Budhismus

Jedná se o druhé indické náboženství, které vzniklo ve starých indických dobách, je mladší než hinduismus . Je spjato s životem, postavou a vystupováním bájného Buddhy (560-480), žil 80 let, stal se zakladatelem nového buddhistického učení.

Od počátku, kdy buddhismus spatřil světlo světa, vyvstává základní problém, jestli se jedná o skutečné náboženství a náboženský systém původního rázu nebo zda se jedná o projekt morální (mravní) - o soubor mravních zásad a principů, které mají sloužit jako návod pro lidské žití. Tento princip se projevuje v jeho tradici a vnitřní diferenciaci jeho nástupců a následovníků.

Buddha se narodil roku 560 př.n.l., zprvu žil jako mnoho mesiášů jako normální člověk, oženil se, měl syna, ale už v době své zralosti, když viděl bídu světa, bolesti, konflikty a neřesti, začal meditovat a došlo k jeho vnitřní proměně, která se nazývá bódhi a znamená vnitřní procitnutí, duchovní zjitření, osvícení duše a on začíná hledat metody a způsob, jak stav věcí na zemi změnit. Medituje a stane se hlasatelem nové víry (nového náboženství, nového mravního učení). Patří mezi myslitele, kteří si předpověděli smrt, vycítil zánik svého života. Když se u něj tyto pocity dostavily, odešel do milovaného Vesálí, kde umírá.

Základní principy buddhismus

Celé jeho myšlení je založeno na dvou základních principech:

  1. Buddha přináší zajímavou filozofickou reflexi. Tvrdí, že veškeré problémy tohoto světa jsou dány tím, že člověk má potřeby, které přerůstají v chtíče a tím, že je nepřekonává, ale uspokojuje, tady vzniká zlo (jejich naplnění vytváří kontroverzní situace, z kterých plyne zlo). Nejde jen o chtíče ekonomické, materiální, ale jde i o sex, chce věci řešit fundamentálně (zásadně odmítat, překonávat).
  2. vytváří pocit blaženosti = nirvána. Člověk k nirváně dospěje, když potlačí své chtíče, odmítne je, bude si počínat buddhisticky = zásadově a principově.

Druhy buddhismu

V ohlasu na Buddhovo učení se vytvořila veliká buddhistická tradice, která svým způsobem lépe vysvětluje jeho duchovní principy a zásad:

1. linie - hínajána: její příslušníci = hínajánisté chápou Buddhovo učení jako mravní systém, podle něhož žijí a s ním se ztotožňují. Hínajánistům je Buddhovo učení mravním návodem pro jejich pozemské působení.

2. linie - mahájána: mahájánisté na rozdíl od hínajánistů chápou Buddhův odkaz nejen mravně, ale i nábožensky přesahově, Buddhovu nirvánu chápou transcendentálně ve spojení s Buddhou, toto spojení s Buddhou nazývají bódhisattva.

3. linie - lámaismus: týká se hlavně Tibetu, odnož mahájánismu se silným zdůrazněním lidskosti a humanity. Hlavním krédem lámaismu je - Nezabiješ!

Místní kněží se dělí - pančasalanové (organizace) a dalajlámové (skuteční duchovní činitelé). Dalajlámů je dosud 14, tato funkce se nedědí ani nevolí, dalajláma se hledá podle převtělení, zásadním pomocníkem při jeho hledání jsou nezvyklé přírodní úkazy (zvláštní souvislost s křesťanstvím - narození Krista zvěstovala hvězda betlémská).

Odnože lámaismu

* džinismus - tvůrce a zakladatel Vardhamána Mahávíra (zvaný Džina = vítěz), vypjatá hodnotová stránka Nezabiješ!, dokonce používají roušky (=akisma), aby nevdechli hmyz - brání dýchací cesty

* sikismus - zdůrazňuje lásku člověka k člověku

Buddhismus je svou typologií asijský typ náboženství s větším zdůrazněním meditativního přístupu než u hinduismu, také se v něm uplatňuje jóga. V Indii byl zatlačen hinduismem (vyznává ho pouze 1 % Hindů).

Hlavním odpůrcem buddhismu je islám. K buddhismu se hlásí řada západních intelektuálů pro jeho humanistickou podstatu, přenesl se do jiných zemí Srí Lanka (Cejlon).

Hodnocení referátu Budhismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  28 445×
  521 slov

Komentáře k referátu Budhismus

Jágr
je toho moooooooooooooooooooooooooooooooooooc
fra nta
golem
Majda
No je toho máloooooo
Laik
Autor by jsem měl ale hodit i odkazy s kterých čerpal ... Bez toho se na střední škole neobejde nikdo a refárat pak je k ničemu boužel :-(
Petry
Tento referát sem použil na Děják i Zemák(Asie)..:D..THX..Zachránilo mi to známu a prospěch..:D..Celkem sem vydělal když sem ho rozesílal za 1o ,-..:D
Neřeknu moje jméno
Dejte tam obrázky a bude to super
petra..aneta
Petra:budhismus je super !!! :* <3 ...Aneta: je to fuj....
Školák
Super tohle mi zachránilo známku z dějepisu.