Demokracie

Co je demokracie?

Demokracie je nejlepší způsob vlády, protože si sami lidé mohou určit, jakým směrem se má společnost ubírat, aby byli spokojeni a šťastni. Je to vlastně vláda lidu, vláda většiny menšině. Lidé již od pradávna přemýšleli, jak uspořádat své vztahy navzájem a přijímaly zákony, které měly tyto vztahy určovat.

Řecko

Řecko dalo světu pojem demokracie, ale celá staletí dějin lidstva jsou spojena nejen s rozkvětem civilizace, nýbrž i s válkami, násilím, bezprávím.

Spojené státy a Francie

Rodící se Spojené státy americké přinesly na konci 18. století novodobá pojetí lidských práv, známé heslo Velké francouzské revoluce svoboda, rovnost, bratrství bylo vítáno s nadšením a zakotveno i ve francouzské ústavě. Lidé vždy toužili po spravedlnosti. Všichni?

Války

Myslím, že jsme nepoučitelní. Jak si jinak vysvětlit nejstrašnější válečné běsnění v dějinách lidského rodu, druhou světovou válku? Že by i Hitler chtěl svobodu, rovnost a bratrství? A co ostatní následné totalitní systémy?

Intolerance

Není však třeba chodit pro příklady do dávnější minulosti. Jistě mi dáte za pravdu, že s příklady nesnášenlivosti, utlačování, či nadřazování se jedněch nad druhými se setkáváme i v současnosti. Nejen ve světě, ale i u nás. Projevují se v nejrůznějších oblastech života společnosti - v náboženství, v sociální sféře, v politice, v rasových otázkách a jinde.

Demokracie v naší republice

Také naše republika se po mnohaletém násilném přerušení opět vrátila k demokratickému systému, ale nebyli jsme na něj připraveni a mnoho lidí zaskočil.

V demokratických poměrech si rozhoduje občan sám o svých záležitostech. Pouze určité pravomoci přenáší na společně vytvořené instituce. A to proto, že by bylo nepraktické, aby si je zajišťoval každý individuálně. Například správu silnic a veřejných prostranství, veřejný pořádek zajišťuje zastupitelstvo města. Obranu a bezpečnost státu, stejně jako bezpečnost obyvatel zajišťují státní orgány.

Péče vlády o zájmy občanů

A kdo bude zájmy občanů zastupovat, o tom si sami rozhodnou ve volbách. Ale není vždy lehké rozpoznat lidi, kteří se jen chtějí zmocnit vlády a využít ji jen pro své obohacení od těch, kteří to myslí se svobodou a demokracií vážně. Naše demokracie je mladá a ptám se: splnila naděje, které se do ní vložily v roce 1989? Mám pocit, že leccos nefunguje. A ptám se proč? Mnozí lidé jsou rozčarováni. I já osobně si myslím, že hodně z těch, kteří byli poctěni veřejnými funkcemi nepovažují toto své pověření za příkaz hájit co nejlépe veřejné zájmy, ale považují ho za příležitost prosadit svoje osobní zájmy a především možnost se obohatit.

Rozčarování

V tom vidím podstatnou příčinu špatné nálady a jak řekl náš bývalý prezident "dusna" ve státě. Naše vláda, jak jsem přesvědčen, nehájí naše společné zájmy na té úrovni, jak by bylo třeba. Vyhovuje jí pasivita a nezájem většiny občanstva o politiku. Aby se občan uklidnil, nabízí mu konzumní způsob života. A přitom se na nás zlobí, že žijeme ze dne na den, že nešetříme. Ale jak šetřit, když nám naše bezpečnostní orgány nedokážou zajistit, aby nám naše našetřené prostředky někdo beztrestně neukradl, nebo nevytuneloval. A pokud nám zůstanou, tak se zajisté znehodnotí inflací.

Opozice

Nefunguje ani spravedlnost a příslušné orgány nechrání dostatečně naše právo na zdravé životní prostředí, neboť dávají přednost krátkodobým politickým a hospodářským cílům na úkor budoucnosti. A obávám se, že opozici, která kritizuje vládní koalici, vede jen závist a snaha dostat se taky "ke korytu". Možná si říkají: "Oni už si nakradli, teď je řada na nás."

Odpovědnost každého z nás

Přesto jsem přesvědčen, že tomu všemu lze čelit. To je právě výhodou demokracie: každý se může aktivně zapojit, každý z nás má svůj díl odpovědnosti. Blíží se nové volby. Čím dál víc znechucených občanů se od politiky odvrací a říkají, že nepůjdou volit. To by bylo to nejhorší, co by způsobilo, že situace, kterou jsem tu vylíčil a se kterou nejsme spokojeni, by zůstala zachována. Naopak je potřeba, aby se lidé vzchopili a dali ve volbách jednoznačně najevo, že takto to dál nemůže pokračovat.

Volby

Je to poprvé, co i já půjdu k volbám a chci svým hlasem přispět k tomu, aby se do veřejných funkcí dostali konečně lidé morální a odborně schopní. Kdo se vyhne své odpovědnosti tím, že se neúčastní ve volbách, nemá právo si potom stěžovat. Jak už jsem řekl v úvodu, demokracie je vláda většiny menšině. Musíme se snažit, aby slušní lidé přestali být menšinou a stali se většinou.

Hodnocení referátu Demokracie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. únor 2008
  6 823×
  711 slov

Komentáře k referátu Demokracie