DVD

DIGITAL VERSATILE DISC

Multimediální technologie DVD
Zkratka DVD se původně interpretovala jako DIGITAL VIDEO DISC. Později se přistoupil na výstižnější výklad zkratky DVD, a to DIGITAL VERSATILE DISC, vystihující lépe všestranné a rozsáhlé možnosti DVD jako universálního media, představujícího převratnou inovaci. Multimediální technologie spojuje špičkovou kvalitu obrazu s vynikající kvalitou zvuku.

Formáty DVD
Disk DVD je na první pohled od CD nerozlišitelný. Má stejný průměr i tloušťku a užívá stejný bezkontaktní způsob čtení dat laserovým paprskem. Záznamová kapacita disků DVD je mnohonásobně větší (až 17 GB oproti 0.7 GB), výrobcům se podařilo vtěsnat do stejných rozměrů podstatně větší kapacitu dat. DVD se od CD neliší v odolnosti proti magnetickému poli, neničí se přehráváním a jednoduše se skladuje. Počítačoví výrobci nabízejí DVD mechaniky, samostatně prodávané karty pro MPEG-2, nebo kompletní DVD sety (DVD mechanika spolu s kartou MPEG-2).

Formáty DVD
Nejznámější je formát DVD – video, určený pro uchování videosekvencí přehratelných v DVD přehrávačích připojených k televizoru, nebo v DVD počítačových setech integrovaných do PC.

DVD existují v několika formátech:
· DVD – video
· DVD- data (ROM)
· DVD – audio
· DVD- hybrid

DVD – video
-obsahuje video ve formátu MPEG-2, 8 jazykových verzí zvuku, 32 verzí titulků a 9 různých
pohledů kamery
-obsahuje také navigační systém pro snadný přístup k jednotlivým informacím a dalším
funkcím

Datové DVD
-využívá rozšířeného formátu UDF/ISO (Unifersal Data Format/Industrial Standart
Organization) přístuponý ke čtení ve všech počítačových operačních systémech s podporou
UDF

DVD – audio
-je formát, který je předurčen, aby v domácnostech nahradil definitivně a velmi brzy audio
CD disky
-jeho předností je kromě velké kapacity, kterou DVD poskytuje, také možnost uložit na disk
digitální záznam zvuku s vyšší vzorkovací frekvencí (48, 96 nebo 192 kHz) a s větší datovou
hloubkou – tzn. místo 16 bitů u audio Cd až 24 bitů u DVD audio

Hybrid DVD
-je kombinací dvou nebo více formátů

Formy záznamu
Nejznámější jsou DVD lisovaná, určená pro hromadnou distribuci dat, filmů, zvukových nahrávek na nosiči zvaném DVD (Digital Versatile Disc)
Formát lisovaného DVD byl stanoven na základě dohody předních výrobců. Jednou z nejdůležitějších vlastností respektovaných normou, je zpětná kompatibilita zařízení s nosičem CD (ve verzích CD-ROM pro počítače, CD-Audio pro zvukové nahrávky a CD-Video pro digitální nahrávky filmu.
Méně známá je technologie DVD-R. Je to technologie založená na konceptu CD-R (Compact Disc – Recortable). DVD-R je medium typu WORM (jednou zapiš/mnohokrát čti). Možnosti využití jsou stejné jako u lisovaných médií (tj. DVD-Video, DVD- Audio, DVD-ROM). Velkou výhodou DVD-R j emožnost využití v kterémkoli zařízení umožňující přehrávání stejný typ formátu, ve kterrém je DVD-R nahráno (home system DVD-Video players, DVD-ROM mechanikách, DVD-Audio přehrávačích).

Typy DVD disků
Byly stanoveny 2 velikosti DVD média. Tyto disky mají vnější průměry disků
80 mm a 120 mm. DVD disk je složen ze dvou desek o tloušťce 0,6 mm. Obě desky mohou nést záznam a navíc je ještě možné na jednu desku zaznamenat dat ve dvou vrstvách.
První nebo základní disk se skládá z jedné strany a jedné vrstvy a dosahuje kapacity 4,7 GB. Disk se běžně označuje jako DVD-5. Druhý disk označovaný jako DVD-9 se skládá z jedné strany a dvou vrstev a dosahuje kapacity 8,5 GB. Třetí disk označovaný jako DVD-10 se na rozdíl od předešlých disků skládá ze dvou stran a jedné vrstvy kde celková kapacita dosahuje 9,4 GB. Čtvrtý disk označovaný jako DVD-18 se skládá ze dvou stran a dvou vrstev, což umožňuje neuvěřitelnou kapacitu 17GB. Shrnutí jako příloha v tabulce.
V době přípravy a prací na návrhu standartu DVD bylo navrženo výrobci několik na sobě nezávislých a navzájem nekompatibilních návrhů na přepisovatelný formát DVD. Vzniklo několik formátů, které používají podobný princip záznamu. Je to např. DVD-RAM a další.

