Svary a svarové spoje

Podle tvaru, průřezu a úpravy svaru rozeznáváme:

Lemový svar

Na okraji plechu se vytvoří lem, který se roztaví a sleje (obvykle bez použití přídavného materiálu). Tohoto svaru se používá především při svařování tenkých ocelových, hliníkových a mosazných plechů (do tloušťky 2 mm).

Tupé svary

Dobře zhotovené jsou co do pevnosti a hospodárnosti nejlepší. Patří k nim:

 • svar I
  Je to velmi jednoduchý svar, neboť stykové plochy spojovaných částí se zvlášť neupravují. Plechy se k sobě přiblíží na vzdálenost 0,5 až 2 mm. Tohoto svaru používáme pro spojení plechů do 4 mm.
 • svar V
  Používá se pro plechy o tloušťce 4 až 25 mm,kde neůze svařovat z obou stran. Plechy se v místě spoje zkosí pod úhlem 60 až 90° a na spodní části spoje se nechává malá mezera pro lepší svaření kořene svaru.
 • svar X
  Je to v podstatě dvojitý svar V pro plechy o tloušťce 8 až 40 mm, které se dají svařovat z obou stran. Průřez svaru X je menší než svaru V, ale úprava ploch je dražší.
 • svar U
  Používá se při svařování plechů tlustších než 25 mm, přičemž se proti svaru V ušetří čas, elektrody i elektrický proud. Úprava stykových ploch je dražší a kořen svaru se špatně provařuje,což patří k nevýhodám tohoto svaru.
 • poloviční svary 1/2 V, 1/2 X, 1/2 U
  Uplatňují se tam,kde nemůžeme jednu ze stykových ploch upravit.

Koutové svary

Mají přibližně trojůhelníkový průřez. Používají se při svařování dvou částí, které spolu svírají pravý úhel. Pro tento svar se stykové plochy zvlát neupravují. Podle tvaru průřezu může být koutový svar plochý, převýšený nebo vydutý. Rohový svar je vlastně koutový svar zhotovený na vnější straně svařovaných plechů.

Děrové a žlábkové svary

Vytvoří se úplným zavařením kruhové nebo podélné díry, vytvořené v jedné ze spojovaných částí. Stěna díry může být kolmá k ploše plechu, nebo s ní může svírat určitý úhel.

Hodnocení referátu Svary a svarové spoje

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  28. prosinec 2012
  9 603×
  308 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Svary a svarové spoje