Svědkové Jehovovi

Oficiální název: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Zakladatel: Charles Taze Russel (1852-1916)

Charakteristika

Odmítají mnoho tradičních křesťanských doktrín. Jsou přesvědčeni o brzkém konci světa, kdy dojde k rozhodující bitvě Armagedon mezi Svědky Jehovovými (144 tisíc vyvolených) a říší zla, reprezentovanou mj. ostatními církvemi a politickou mocí. Mají přísnou centrální organizaci (s centrem v Brooklynu), provádějí rozsáhlou propagaci (časopisy Strážná věž a Probuďte se!). Odmítají mj. krevní transfúzi a vojenskou i náhradní službu.

Stručná historie

Charles Taze Russel se narodil 16. 2. 1852. V 17 letech se setkal s adventismem, což jej přimělo k založení neformální skupiny, jejímiž členy byli vesměs jeho známí a která měla všem jeho členům pomáhat ve studiu Bible. Zde se začala formovat nauka, která později stála u zrodu organizace Svědkové Jehovovi. Russel věřil v neviditelný návrat Ježíše Krista na zemi. V roce 1879 začal vydávat časopis Sionská strážná věž a Posel Kristovy přítomnosti.

*1881 – založena Zion‘s Watch Tower Tract Society (Sionská traktátní společnost Strážná
věž
*1886 – vyšel první díl série knih Millenial Dawn, The Divine Plan Of The Ages (Božský plán
věků).
*1889 – dokončena čtyřpatrová budova v Alllegheny, hlavní sídlo Společnosti po 19 let
*1891 – 19. až 26. dubna se konalo první shromáždění Badatelů Bible
*1892 – Strážná věž oznámila, že v roce 1914 dojde ke konci světa a že se Ježíš Kristus vrátí
neviditelně na zemi, aby ustanovil své království
*1909 – ústředí Společnosti se přestěhovalo do Brooklynu
*1916 – 1916 – zemřel Charles Taze Russel
*1917 – výkonným prezidentem Společnosti byl zvolen J. F. Rutherford
*1918 – Rutherford a jeho sedm spolupracovníků bylo zatčeno, neboť Badatelé Bible odmítali
vstoupit do armády
*1920 – rok 1925 byl označen jako rok, kdy budou vzkříšeni z mrtvých věrní Starého zákona;
rovněž mělo dojít k „nastolení nových řádů na světě“
*1924 – začala vysílat první rozhlasová stanice Společnosti – WBBR
*1931 – na sjezdu v Columbu byl přijat nový název – SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
*1942 – zemřel Rutherford; jeho nástupcem se stal N. H. Knorr
*1943 – otevřena první třída biblické školy Strážné věže Gilead – poskytuje pětiměsíční
školení pro budoucí misionáře
*1961 – v angličtině vyšel Překlad nového světa Křesťanských řeckých písem (vlastní překlad
Bible)
*1977 – po Knorrově smrti se stal novým prezidentem F. Franz
*1983 – Raymond Franz, odpadlík, bývalý člen vedoucího sboru Společnosti a synovec
prezidenta F. Franze, vydal svoji knihu Krize svědomí , kde popsal své negativní
zkušenosti se Společností
*1992 – zemřel F. Franz a novým prezidentem se stal M. G. Henschel
*1993 – Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v České republice byla registrována
podle zákona č. 161/1992 Sb.

Základní body nauky Svědků Jehovových

- jejich společnost je jedinou pravou společností
- všechny ostatní církve považují za náboženské sekty, katolická církev je nazývána „babylónská nevěstka“ a papež je zobrazován v mitře s Hitlerem
- na rozdíl od tradičního křesťanství Svědkové nevěří v Trojici, Ducha svatého považují za „boží činnou sílu“, Ježíše pak ztotožňují s archandělem Gabrielem
- Jehova je jediný pravý Bůh
- Ježíš Kristus je jediný zplozený Boží Syn, jediný přímo stvořený Bohem
- Satan je neviditelný „panovník tohoto světa“
- nynější svět bude zničen a nahrazen Božím královstvím spravovaným Kristem, který bude z nebes vládnout spolu s „malým stádem“ (144 000 vybraných lidí)
- ostatní lidé, kteří získají Boží schválení, budou žít navždy na zemi
- velký důraz je kladen na dodržování biblických norem ohledně křesťanských vlastností (sexuální mravnost, osobní poctivost a věrnost v plnění manželských a rodinných odpovědností, podporování stability rodin, odmítání tabáku a zneužívání drog, odmítání transfúze krve)
- neutrální postoj k politickému dění (neúčast na volbách, nezdravení vlajky a dalších státních symbolů, odmítání vojenské služby, neslavení svátků - vánoce, velikonoce, Nový rok, narozeniny…)
- jsou přesvědčeni, že od roku 1914 žijeme v „posledních dnech“ a že konec tohoto systému věcí můžeme očekávat každým dnem