DVD-RAM
Je to návrh přepisovatelného média, které bylo zamýšleno použít převážně v počítačích, kde má nahradit velmi rozšířené MO disky, nebo třeba Panasonic PD a to na metodě zvané Phase change. Princip spočívá v zahřáí speciální vrsty, která se v určité teplotě stává ovlivnitelnou magnetickým polem. Záznamový laser ohřívá povrch disku, nad kterým přejíždí mangetická hlava, která elektromagnetickou indukcí mění (nebo nemění – záleží zda jde o logickou 1 nebo o) vrstvu na disku. Ta pak při přephrávání slabým laserem v případě logické 1 odráží světlo do čočky, v případě logiké 0 mimo.
Ve verzi 2.0 je stanovena kapacita 4,7 GB a záznamová rychlost 2XDVD (22,16 MB/s)
Tento formát se vyskytuje u firem HITACHI a TOSHIBA

DVD je především nosičem obrazu
Digitální obraz má při standartním kódování velice vysoký datový tok – přes 20 MB/sec. To představuje při např. dvouhodinovém filmu 144 GB. Proto byl vyvinut speciální kompresní algoritnus MPEG-2, který zaručí vysokou kompresi a to při zachování vysoké kvality obrazu. MPEG-2 neukládá všech 25 snímků za sekundu, z nichž je signál složen, ale v průměru jen 2-3 a ze zbylých snímků se zaznamenávají jen rozdíly a jejich obsah. Při maximální přenosové rychlosti 9,8 MB/s zůstává kvalita obrazu téměř shodná s kvalitou vysílání v televizi.

Na DVD mohou být samostatně uloženy i statické obrázky, nebo jiné grafické informace, včetně 3D grafiky a virtuální reality. Uloženy jsou v plném rozlišení 720x526 ve 24 bitech pro barvu. systém DVD považuje za standart širokoúhlý obraz s poměrem 16:9, ale podporuje i obraz pro klasickou obrazovku 4:3. Širokoúhlý obraz je na disku uložen buď nekomprimovaný (tj. s menší obrazovou plochou, ohraničenou dvěma vodorovnými černými pruhy), nebo komprimovaný (tj. v celé ploše, ale prostorově stlačený).

DVD a prostorový zvuk
Pro DVD se používají tři základní vzorkovací frekvence – 48, 96 respektive 192 kHZ a tři základní normy uložení zvuku:
· plně digitální nekomprimovaný formát PCM (pulzně kódová modulace)
· komprese podle AC3 (Dolby Digital)
· MPEG-2 Audio (MPEG Multichanel)

Zvuková kapacita DVD je osm zvukových stop a tedy i stejný počet jazykových mutací.

Ochrana proti krádežím
Majitelé autorských práv na multimediálních titulech vyrobených na bázi CD, byli značně poškozováni tzv. „piráty“, kteří prodávali neautorizované černé kopie. Taková možnost u DVD titulů neexistuje. Prakticky nesmyslná by byla snaha kopírovat DVD-Video na VHS pásku, protože na ni není možné přenést kvalitně zvuk ani obraz, a tím méně různé titulky, jazykové mutace apod. DVD je kromě toho vybaveno soustavou softwarových ochran, které ani přepis obrazu nepřipustí. Technologie výroby DVD je natolik nákladná, že je výroba pirátských titulů prakticky vyloučena. Tato vlastnost byla možná jednou z hlavních motivací pro investory stojící u zrodu této špičkové technologie.

Konečné závěry
· Na trhu je v současné době pestrý výběr kvalitních DVD mechanik i DVD přehrávačů.
· DVD mechaniky jsou kompatibilní s většinou standartních formátů Cd disků.
· Cenově jsou mechaniky DVD relativně levné – v průměru pouze cca 1,5 krát dražší než CD mechaniky.
· Stojí za zvážení pořízení DVD mechaniky místo CD mechaniky.
· Pořizování DVD titulů je provozně značně nákladné (relativně složitá technologie).
· Výběr titulů DVD disků (českých) není velký, většina disků nese filmy, nemnoho je encyklopedií a odborná tematika je zastoupena v komerční nabídce dosud slabě.
· Tituly DVD disků jsou relativně drahé, nejčastěji 800 – 1200 Kč za kus.
· Na internetu je značný počet DVD shopů (obchodů) i českých.
· Problematika DVD technologie je na stránkách internetu silně zastoupena zejména DVD –shopy.
· DVD technologie má nesporně řadu předností před CD .
· Pro firmy (nejen softwarové) je technologie DVD přitažlivá i z důvodu lepší možnosti ochrany práv.
· I investicí za cca 4000 Kč lze pořídit středně kvalitní DVD mechaniku.
· Práce s DVD není o nic složitější než s CD. Problémy se mohou vyskytnout při volbě vhodného software.
· Získal jsem dojem, že tvrzení, že “DVD je technologie jednadvacátého století“ je oprávněné.
Slovníček pojmů:

DVD
-dříve interpretace jako DIGITAL VIDEO DISC
-později vhodněji přejmenováno na DIGITAL VERSATILE DISC
formát UDF/ISO
-Universal Data Format / Industrial Standart Organization
DVD-RAM
-návrh přepisovatelného média, které bylo zamýšleno použít převážně v počítačích
MEPG-2
-speciální kompresní algoritmus, který zaručí vysokou kompresi a to při zachování vysoké kvality obrazu
-algoritmus znamená postup, jak dojít k řešení
DVD-R.
-je to technologie založená na konceptu CD-R (Compact Disc – Recortable). DVD-R je

Prameny
http://www.ebook.zcu.cz/dvd/technologie.htm
http://www.dvd.cz
http://dvd.cz

Hodnocení referátu DVD

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. listopad 2007
  6 258×
  1331 slov

Komentáře k referátu DVD

Mišulaaa
Hej jako dík že sou i tací lidi co jsou ochotní to dát na net....jinak bych byla asi v háji :D