Die Generationsproblemen

Unter Zwischengenerationsproblemen stelle ich mir Konflikte zwischen verschiedenen Generationen vor.Die Generation ist eine Gruppe von den Menschen, die seine Erlebnisse und Meinungen haben. Ich glaube, mit der Generationsproblemen hängt die Toleranz. Z.B.Wenn die Kinder mit seinen Eltern nicht auskommen, müssen sie sich verstandigen und zusammen finden einigen Kompromiss.
Fragen Sie, warum sind die Problemen da? Ich meine, dass die Differenzen zwischen Kindern und Eltern sind normal und ohne sie würde das Leben schöner, aber auch langweiliger.
Ich mit meiner Mutti haben auch manchmal die Differenzen, obwohl bei der Auswahl der Kleidung , oder in der Musik.Aber unsere schlimmste Problem ist die Ordnung.Mein Zimmer sieht mangeblich wie nach der Bombe aus. Das sagt meine Mutti täglich und immer.Ich weiss, dass ich manchmal die Unordnung habe, aber ich meine, dass es so auch überrall geht.Also, ich glaube, ich und meine Mutti verstehen uns ganz gut. Zur End möchte ich sagen, dass die Generationsproblemen entstanden in die Urzeit, sin in der Gegenwart und werden in der Zukunft. Einfach stehen sie mit dem Leben im Zusammenhang.

PŘEKLAD:

Pod mezigeneračními problémy si představuji konflikty mezi různými generacemi. Generace je skupina lidí, kteří mají své zážitky a názory.Myslím si, že s generačními problémy souvisí tolerance. Např. Když se děti neshodnou se svými rodiči, musí se domluvit a najít nějaký kompromis.
Ptáte se proč tu tyto problémy jsou? Já si myslím, že neshody mezi dětmi a rodiči jsou normální a bez nich by byl život jednodušší, ale také nudnější.
Já s mojí mamkou se také někdy neshodneme. Třeba ve vkusu při vybírání oblečení, nebo v muzice. Ale náš nejhorší problém je pořádek. Můj pokoj prý vypadá jako po bombě. To říká mo je mamka denne a pořád. Já vím, že, mám asi někdy nepořádek, ale tak to podle mě chodí všude. Takže si myslím, že já a moje mamka si rozumíme docela dobře. Ke konci bych chtěla říci, že generační problémy tu byly v minulosti, jsou tu v přítomnosti a budou tu i v budoucnosti. Prostě se životem úzce souvisí.

Hodnocení referátu Die Generationsproblemen

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. září 2007
  4 965×
  340 slov

Komentáře k referátu Die Generationsproblemen