Organizace

Hnutí je řízeno centralisticky a teokraticky úřadujícím prezidentem, který je volen na celý život. Členem Společnosti se člověk stává křtem dospělých, který se provádí ponořením do vody. Křest nemá žádný svátostný charakter, nýbrž pouze symbolizuje bezpodmínečnou oddanost Jehovovi. Památka poslední večeře se slaví jednou ročně v den, kdy to určí vedení, na památku Kristovy smrti. Chléb a víno jsou symboly těla a krve Kristovy. Všichni členové jsou povinni účastnit se této slavnosti, ale chléb a víno se podává jen těm, kdo patří
k 144 tisícům vyvolených. Život Svědků Jehovových je přesně řízen a musí být podřízen kazatelské službě a hlásání. Týdně je předepsáno pět schůzek a neustálé studium Bible a vlastních publikací. Žádoucí je rovněž domácí studium Bible a pokud možno se stýkat pouze s lidmi, kteří se upřímně snaží žít podle Bible. Účast na politických a kulturních podnicích je zakázána, stejně jako slavení mnoha svátků.

První kontakt se Svědky probíhá ve většině případů přes tištěné slovo. Člověk, který projeví zájem, otevře některou publikaci a nechá na sebe působit vysoce emočně zabarvený text, doprovázený neméně působivými ilustracemi, může zjistit, že se trápí stejnými problémy, jež jsou v časopisech publikovány-a co víc, že by se mu líbila řešení, která jsou mu předkládána. Aby se člověk mohl stát Svědkem Jehovovým, musí vyhovovat požadavkům, jež jsou přesně stanoveny organizací. Teprve po zvážení starších ve sboru se rozhodne, jestli bude nový zájemce pokřtěn.Člověk v této organizaci postupně získává pocit, že na všechny jeho problémy existuje řešení. Stačí jen vědět, kam sáhnout, ve které publikaci nalézt hledané odpovědi. Pravda je bílá a lež je černá.

Svědkové Jehovovi jsou po celém světě známí neuvěřitelnou misijní aktivitou. Jedná se především o službu „dům od domu“, kde po dvojicích distribuují časopisy Strážná věž a Probuďte se! První knihou, kterou zpravidla nabídnou ke studiu, je kniha Poznání, která v samostatných kapitolách základní body učení Svědků Jehovových.

Hodnocení referátu Svědkové Jehovovi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  26 368×
  944 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Svědkové Jehovovi

