Klíny, pera a jejich spoje

Klínový spoj slouží k přenosu otáčivého pohybu z jedné součásti na druhou. Obvykle jde o spoj hřídele s nábojem.

Druhy klínových spojů

Klínový spoj s podélnými klíny zajišťuje spojení např: hřídele s ozubenými koly, řemenicemi, setrvačníky apod.

Podélné klíny - Mají podélnou osu rovnoběžnou s osou hřídele. Jejich rozměry, mezní úchylky a přiřazení k hřídelům jsou normalizovány. Drážka v náboji má stejný úkos jako klín tj. 1:100.

Třecí klín - Dosedací plocha klínu je vydutá. Přenáší jen malý kroutící moment a to třením v oblé části. Při velkých momentech může dojít k prokluzování spoje

Ploské klíny - Přenášejí menší kroutící momenty. Hřídel je v místě spoje zploštěn pro uložení spodní rovinné stykové plochy klínu. Na hřídeli je vytvořená rovná ploska, která brání vzájemnému pootočení hřídele a klínu.

Drážkové klíny - Přenášejí velké kroutící momenty. Klín je naražen do drážky v hřídeli i v náboji. Tyto klíny se v praxi používají nejčastěji. Pokud nos přečnívá strojní součást, potom musí být zakryt. Drážkové vsazené klíny jsou bez nosu, mají zaoblené konce a jsou pevně zapuštěny do drážky v hřídeli. Součást se na klín naráží.

Tangenciální klíny - Přenášejí velké kroutící momenty i při velkých setrvačných silách a při nárazovém zatížení. Pro měnící se smysl zatížení se používají dva páry klínů vzájemně umístěných pod úhlem 120° popř: 180°.

K výhodám klínového spoje patří jednoduchost a možnost osového pojištění spoje. Nevýhodou je však poměrně obtížná montáž a zeslabení nosného průřezu hřídele.

Druhy perových spojů

Pera mají podobný tvar i účel jako vsazené klíny, avšak nemají úkos a strojní součásti se mohou po hřídeli posouvat.Boky pera lícují v drážce náboje a přenášejí tak celý kroutící moment. Mezi horní plochou pera a drážky v náboji je vůle. Perový spoj je proti klínovému vhodnější tím, že při něm nevzniká výstředné uložení a nasazené kotouče neházejí. Všude tam, kde se žádá přesná souosost s nasazenou součástí, volí se vždy spoj perový.
Normalizovaná pera jsou pera těsná, výměnná a Woodruffova.

Těsná pera - Se vkládají do drážky v hřídeli a na ně se mírným tlakem nasune součást s nábojem tak, že nevzniká radiální síla. Spoj však musí být zajištěn proti osovému posuvu.

Výměnná pera - S nimi se s jením nebo dvěma šrouby umožňuje přenášení kroutícího momentu např: přesuvnými ozubenými koly nebo ozubenými spojkami. Používá se jich při kusové výrobě a většinou jen při občasném přesouvání kol nebo spojek. Výměnná pera se vyrábějí pro hřídele od průměru 22 mm.

Úsečová pera - Se nejčastěji používají u silničních vozidel pro spoje neposuvných součástí. Drážka pro toto pero se vyrobí rychleji (kotoučovou frézou) než pro pero těsné nebo výměnné. Pero uložené hluboko v hřídeli bezpečnejí přenáší kroutící moment, avšak drážkou je hřídel značně zeslaben, což snižuje jeho pevnost. Pero lze použít též jako klín, neboť v drážce se může samo nastavit podle úkosu drážky v náboji.

Hodnocení referátu Klíny, pera a jejich spoje

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  28. prosinec 2012
  18 796×
  461 slov

Komentáře k referátu Klíny, pera a jejich spoje

Arni
Fajn referat jo fakt