Schopnost, nadání a talent + inteligence

Schopnosti

– vlastnost osobnosti, která je nutným předpokladem úspěšného vykonávání určité činnosti, schopnosti ovlivňují hlavně úsilí a motivace

rozdělení schopností:

  1. intelektuální (např. matematika)
  2. umělecké (např. výtvarné umění)
  3. psychomotorické (např. pohybové nadání) 

Vlohy

– vrozené dispozice, které umožňují rozvinutí určitých schopností, znalostí či dovedností

stupně vloh:

  1. nadání – vlohy, které umožňují rozvinutí mimořádných schopností 
  2. talent - mimořádně velké projevené nadání 
  3. genialita – výjimečně rozvinutý talent, který umožňuje dosažení nejvyšší úrovně intelektuálních schopností 

kreativita (tvořivost) – schopnost, která nám umožňuje vidět a používat věci v nových vztazích / dá se říct, že kreativita oživuje schopnosti a je pokladem pro zhodnocení schopnosti v talentu 

Inteligence

– je schopnost řešit obtížné či nově vzniklé situace, schopnost přizpůsobit se a nově se učit ze zkušenosti a správně určit podstatné souvislosti a vztahy, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nestálých situacích

inteligenční kvocient (IQ) – vyjadřuje, jak vysoko nad průměrem, nebo podprůměrem své věkové skupiny se člověk umístil svým výkonem v testu inteligence 

inteligence vrozená – fluidní: roste se schopností učit se a řešit problémy, ve stáří pak postupně klesá

inteligence získaná – krystalická: je přivozená předchozími zkušenostmi a v průběhu života naopak roste (dá se pokládat za životní moudrost) 

inteligence abstraktní – měří se pomocí testů inteligence, jde tedy o schopnost řešit přesně zadané teoretické problémy

inteligence praktická – schopnost řešit efektivně problémy běžného života

inteligence sociální – schopnost se pohybovat v sociálním prostředí, řídit lidi, umět s nimi jednat, předvídat jejich chování a v souvislosti s tím pohotově reagovat

inteligence emoční – schopnost vnímat své i cizí emoce, umět na ně reagovat a vhodným způsobem je ovládat 

Gaussova křivka – znázorňuje jak je inteligence rozložená v celé populaci (z grafu vyplývá že inteligence většiny obyvatel se pochybuje okolo průměru)

Hodnocení referátu Schopnost, nadání a talent + inteligence

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Linda Horáková
  28. prosinec 2012
  8 768×
  280 slov

Komentáře k referátu Schopnost, nadání a talent + inteligence