Frank
Se SJ jsem se setkal někdy v roce 1987. Docela jsem si jich vážil a některé věci jsem bral smrtelně vážně. V té době SJ nebyli oficiálně povoleni a tak jsem věděl jak riskují, když se potajnu scházejí.Mě ale více zajímala Bible než organizace SJ a tak jsem nechtěl říct to co oni chtěli slyšet. A to bylo to že jedině Svědkové Jehovovi přežijí Armagedon. A tak mě ani nepřijali. Chodil jsem tam asi do roku 1994. Když jsem se tam po 10 ti letech znovu objevil (měli už postavený sál království) tak jsem tam viděl úplně cizí lidi. Poznal mě tam jen jeden, který dříve dělal staršího sboru a vykládal mi že manželka od něj odešla. Ani jsem se tomu moc nedivil. Starat se o 3 děti a ještě takový teror... A když jsem se ho ptal kde je ten či onen bratr, tak vyhýbavě odpověděl že už sem nechodí. Bylo to jasné.Odešli sami nebo byli vyloučeni. Co se stalo říkal jsem si,kde jsou ti kteří tvořili to zdravé jádro sboru? Jejich děti v dospělosti oznámily, že si chtějí vést vlastní život a do sboru už nechodily. To byla pro mnohé rodiče těžká situace a ještě další rána byla to, že jejich syn nebo dcera žijí s partnerem bez uzavření manželství. Někdy se kvůli tomu pohádali, začali hledat kde se stala chyba zda je to kvůli těm zákazům a příkazům učení SJ a někteří se i rozvedli. Někteří přišli o práci a nezbývalo nic jiného než nabízet smlouvy pojištění a spoření s tím, že za 10 a více let budou mít našetřeno. A ti lidé si je pamatovali a říkali....vy jste nám říkali že brzy přijde konec světa a ted říkáte že máme šetřit na budoucnost? A to byl pro ně další šok. Ve sboru ale nedostali žádnou podporu.
Frank
SJ obvykle zavrhují jiné náboženské denominace a ti odvážnější tvrdí, že skončí v Armagedonu. A neměli by se právě SJ od nich něco učit? Vždyt i Mojžíš si nechal poradit od Jethra. Jeden Adventistický kazatel řekl: Jsem rád,že my Adventisté jsme nepřeložili Bibli. Protože kdyby jsme ji překládali my, překlad by jsme udělali tak, aby více odpovídal naší věrouce. Jiný kazatel zase oznámil, že po 5 ti letech se se musí odstěhovat do jiného města,A když jsem se ptal proč, když už tady má řadu přátel ve sboru, tak odpověděl že právě proto. Byl bych ovlivněn něco rozhodnout i proti nim a tak bych rozhodl i nesprávně. V tomhle jsme přece všichni nedokonalí.
Frank
Svědkové Jehovovi mají i svou mezinárodní seznamku. JW match. Jsou tam docela pěkný americký holky a vůbec nevadí že to jsou i hispánky. Když se podíváte na jejich požadavky na partnera, tak jim moc nezáleží na tom kolik vyděláváte, odkud jste, jak vypadáte,zda jste rozvedený nebo svobodný ale musíte být 100 procent svědek Jehovův. Ale jak se tím 100 procent svědkem stát?
Frank
Když SJ něco tvrdí, tak to neznamená že tomu skutečně věří. Pracoval jsem v podniku,kde pracoval i jeden SJ jako zahradník. Byl to celkem chytrý pán, rád jsem ho poslouchal a on mi jednou říkal, že si vybral to správné zaměstnání zahradníka, protože na nové Zemi budou samí zahradníci. Potom ale přišla doba propouštění a tak i toho SJ zahradníka propustili. Bylo mi ho trochu líto, nic jiného neuměl a denně 3 hodiny trávil ve službě se strážnou věží. Asi po roce jsem ho potkal a s nadšením jsem mu sdělil možnost nové zahradnické práce. Už to nedělám, odpověděl. Vždyt jsem to nenáviděl !!! A já jsem zůstal jak opařený...Vždyt jsi mi přece říkal jak je to dobré zaměstnání. A on jen mávl rukou...vždyt oni to chtěli !!!
Už tam dávno nejsem ! Co mi vykládal dál, to se mi moc nechce psát.
Petra
''Nejlepší'' je to,když tady čtu komentáře typu : '' otravují a ani neví s čím!'' Lidi proberte se,jsou to pracující lidi,který věnují všechen svůj volný cas pro to, aby někomu '' pomohli'' ,předali dobrou zprávu , snaží se lidem pomoct a přitom se okrádají o vlastní čas!..Píšu z vlastní zkušenosti,kdy se moje povaha změnila minimálně o 90 stupňů..Lidi jsou zakeřní,zlý,nevěřícný, bez smyslu pro lásku a bez smyslu pro dobré věci,protože ty špatné jdou očividně provést rychleji,efektivněji a bez jakékoliv námahy. Ano,také to pro mne byla sekta,dokud jsem se o to sama nezačala zajímat..tak se proberte a nekritizujte něco , o čem si přečtěte na netu.
