Determinace psychiky

determinace = určení psychiky, její podmíněnost

Biologická determinace psychiky

 • = vnitřní
 • způsob jakým je psychika ovlivňována pomocí endogenních (vnitřních) faktorů (dědičnost, anatomická stavba organismu, fyziologická stavba orgánů) a exogenních (vnějších) faktorů (živ.prostředí, strava, fyz.zákonitosti)
 • zkoumání těchto faktorů
 • vlastnosti živé hmoty - růst (díky příjmu potravy), rozmonožování, dráždivost (vzájemné působení), interakce(reakce na prostředí)
 • psychika je ovlivněna především prostřednictvím nervové (CNS, mozek, mícha, periferní a vegetativní nervstvo) a hormonální soustavy
 • orgánové soustavy propojeny(CNS,VNS,hormony)
 • somatické x somatofyziologické = stavba a fungování

Faktory:

 • Mozek a nervová soustava
 • Biologické potřeby
 • Činnost endokrinních žláz (hormony)
 • Nervová soustava
 • Stav a vývoj organismu
 • Dědičnost

Mozek a nervová soustava

 • základem neuron
 • vlastnosti: vodivost a dráždivost
 • vytvářeny synapse
 • při poškození mozku → poškození psychiky
 • stavbou mozku se zabývá neurofyziologie
  • hluboké vrstvy – základní životní funkce (dýchání, trávení)
  • další vrstvy – smysly, emoce, city
  • šedá kůra mozková – myšlenkové zpracovávání, paměť, fantazie,schopnost učení)
 • poškození:
  • časové - kdy může dojít k poškození
   • prenatální - od početí po porod
    • nevratné poškození
    • př. při úrazu matky, matka HIV pozitivní, infekční onemocnění matky, genetická vada (Dawnův syndrom), alkoholička (fassyndrom), kuřačka, psychické nastavení matky (dítě se učí reakce)
   • natální - při porodu
    • nevratné poškození
    • př. zaškrcení pupeční šňůrou, syndrom ADHD (hyperaktivita), příliš rychlý nebo pomalý porod
   • postnatální - v průběhu života
    • některé možno vyléčit
    • př. porodní žloutenka, syfilitida, borelióza, encefalitida, mozková mrtvice, Alzheimerova choroba
  • způsobové - jak může dojít k poškození
   • mechanické - v důsledku úrazu
   • onemocnění
   • vývojové - genetika

Biologické potřeby

 • jedná se o primární potřeby
 • aktivují k činnosti k uspokojení
 • ovlivňují naše emoce a schopnost soustředit se
 • vlastní tělo nás nutí k uspokojení potřeb
 • u člověka socializováno (= existují způsoby jak potřeby uspokojit)

Činnost endokrinních žláz (hormony)

 • není ovlivněno vědomím
 • primární vliv = přímý
  • hormony vylučované do těla přímo ovlivňují psychiku (endorfin, adrenalin)
 • sekundární vliv = zprostředkovaný
  • hormon se vylučuje do krve
  • při špatném vylučování hrozí onemocnění (př. diabetes), ale není psych.původu
  • špatná činnost žláz → hyperfunkce (= nadmíra)
  • → hypofunkce (= nedostatek)

Žlázy

 • hypofýza = podvěsek mozkový
  • centrální řídící žláza
  • primární vliv na psychiku
  • somatotropní (růstové) hormony
   • při hyperfunkci → gigantismus
   • při hypofunkci → nanismus, akromegalie (velké okrajové části těla)
  • hormony řídící ostatní žlázy
  • gonádotropní (pohlavní) hormony - aktivovaní gonád
   • sekundární vliv
 • štítná žláza
  • vylučování tyroxinu (jod) → ovlivnění metabolismu
  • primární i sekundární vliv
  • poškození → hypothyreóza - zpomalení metabolismu → tloustnutí
  • → hyperthyreóza - zrychlení metabolismu → hubnutí
 • příštitná tělíska
  • vylučování parathormonu (hospodaření s vápníkem)
  • sekundární vliv
 • pankreas = slinivka břišní
  • vylučování inzulínu (hospodaření a metabolismus cukru)
  • sekundární vliv
 • nadledvinky
  • adrenalin - celková aktivace - primární vliv
  • noradrenalin
  • steroidní hormony
   • → Cookův syndrom (ženský vzhled u muže)
   • → virilismus (mužský vzhled u ženy)
   • sekundární vliv
 • epifýza
  • vylučování melaninu (spánkový hormon)
  • primární vliv
 • brzlík = thymus
  • podpora imunitního systému
  • zaniká v období puberty
 • gonády
  • vylučování mužských nebo ženských pohl. hormonů
  • fungují od puberty do přechodu
  • primární i sekundární vliv
  • vaječníky - estrogen, progesteron
  • varlata - testosteron

