů.

V magii jsou tyto bytosti vnímány obdobným způsobem. Jsou to velmi silné duchovní bytosti pohybující se ve vysokých sférách a jejich vyvolání není tudíž tak jednoduché jako například u démonů. Andělé jsou ochotni naslouchat jen morálně čistým lidem duchovně na výši. Z živlového úhlu pohledu mluvíme o čtyřech základních archandělech. Jsou to archanděl Michael, jehož živlem je oheň a světovou stranou jih, dále archanděl Gabriel s živlem voda a světovou stranou západ, také archanděl Rafael, který je přiřazován ke vzduchu a východu, a nakonec archanděl Uriel s živlem země a severem. Každý archanděl má jinou funkci a je potřeba v jiných okamžicích. Jeden je ochránce, další se spojuje s pochopením a láskou, jiný zase léčí nebo je spravedlivý. I podle magického učení má každý člověk svého anděla strážce. Smyslem tohoto anděla je, aby člověk šel správnou cestou, aby dosáhl účelu, ke kterému byl stvořen.

Hodnocení referátu Andělé v magii

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2019
  1 510×
  267 slov

Komentáře k referátu Andělé v magii

ANDREA
DEKUJU ZA POMOC