MARION
Moc se mi líbí komentář Petra ,lépe bych to nevyjádřila.Že je to zmanipulovaná sekta to už ví každý a jen labilnější jedinci se nechají ukecat těmito lidmi. Máme je v úzkém sousedství takže Vím co to jsou zač. Slušně vypadající v kravatách a oblecích, nucený falešný úsměv ,vše je v pohodě a vše za ně vyřeší sekta. Bývají často nadmíru hluční,předvádějí se když se jich sejde víc ,nechovají se vůbec pokorně ,což by mněli v rámci svého přesvědčení.Neuznávají sousedy ,dělají naschvály i když byli několika sousedy slušně napomenuti, povyšují se a jsou nahlas posměvační. Toto chování nemá nic společného s učením BIBLE ,kterou kompletně překroutili. Jejich morálka udržení rodiny,distance od drog a kouření atd.je dána pouze příkazem sekty a za porušení hrozí vyloučení. Naopak rádi do svého společenství svedou lidi,kteří si tímto prošli a jsou psychicky zlomeni a oni se tváří jak jim pomohli .Udělají z lidí cvičené opice bez vlastní vůle a svobodných názorů jen ty vlastní a sektou J.diktované.
sconosciuto
Petr nejlepší je být sám sebou.. být pokorným a nepotřebovat nikoho následovat.
umět se rozhodovat podle sebe. rozvíjet to nejlepší v sobě a nabízet to nejlepší ze svojí vůle. aby to mohlo být upřímný je třeba prožít i to co upřímný není a dojít k tomu z vlastní zkušenosti na základě vlastních chyb ne na základě vnějších ideálních dogmat.
chybovat je vpořádku, bez chyb by nebyl vývoj ani posun.
Radim
Je pravdou, že když ze sekty někdo odejde, tak mu rozbijí rodinu. Můj kamarád nesmí vidět svá vnoučata, protože on odešel a jeho syn se svou rodinou v sektě zůstal. Syn zavrhl svého vlastního otce.
Velimka
Jehovisti jsou stádo otravných špín. Otravují kde se dá. Moje zkušenost, znám rodinu, dřív normální, před pár lety se dali k Jehovistům. Z kdysi pohledné paní je dnes ustrašená ženská bez vlastního názoru, podléhá manželovi bez výhrad. Neupravená, chybí jí zuby. Bydlí divně v usedlosti, dost bordel.
Kuba
Jsem rád že tu je tolika inteligentů kteří o nich mluví, jako by nimi sami byli a ví toho o nich tolik. Naučte se přemýšlet racionálně a používat mozek prosím. Poslechnete si akorát názor na ně, jaký mají druzí a ten jen reprodukujete dál, jako cvičená opička. Kolik z Vás s nimi kdy mluvilo? Co třeba si s nimi někdy popovídat, vyslechnout o co jim vlastně jde a teprve PAK si udělat názor? Pár Svědků jsem za svůj život potkal a měl možnost mluvit.
Zajímavé že většina z Vás je tolik odsuzuje, přitom to, že oproti nim se chováte jako hovada Vám už nevadí.
Kdo z Vás může říct že někdo od Svědků Vám zničil manželství protože vás vaše manželka podvedla s někým z nich? Nebo že vám zdrogovali dítě, naučili ho kouřit a nebo ho zbili?
Rozhodně to nemůžu říct nikdo z Vás. Řídí se přesně podle měřítek z Bible.. možná že kdyby jste i Vy ostatní měli nějaké mravní zásady stejně jako oni, byl by tenhle svět 1000x lepší. Zamyslete se nad sebou.
marč
svědkovi jehovovi,kteří nutí děti mladší než 15let do jejich víry,mohou na tvrdo dostat 2-6let,nyní to řešila kamarádka,která má v péči sve děti a když si je vezme jejich otec tak chudáci soboty i neděle sedí na židli a poslouchaji nesmysly,dělá si co chce a děti k němu nechtějí,protože na místo toho aby byl s dětmi venku a věnoval se jim tak jim vnucuje víru,kterou oni nechtějí,ať se každý dobrovolně rozhodne co chce ve svém dospělém věku a nekazí dětem dětství bez narozenin,bez vánoc atd.je to hnus
stanislav
prolhaný svině
Jirka
Není lepší být hloupá a poslušná ovce. K Jehovistům bych se nikdy nedal
Dušan
Jo a také SJ neustále někoho otravují.
Dušan
Svědkové Jehovovi se chovají velmi nenávistně ke každému, kdo není podle jejich představ a BIS je na ně krátká. Již několikrát předpověděli konec světa, ale nikdy se to nesplnilo. Doufám, že se uškvaří v pekle. Jsou to hovada a manipulační k******!!!
petr