Nervová soustava

 • nervová soustava funguje na bázi reflexního oblouku
 • reflex je základní jednotkou činnosti NS
  • nepodmíněné reflexy (vrozené) - instintkty - dýchací, sací, zornicový
  • podmíněné (naučené) reflexy - vznik podmiňováním, učením
 • vegetativní nervový systém - inervace vnitřních orgánů (srdce, plíce)
  • parasympatikus - uvádí orgány do stavu ukládání energie(anabolický stav) - metabolismus
  • sympatikus - uvádí orgány do stavu vydávání energie (katabolický stav)

Schéma reflexního oblouku

prostředí → analyzátor (receptor) → dostředivé nervy → CNS (mozek, mícha) → odstředivé nervy → výkonný orgán

Reflexní oblouky:

 1. trvalé (stálé)
  • během života nevyhasínají
  • není nutné je posilovat učením → nepodmíněné reflexy
 2. podmíněné reflexy
  • vznikají učením, podmiňováním
  • musí být stále posilovány nebo vyhasínají
  • proces učení je vznikání a posilování reflexních oblouků
  • nejdůležitější nepodmíněné reflexy vytvářejí základní reakce – tzv. instinktivní chování
  • pud sebezáchovy mi říká utéct a instinkt kudy a jak utéct
  • pud je energie, která mě žene k určité činnosti
  • evoluce
   • výzkumy podílu dědičnosti a prostředí na psychiku člověka jsou obtížné
   • technicky se provádějí prostřednictvím sledování života jednovaječných dvojčat, která žijí v různém prostředí
   • je nepochybné, že velký vliv má na dědičnost na temperament člověka a inteligenci
    • dcera dějí po otci a syn po matce
   • mutace – přeměna genetické informace
   • adaptace – přizpůsobení se podmínkám

Stav a vývoj organismu

 • momentální stav - př. únava, bolest, alkohol, drogy
 • celkový stav - př. zdraví, stárnutí
 • stavba těla - př. výška, váha

Dědičnost

 • vše, co získáváme po rodičích
 • neovlivňuje naši psychiku tak moc jako prostředí
 • dědíme vlohy (dispozice) = anatomicko-fyziologické zvláštnosti, především ve stavbě a fungování těla (př. neurony vytváří různý počet synapsí → pomalý nebo rychlý člověk; jak rychle se vedou a tlumí vzruchy → vlastnosti)
 • dědičné = genetické informace
 • vrozené = genetické informace + získané v prenatálním vývoji
 • nedědíme hotové vlastnosti
 • dědění mimo normu:
  • hodně vloh → můžeme rozvíjet → mistr v oboru
  • málo vloh → mistr z nás nebude

Sociální determinace psychiky

 • = vliv okolí
 • sociální prostředí, úroveň psychiky záleží na množství a kvalitě sociálních vztahů
 • zkoumá jakým způsobem ovlivňuje kultura a prostředí jedince
  • lidé → rodina, škola, vrstevníci, kolegové, přátelé
  • lidské výtvory (kultura, auta, knihy, filmy, instituce)
  • duchovní kultura
   • společenské zvyky (sluší se x nesluší se)
   • mravní normy (morální x nemorální)
   • právní normy (přípustné x trestné)
   • společenská tabu (patologické)

Faktory:

 • Lidé a vztahy
 • Prostředí
 • Kultura

Lidé a vztahy

 • pro vývoj velmi důležité
 • poruchy:
  • syndrom vlčích dětí
   • pokud dítě vyrůstá izolovaně od lidské společnosti → nejsou vyvinuty specifické rysy pro společnost
  • hospitalismus
   • pokud dítě v raném věku dlouhodobě mimo rodinu → málo podnětů k fyzickému i duševnímu vývoji
  • emoční deprivace
   • syndrom současné doby
   • rodiče kvůli zaměstnání nevěnují pozornost dítěti
   • matka přijde za dítětem až tehdy, pokud zlobí
   • dítě neumí prožívat emoce
  • sociální deprivace
   • dlouhodobý nedostatek kontaktu s lidmi
   • potlačení fyzických kontaktů → snížení schopnosti osob. komunikace

Prostředí

 • nejvíce ovlivňuje člověka příroda
 • v přírodě dochází k načerpání energie
 • př. ráz krajiny, podnebí, klidné prostředí x časté přírodní katastrofy

Kultura

 • ovlivňuje nás hmotná i nehmotná
 • př. masmédia, normy, náboženství, tradice

Hodnocení referátu Determinace psychiky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. září 2017
  14 056×
  925 slov

Komentáře k referátu Determinace psychiky

slam
u žláz je tam napsaný melanin jako spánkový hormon, ale spánkový hormon je melatonin, melanin je pigment v kůži