Budhismus

Buddhovo učení
Buddha zcela jasně a přímo vysvětlil, co je skutečné a co podmíněné. Toto pochopení nám umožňuje prožívat trvalé štěstí. V buddhismu neexistují žádná dogmata a každé tvrzení si je možné (a potřebné) ověřit. Díky meditaci se intelektuální pochopení stává prožitkem. Dodatečné metody umožní upevnit stavy vědomí, kterých již bylo dosaženo. Cílem Buddhova učení je plné rozvinutí všech skrytých kvalit těla, řeči i mysli. 

Karma a meditace
Karma vyjadřuje příčinu a následek, nikoliv osud. Každý je zodpovědný za svůj vlastní život. Pokud to pochopíme, máme možnost vybudovat si v mysli takové otisky, jež vedou ke štěstí a které nám umožní vyhnout se budoucímu utrpení. Karmu, která ještě nedozrála k tomu, aby se projevila, můžeme rozpustit díky metodám Diamantové stezky.

V buddhismu meditace znamená prosté spočívání v tom, co je, teď a tady, bez jakéhokoli úsilí. Tohoto stavu je možné dosáhnout buď zklidňováním mysli nebo prací s vnitřními energiemi a vizualizacemi světelných forem. Nejúčinnější metodou je stálá identifikace s vlastní buddhovskou podstatou a to nejen v meditacích, ale i mimo ně.

Co znamená osvobození a osvícení?
Osvobození je rozpoznáním toho, že tělo, myšlenky a pocity podléhají neustálým změnám, což vylučuje existenci nějakého skutečného "já . Přestáváme sebe sama vnímat jako terč, a tak odstraňujeme příčinu všeho utrpení. Osvícení je dalším a zároveň konečným krokem. Zde je každá zkušenost prozářena jasným světlem mysli. Mizí jakýkoli pocit oddělení toho, kdo prožívá od toho, co je prožíváno a od samotného aktu prožívání. Mysl v každém okamžiku prožívá všechny své dokonalé vlastnosti., je neustále spontánní a bez jakéhokoli úsilí.

V čem se liší buddhistické směry?
Buddha předal učení třem různým typům lidí. Těm, kteří se chtěli vyhnout utrpení, předal učení o příčině a následku (Malá cesta, sanskrt. hínajána). Ti, kdo chtěli učinit více pro druhé, obdrželi učení o soucitu a moudrosti (Velká cesta, skt. mahájána). Lidi, kteří měli silnou důvěru ve svou vlastní buddhovskou podstatu, učil Diamantovou cestu (skt. vadžrajána).
Při tom se buď manifestoval ve formách podobných hologramům nebo žákům svůj osvícený vhled do podstaty mysli zprostředkoval pomocí nauk Velké pečeti (skt. mahámudra). Diamantová cesta nás učí prožívat svět bohatým a sebeosvobozujícím pohledem. Její cvičení probouzí hluboké vnitřní bohatství, vede ke spontánnímu stavu bez jakéhokoli předstírání. Rozvíjí neohroženost stejně jako každou jinou osvícenou vlastnost mysli.

Co může Buddhovo učení nabídnout západní společnosti?
Lepen Ceču rinpočhe, jeden z nejzkušenějších učitelů tibetského buddhismu odpovídá: "Účinné metody, které vedou k přímému prožití podstaty mysli. Buddhovo učení je jako diamant, který je ve své podstatě neměnný, ale odráží barvu podkladu na němž leží. Proto se vždy buddhismus přizpůsobil kulturním podmínkám jednotlivých zemí, aniž by při tom ztratil svou esenci."
1500 let byly nauky předávány v Indii a poté 1000 let v Tibetu. Dnes už nám je mohou zprostředkovat dobře vzdělaní a samostatní lidé ze Západu. O neohraničenosti tohoto pohledu, stejně jako o použitých metodách se můžeme přesvědčit jasněji než kdykoli předtím.

Kde najdete buddhismus Diamantové cesty?
Od roku 1972 založil lama Ole Nydahl na přání 16. Karmapy přes 200 buddhistických center linie Karma Kagjü po celém světě, většinu z nich v Evropě. Například v Německu, Rakousku a Švýcarsku funguje přes 70 skupin, také v Polsku a Dánsku je buddhismus uznávaným duchovním směrem.
 Od roku 1994 se rozvíjí také v Čechách a poslední dobou i na Slovensku.Všechna meditační centra jsou založena na přátelství a idealismu jejich členů. Z Evropy pochází také 30 žáků, kteří na přání lamy Oleho vyučují Diamantovou cestu ve světě.
Pro západní svět je důležité, že všechna centra linie Karma Kagju na východ od Rýna předávají laický a jogínský způsob realizace podstaty mysli (buddhismus Diamantové cesty). Ten je založen především na rozvoji jasnosti a samostatnosti, jež jsou v dnešním světě tak důležité.
Obecně se dá říci, že Diamantová cesta stojí na třech základních pilířích. Těmi jsou prokazatelné vědomosti zbavené všech dogmat, meditace a metody, jak upevnit již dosažené roviny vědomí. To činí z Diamantové cesty nejúčinnější metodu buddhismu, jež je přístupná modernímu světu. Pomáhá rozvinout vlastní vnitřní bohatství pro dobro všech bytostí.