Já nejsem jehovista,ale toto téma mě trochu zajímá. V této debatě někteří napsali, že to jsou jen poslušné ovečky. Ale co je lepší, být poslušná ovečka a možná poslouchat Boha nebo být suverén, egoista, dělat si co chci i za cenu, že budu dělat v životě chyby, za které člověk platí sám, nebo za ně platí lidé v jeho okolí? Ty největší siláci a suveréni často zavinili ty největší tragédie. Třeba jsem četl, že pan Nikolajev Datlov, také všechno věděl, všechno znal a kvůli němu vybuchl reaktor v Černobilu, nebo generál Pol Pot v Kambodži, dělal statečně revoluci a za dva roky v jeho zemi pochcípali skoro dva mil. lidí. A tak dále. Lidi jsou dnes svobodní, sebevědomí, nezávislí a pak čtu na Seznamu článek o tom ,že Nasa varuje před pádem naší civilizace. Tak co je lepší, být poslušná ovečka nebo suverén? Možná kdyby lidi byli přeci jen trochu pokornější, nebyl by na světě takový hnůj, jaký je. S pozdravem Petr.
pepe
Svědci Jehovovi nejsou otravní,ale snaží se lidem pomáhat a rozšiřovat Boží slovo,určitě to v hlavě mají naprosto v pořádku,jelikož čerpají z bible,kterou nechal Bůh Jehova napsat a to prostřednictvím 12cti apoštolů a způsobil aby byla přeložena do jiných jazyků,kde lidé budou mít šanci se dozvědět pravdu co má Bůh Jehova v plánu se zemí a td. Myslím si,že lásky je tam také dost,jelikož tuto vlastnost máme po našem otci Jehovovi,určitě každý z nás má také někoho rád.Většina lidí nechtějí věřit v Boha,jelikož by museli více zodpovídat za své hříchy a proto raději žijou tak jak se jim to zrovna hodí.
jana
lidé kteří se hlásí k svědkům jehovovým jsou jen zfanatizivaný a zblblý poslušný ovce,kteří o tom nevědí vlastně vůbec nic,protože sekta jehovova je založena na lži,podvodu,absolutně nic.překrucují,vše,hlásí se k něčemu co nemá s nimi nic společného,nebojí se zpochybnovat ostatní víry,prostě a jednoduše-svědci jehovovi jsou zrádná zhouba,mor,nemoc pro ostatní lidi,doktátorství,lež a manipulátorství,špína!!!!!
ABC
RKC jsou sekta ne SJ. :)
Květa
Svědci Jehovovi jsou lháři a zloději,za maskou slušného člověka manipulují ostatní,věří že oni jsou vyvolení takže se chovají povrchně,až drze,neuznávají cizí názor než svůj,jsou to nemocní chudáčci,agresivní.jsou chladní,bez lásky,schopni vyhnat vlastní děti,jsou to lidé falešní.Prostě bezcharakterní parchanti který ze svých dětí vychovávají další smetí týhle společnosti.Ruce od nich pryč,opravdu zahozený čas strávený posloucháním jejich plků naučených nazpamět.Sekta,zlo,smrt.
Ljuba
Svědci Jehovovi jsou zamindrákovaný lidi který neví jak žít tak se k někomu kastujou,je to normální sprostá sekta,nebezpeční lidi,dvě třetiny z nich jsou na antidepresivách-prostě fakt magoři,nepřátelský,dominantní,neupřímný smích,falešná závist,takový lidi by neměli mít děti protože z nich vychovávají zas jen nesamostatný ubožáky.
Tereza
svědkové Jehovovi jsou otravní pořád někoho otravují.
Pája
Svědkové Jehovovi jsou hodní a nejsou sekta ale náboženství nic nikomu necpou a jejich chování je slušné a čestné učí se hlavně podle bible která není v žádném případě změněná má me doma bibli od svědků i od katolíků a jsou zcela stejné od mojžíše až po zjevení (prostě celá) -promintě za pravopis je mi 8
jiri
Svedkove j.jsou mimo a jsou falesni ja sam neuznavam uceni katoliku je pravda ze je spousta falesnych sekt nebo ucitelu ale svedkove maji svou bibli kterou si upravili podle sebe tak jak jim to pasuje a to je taki hrich a nemaji osobni vztah z jezisem kristem proste sou mimo tecka
satan
SJ nám rozkládají rodinu. Ať si věří čemu chtejí, ale ať to šíří "nenásilně". Proti jejich víře nic nemám, ale ta organizace je zhoubná. Vysává člověka a když se tomu začne bránit, tak ho exkomunikují a tím ztratí všechno pro co žil, i přátele a rodinu. Paradoxně bojují proti sobě, pokud bojují proti zlu. Netvrdím, že mezi nimi nejsou slušní lidé, ale ta organizace je zlo.
Jehovistům zmar
respektování názorů?
