Asertivita v kostce

Praktický způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje své myšlenky, city názory a postoje.

 • postupuje tak aby nepřekračoval vlastní ani cizí práva
 • asertivita je postavena na transakční analýze, kterou se zabýval E. Berne
 • každý jedinec má k dispozici 3 základní stavy svého „JÁ“
  • Rodič (RO) – odraz stavu ego vlastních rodičů
  • Dospělý (DO) – nezávislý a objektivní
  • Dítě (DÍ) – pozůstatky z dětství
 • každý z nás prochází všemi těmito stavy ega
 • důležité je udržovat tyto 3 stavy ega ve vzájemné rovnováze

Nezvládnuté emoce

Pasivní Asertivní Agresivní
Vnitřní konflikt Řeší konflikty Vnější konflikt
Deprese Pozitivní vztahy Pocit viny
Bezmocnost Spokojenost Frustrace
Slabý sebeobran Pozitivní vztah k sobě Zkreslený sebeobran
Ztrácí příležitost ve vztazích Vytváření příležitosti pro mezilidské vztahy Ztrácí příležitost ve vztazích
Nemá kontrolu nad sebou Kontrola nad sebou Nemá kontrolu nad sebou
Osamělost Je s druhými Osamělost
Stres Relaxovanost Stres
Snížený seberespekt Udržuje a buduje seberespekt  Pochybný seberespekt

 

Asertivita se projevuje v komunikaci lidí i jejich celkovém jednání v různé intenzitě:

 • základní asertivita – jednoduché nekomplikované vyjádření pocitů, představ, myšlenek, názorů či pocitů bez specifických sociálních dovedností
 • empatická asertivita – obsahuje už také prvek vnímavosti, citlivost vůči ostatním lidem, respektuje 2 člověka, snaží se mu porozumět a řešit situaci s perspektivou
 • stupňovaná asertivita – k té přecházíme, když protějšek stále ignoruje naše práva
 • konfrontativní asertivita – na partnera neútočíme, žádáme doplňující informace k vyřešení problému; používáme při výchově

Asertivní dovednosti

 • pokažená gramofonová deska
  • učí nás vytrvalosti v prosazování svého, není nutné mít připravené argumenty, umožňuje ignorovat manipulaci a trvat na svém
 • otevřené dveře
  • dovoluje akceptovat manipulativní kritiku bez úzkosti obran tím, že přiznáme svému kritikovi, že na tom co říká něco je
 • sebotevření
  • usnadňuje sociální komunikaci a redukuje manipulaci tím, že sdělíme skutečné aspekty naší osobnosti nebo chování
 • volné informace
  • snižuje plachost při zahajování rozhovoru a usnadňuje jej oběma stranám tím, že se snažíme rozpoznávat zajímavé info. a nabízí některé o sobě
 • negativní asertivita
  • technika při které přijímáme naše chyby a omyly aniž bychom se museli omlouvat
 • negativní dotazování
  • aktivní podpora kritiky s cílem získat info. nebo je vyčerpat
 • selektivní ignorování
  • umožňuje vyrovnávat se s kritikou, kdy na manipulativní kritiku nereagujeme, jenom dáme najevo, že jsme slyšeli
 • přijatelný kompromis
  • pokud není v sázce sebeúcta, je vhodné nabídnout kompromis

Mýty kolem asertivity

 • mýtus „hroší kůže“ – asertivita nebere ohled na druhé, asertivita nezbavuje zodpovědnosti za vlastní činy
 • mýtus „kamikadze“ – předpokládá neústupnost, asertivita však učí kompromisu
 • mýtus „naši furianti“ – prosadíme za každou cenu svou
 • mýtus „nemorální anarchie“ – každý bude dělat co chce
 • mýtus „Niobé“ – na asertivitu doplatíme osamocením. Může se stát, ale získáme vnitřní svobodu
 • mýtus „šikmé plochy“ – permanentní zneužití asertivity
 • mýtus „jinak to už možné není“ – mám právo rozhodnout se, kdy budu asertivitu používat a kdy nikoliv

Hodnocení referátu Asertivita v kostce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. listopad 2017
  3 000×
  472 slov

Komentáře k referátu Asertivita v kostce

bbb