Meditační centra buddhismu Diamantové cesty
V každém centru se konají pravidelné meditace pro veřejnost. Získáte zde základní informace, vysvětlení k meditacím a buddhistické praxi, stejně tak i odpovědi na Vaše otázky. Lama Ole přijíždí každý rok do České Republiky a přednáší a vede meditační kurs na našem pozemku v Těnovicích. Přibližně každý druhý měsíc k nám zveme dlouholeté žáky lamy Oleho, laické učitele, kteří zde mají přednášky na různá témata (v rámci buddhismu). V centrech jsou k zapůjčení knihy i doposud knižně nevydaná literatura, audio nahrávky - z přednášek Oleho i jiných učitelů, video nahrávky.V pražském centru jsou pravidelné meditace denně 20.00. Existují další centra na Slovensku a po světě.

Centra na území republiky
Čeští učitelé Dharmy
Následující (tito) lidé byli pověřeni lamou Ole Nydahlem k pořádání veřejných přednášek o Dharmě a uvádění lidí do praxe buddhismu
Roman Virt - Roman.Virt@budhismus.cz 
...Vnitřní i vnější svět jsou spontánní hrou mysli. Vše se v prostoru mysli objevuje, hraje si a opět se v něm rozpouští. Jen samotný prostor mysli je něčím, co se nenarodilo a nemůže zemřít. V okamžiku, kdy to díky meditaci prožijeme, se objevuje spontánní radost, neomezená svoboda a absolutní neohroženost a soucit. Dokonce i stáří, choroby a smrt pak dokážeme prožívat jako výraz neomezeného bohatství mysli. Pak se život stává extrémním sportem. Mysl v každém okamžiku spočívá ve svém bohatství, všechny situace prožíváme jako plné možností a máme k dispozici veškeré vlastnosti a aktivity stavu buddhy. Buddhismus můžeme chápat a praktikovat na mnoha úrovních. Můžeme si vytvořit odstup od prožitků a rozvinout schopnost vybírat si, co chceme prožívat a co ne, nebo rozvinout moudrost a soucit vedoucí k pochopení, že vše je hrou mysli a že mezi námi a ostatními není žádná tlustá čára nebo se můžeme okamžitě identifikovat se stavem mysli buddhy a prožívat všechny její dokonalé vlastnosti. Svoboda a radost jsou pak bez hranic ...
Radek Růžička - rar@quick.cz
Myslím, že na západě bylo a je vždy dost lidí, kteří mají idealistický postoj k životu. Mezi nimi je i určité množství těch, kteří cítí, že duchovní růst by měl zároveň znamenat více svobody, síly a nezávislosti. Těch, pro které je fascinující představa, že jejich mysl je jasným prostorem, který má všechny dokonalé vlastnosti a nemůže být zničen. Zároveň cítí, že cesta k trvalému prožívání podstaty mysli by měla být spojena s rozvojem všech jejích vlastností včetně inteligence, moudrosti v širším slova smyslu a nezbytného soucitu.Pro takové lidi je buddhismus jejich cestou a útočištěm.

Jakub Kadlec - jakub.kadlec@budhismus.cz
Doporučená literatura o Buddhovi a jeho učení: Lama Ole Nydahl - Jak se věci mají (Karma Dubkji Ling, Praha 1998)
Trocha historie
Od 12. století existuje nepřerušená linie inkarnací Karmapy. Tato linie reinkarnací je hlavním držitelem transmisí linie Kagjü. Nynější 17. Karmapa se narodil v Tibetu roku 1983. Byl nalezen a rozpoznán jako pravá reinkarnace Karmapy Künzigem Šamarem rinpočhem, nejvyšším lamou linie Karma Kagjü v Karmapově nepřítomnosti. Roku 2000 absolvoval 17. Karmapa mimořádně úspěšné turné po Evropě, kde předal buddhistická učení téměř 30 000 lidem.  Buddha se narodil v severní Indii před 2560 lety. Po mnohaletém hledání rozpoznal v meditaci podstatu mysli a dosáhl osvícení. Dalších 45 let pak své učení dále předával v tehdejší (tamější) vysoce rozvinuté kultuře. Buddhismus oslovuje nezávislé a samostatné lidi a je hlavním duchovním směrem ve většině východoasijských zemí. Od sedmdesátých let si Buddhův náhled získává důvěru stále většího počtu lidí ze Západu.

Galerie

V severních zemích se objeví člověk, nejvyšší duchovní přítel. Člověk, který ovládá největší osvícenou sílu, který má největší asketické schopnosti, ke kterému mnozí budou naslouchat. Bude nést jméno "znalec tří časů" či "držitel aktivity všech buddhů", Karmapa. Kdokoliv uvidí jeho tvář, dokonce jenom jednou, bude vysvobozen ze svých zatemňujících závojů mysli. Proroctví říká, že pouhé spatření Karmapy přinese vysvobození."historický Buddha,  550 let před naším letopočtem

Hodnocení referátu Budhismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Jakub Kadlec
  22. září 2007
  15 967×
  1283 slov

Komentáře k referátu Budhismus

m
veverka
No já sem myslela že Budhismus je že někdo má imaginarní přátelé.
veverka
Já sem chtěla vědět co to znamená Buthismus.