někdo,kdo je zde obhajuje,píše o respektování názorů.Sami to nedělají.Rozvracejí kvůli toho i rodiny.Mimo jiné znám i případy,u kterých se z takových stresů,kdy se rodina svých členů navzájem kvůli nerespektování názorů zřekla,vyvinula i schizofrenie.
nebezpečná sekta
SJ velice dobře znám.Je to opravdu nebezpečná sekta.Ano,působí velice dobře.Upraveně,uhlazeně a se slušným chováním.Jedno jim ale chybí.Láska.Tu,co předvádějí,je hraná,falešná,jenom o ní mluví.Lidé zde psali o tom,že sekty by neměly učit děti.Ano,je to pravda.něco jiného je děti učit desatero a neco zcela jiného sektářské bludy.Znám osobně lidi,kteří byli v dětsví mláceni za to,že nechtěli chodit na jehovistická shromáždění,protože tomu nevěřili.byli nuceni pod pohrůžkou výprasků a později vyhozením z domovů.Bylo jim říkáno,že pokud nemají tytéž názory,patří satanovi a od rodičů cítili pouze chlad.Je pravdou,že tito sektáři,kvůli nedostatku pravé lásky,lásku necítí-a tak vidí svět pouze černobíle.Buď jsi s námi-nebo jsi proti nám.K osttaním lidem jsou milí pouze do doby,dokud v nich vidí potencionální další jehovisty.Pokud je jim jasné,že ne,berou je jako "světáky",s kterými nechtějí mít nic společného.Pokud někdo odejde z jejich sekty kvůli názorům,ani ho nepozdraví,je jim dán cítit totální chlad.(totéž dělají rodiče dětem).V tom je obrovská manipulace.Znám i lidi,kteří takto spáchali sebevraždu.Zpočátku byli v jejich sektě,pak měli otázky-a to neměli dělat-že se ptali-protože byli označeni jako lidé s nedostatkem víry a vyloučeni.Během doby,kdy byli v sektě,slyšeli stokrát a denně,že "světáci" spaseni nebudou a mít věčný život už vůbec ne...a že světáci jehovisty,kteří jsou jediní praví-světáci je kazí.Většina lidí takto přerušila kontakty.ne,nikdo je nenutil přímo....manipulace je nepřímá.Protože časem tito lidé mají známé už pouze v sektě,v okamžiku,kdy jsou vyloučeni,ztrácí veškeré kontakty.Ano,kvůli tomu se mnoho lidí zabilo.Mnoho lidí kvůli téo sektě nevystudovalo školy,protože se vždy blížil konec světa(tak proč by měli!!).Mnoho lidí si vzalo za manžely či manželky lidi,ke kterým necítili pravou lásku....znám i taková manželství,která pak končila bitkami,fyzickým násilím.Musím ale uznat,že navenek působí opravdu každý slušně.Někdo zde psal o respektování názoru-ano,to patří k demokratickým svobodám.Jak je krásné toto ZNEUŽIVAT,když to jehovisti sami nedělají.Tam se jiné názory,knihy,výchova dětí a repsektování jejich názoru-nerespektuje.Každý,kdo může,jděte od tohoto pryč.Dávejte si pozor na skrytou manipulaci,je to opravdu SEKTA.Mimochodem v r.1993 při registraci zde v ČR bylo nutno ,aby mohli být registrováni,dodržovat ustavu ČR a mimo jiné dostali otázku,zda-li učí učení o odmítání krve.odpověděli: NE.Toto odpověděli ministerstvu.je to jako s jejich vizáží.Působí slušně....neučí o nebraní krve............ve skutečnosti jsou vysvětlování o nepřijímání krve plné jejich Strašné veže.prosím všechny,kteří tam kdy šli,aby si nenechali manipulativně vsugerovat pocity viny...nebo podobné kraviny...i toto je manipulace.Bůh je láska a nedává si žádné podmínky!
Tomáš
* se SJ setkal
Tomáš
Všude na světě platí pravidlo 'nehaň to, o čem nic nevíš'. Svědků znám mnoho a 95% z nich jsou spolehliví, slušní, poctiví a milí lidé, kteří to v hlavě srovnané mají. To, že mají svůj názor je jejich záležitost, stejně jako vás hejtrů tady, co máte jako životní cíl nahromadit peníze, udřít se v práci a zemřít hned, jak vám začne důchod (tady v ČR)
Mimochodem, nikomu to necpou. To, že stojí na ulici, nebo na vás zvoní neznamená, že musíte otvírat nebo si jich všímat, když vás to nezajímá. Tak jim neotevírejte, ne? Nebo jim slušně řekněte 'Děkujeme, nechceme'
Navíc to, že neslaví svátky - každý tu pořád říká, jak je skvělé mít vlastní názor a být svoji. A když se objeví někdo, kdo ho má a dělá něco, čím není ve světě jen slepá ovce, tak je špatný, že? :D
Já je respektuji, stejně jako vás a každého kdo má názor, který někomu vyloženě násilím nebo politikou necpe. (např. východní náboženství, to je jiné kafe)

Pane Stloukal - Kde jste se se DJ setkal? Na Antarktidě? :D Asi toho moc nevíte. Ale hanit umíte, to totiž umí každý. Nedalo mi to, když jsem sem narazil, na tento článek. Možná ani nevíte o tom, že ti, co od SJ odejdou, rozšiřují naschvál negativní drby a žvásty a protlačují je i do televize. Vím o tom hodně, co se děje a i TV Nova je dost dobře zmanipulovaná. Prosím, zjistěte si více, než začnete něco říkat. Lidem, kteří o tom něco ví, jste jen pro smích.
Ing. Oldřich Stloukal 194
Vážení členové náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.
S ohledem na reálnou skutečnost, že o Vaší dvojí tváři je mi mnohé známo, tak vám po delším čase píši, neboť se prokázalo za tento čas, že nejste Boží služebníci, kteří ctí Zákony Boží, ale zcela cíleně a zámerně vylučujete ze své pokrytecké náboženské organizace ty věřící, kteří Vám říkají věci, které se Vám hrubě nehodí do Vaší demagogie manipulace se svými ovečkami. Když lákáte, tak hovoříte labutí písní, že se věřící musí na výklad Božích Zákonů dívat nejen pochopením Biblických textů dle svého vnitřního poznání, ale že je důležité vidět Boží zákony prismatem Vašich výkladů od věrného a rozvážného duchovního otroka Božího, které máte v pravý čas ve svých brožůrách Strážná Věž a Probuďte se. Po získání ovečky a jejím křtu vyžadujete slepou poslušnost ve schvalování i mnohých nesmyslů, které údajně vydává věrný a rozvážný otrok. Vážím si těch SJ, kteří se řídí Zákony Božími. Většina z nich již odešla na pravdu Boží. Ti měli v sobě Zákony Boží ve svých srdcích a myslích a přinesli NSSJ mnoho pozitivního. Mezi ně patřil i Oldřich Nesrovnal, kterému Vaši VN nešli ani na pohřeb. Je to Vaše svědomí, které není čisté, neboť se již bojíte vést polemiku o správném výkladu zákonů Božích, což je patrno i ve městě Brně. Pokud jste Bojovníci za pravdu v Zákonech Božích, tak se rád s Vámi setkám a prodiskutuji Vaše dogmata, která mnohdy jdou proti Zákonům Božím. OLDA.II
Aanonillim
SJ žádné informace o své víře nikomu necpou, když kdokoliv odmítne vést dialog, tak se v něm vůbec nenamáhají pokračovat, je to pro ně ztráta času, kterým neplýtvají. Někteří mají vysokoškolské vzdělání a k němu určitě mají všech pět pohromadě, neboť hledají hlubší životní směr. Když s nimi nedokážete vést dialog na úrovni, tak je nenazývejte hloupými ovcemi. Vysokoškolské vzdělání nemá samozřejmě každý z nich, ale určitě mají větší přehled než běžní lidé, neboť se snaží své vědomosti neustále doplňovat a udržovat se na určité úrovni všeobecné a samozřejmě duchovní.
anonimní
Proč přikazujete co kdo má učit své děti, u SJ jsou nesporně vedeny ke slušenému jednání, na což se ve většině rodin neklade příliš velký důraz. Výsledek je dnes zřejmý a dobře viditelný všem, bez křesťanských zásad výchova nikam nevede.
Každý člověk má své myšlení a svou hlavu, když ji dobře používá tak ví sám co má dělat, především jak se chovat. Hloupý je každý kdo napíše to co vy.
Anonymní
Nikomu neberu jeho víru a myšlení, ale ať to sakra necpou ostatním a hlavně svým dětem. Každý má snad právo se svobodně rozhodnout, v co chce nebo nechce věřit... Navíc neznám jedinýho jehovistu, který by měl všech pět pohromadě.... Většinou jsou to jenom hloupé ovečky, ktere potřebují, aby jim někdo říkal, co mají a co nemají dělat.
Proti Jehovistům
Nevíí??Mě stačí,když každej rok u nás zazvoní nějaký báby a nabízej nějaký jejich žvásty....Je to HNUSNÁÁ sekta...ble
...
Opravdu miluji kdyz o Svědcích pisou lide kteri o nich nic nevi
Proti Jehovistům
Odpověď na komentář Jany:Co je na nich špatnýho??Upřímně?Úplně všechno
Proti Jehovistům
Jste prostě divný lidi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Proti Jehovistům
Já si osobně myslím,že to je banda nenormálních lidí.Jsou to magoři nejvyššího stupně.Neslavit Vánoce a takový ty zakázaný věci,jsou takový nesmysli.Prostě dementiii :((((((
Mumell
Charles Taze Russel vydelal majland prodejen slavnostnich rob, kteri nosili jeho priznivci pri ocekavani konce sveta.Hold kdo umi ten umi.
Ilona
Jsem jedním, ze Svědků Jehovových a ráda bych opravila pár chyb.
Jako první a nejvážnější nepřesnost je, že Armagedon není bitva mezi 144 tis a říší zla. Ale je to bitva Boha JHVH, vedená Kristem (Beránkem) spolu s anděli a 144 tis. Ne však proti říši zla (což je výraz používaný R. Reganem na označení bývalého Sovětského svazu a jeho satelitů), ale proti všem, kdo se staví Bohu na odpor i náboženským pokrytcům.
Pokud byli křesťané v 1. st. n. l. v centrální organizací, pak jsou jí i SJ, protože se je snaží napodobovat.
Navíc nepovažujeme ostatní církve za sekty, ale za falešná náboženství, protože neslouží jedinému pravému Bohu JHVH a nedrží se biblických měřítek. Slovo sekta na ostatní církve nepoužíváme, protože neděláme něco, co není příjemné nám samotným.
Považujeme se sice za jediné pravé náboženství, to ale proto, že v ostatních církvích se nejen že neřídí plně Biblí, nepoužívají Boží jméno, ale ani nekáží mezi lidmi Dobrou zprávu. Naopak činění těchto skutků patří, podle Bible, mezi hlavní znaky pravých křesťanů.
jana
Co je na Svědcích Jehovových špatnýho?
anonymous
Vy jste fakt mimo, učíte se mluvit a kecat lidem do hlavy nesmysly, kdybyste si je nechali aspoň pro sebe! Jste chudáci
anonym
rekla bych ze polovina komentare je spravne,polovina chybne.jezis sam o sobe rekl ze je bozi syn a jeho otec je tedy buh jmenem jehova.po delsim poznavani bible jsem zjistila ze uceni svedku jehovovych se zaklada na pravde ktera vychazi primo z bible.kdyz clovek dava pozor na uceni jakehokoliv smeru nemuze se nechat svest nespravnym smerem.kazdy ma pravo pouzivat ten svuj rozum ktery ma.proto si myslim ze svedkove jehovovi jsou na spravne ceste co se tyka poznani s pisma
Anonym
Můžu se zeptat, kolik Vám je že píšete takové nedoložené informace a pomluvy? Já sám jedním z nich jsem a nerad bych, abyste šířila neověřené informace... To že ještě přidáte komentář, reaguji na svrcina - my neztotožňujeme J.K. s Gabrielem...
svrcina
pozn:
Ježíše pak ztotožňují s archandělem Gabrielem - chybně
Ježíše pak ztotožňují s archandělem Michaelem - správně

jinak pěkný, neemočně zabarvený článek, jako stručný přehled OK