Baletní terminologie

Terminologie

Adagio - Termín odvozený od hudebního výrazu adagio. Znamená lehce, volně. Jde o pomalé, ladné pohyby.
Air, en l' - Ve vzduchu. Když je kročná noha ve vzduchu.
Allegro - Termín odvozený z italského hudebního názvu, který znamená rychle, živě. Živé pohyby.
Alongé - Natažený nebo napnutý.
Arabeska - Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku.
Arriére, en - Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika.
Assemblé - Spojený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí.
Attitude - Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni.
Avant, en - Dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.
Ballon - Skok. Správně, pružně provedený skok.
Ballonné - Skok, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.
Battement - Uder. Rychlé pokrčení nebo natažení nohy. Existuje mnoho druhů battement, velkých i malých.
Battement frappé - Energický pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.
Battement tendu - Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.
Battement tendu jeté - Pohyb, při kterém se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.
Batterie - Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů.
Bras - Paže.
Changement de pieds - Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.
Cou de pied - Krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.
Croisé - Zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.
Cvičení na volnosti - Cvičení ve volném prostoru bez opory tyče.
Dedans, en - Dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.
Dégagé - Uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.
Dehors, en - Ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.
Demi-plié - Polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.
Demi-pointes - Pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.
Derriére - Za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.
Dessous - Pod. Kročná noha se posune za stojnou nohu.
Dessus - Nad. Kročná noha se přemístí před stojnou nohu.
Devant - Před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.
Développé - Rozvinutý. Pohyb, při kterém se zdvižená kročná noha otevře.
Divertissement - Rozptýlení, zábava. Krátké tance zařazované do klasického baletu, aby umožnily jednotlivcům nebo skupinám předvést své dovednosti.
Drženi těla - Způsob držení těla podle pravidel klasického baletu.
Ecarté - Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.
Echappée - Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice.
Effacé - Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku.
Elévation - Výška. Výška dosažená při skoku.
Enchaînment - Spojení. Řada propojených kroků.
Epaulement - Umístění ramen, hlavy a těla při pohybu, kterým se tanečník lehce otáčí k publiku nebo se od něj
odklání.
Face, en - Tanečník upírá pohled přímo do publika.
Fermé - Zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.
Fondu - Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb.
Frappé - Úder. Například při battement frappé.
Grand - Velký. Například grand allegro.
Grand allegio - Velké skoky a kroky allegra.
Grand battement - Rychlé a energické „vyhození" nohy do vzduchu.
Grand échappée - Verze skoku échappée sautée, při kterém jsou nohy otevřené jen v momentě doskoku.
Grand jeté - Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou ve vzduchu napnuté.
Grand plié - Pozice s plně pokrčenými koleny.
Jambe - Noha.
Jeté - Hozený. Například při battement jeté.
Kalafuna - Prášek připravovaný z pryskyřice borovic, kterým si tanečníci natírají špičky tanečních bot proti smekání.
Klasický balet - Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula.
Moderní balet - Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí.
Notace - Různé systémy záznamu choreografie baletu psanou formou.
Osa - Pomyslná čára procházející vaším tělem, která vám v každé póze pomáhá držet rovnováhu.
Otočka - Pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech.
Ouvert - Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.
Parterre - Na zemi. Například v rond de Jambe parterre.
Pas - Krok. Například pas de chat.
Pas de bounée - Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.
Pas de chat - Kočičí krok. Různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.
Pas couru - Běh. Postup sestávající z různých variant rychlých, drobných krůčků.
Pas de deux - Tanec pro dvojici.
Pas glisade - Klouzavý krok provedený buď jako skok, nebo na špičkách.
Penché - Nakloněný. Například při arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup nakloněný kupředu.
Petit - Malý. Například petit battement.
Petit allegro - Malé skoky a kroky z allegra.
Petit battement - Rychlé, drobné údery kročné nohy před nebo za stojnou nohou.
Petit échappée - Jedna z verzí skoku échapée sautée, kdy se nohy otevřou už před dopadem.
Pied - Chodidlo.
Pirueta - Otáčení. Způsob otáčení na jedné noze.
Plié - Pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.
Port de bras - Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi.
Pointe tendue - Natažený. Natažená noha je napnutá tak, že spočívá na zemi jen špičkou palce.
Pointes, sur les - Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů.
Pose - Póza nebo pozice klasického baletu.
Préparation - Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec.
Principal - Hlavní tanečník souboru.
Relevé - Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo demi-pointes.
Retiré - Zdvižený. Špička kročné nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.
Révérence - Uklona. Uklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení.
Romantický balet - Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.
Rond de Jambe - Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou.
Sauté - Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée
Seconde, á la - Do druhé. Je li noha na zemi nebo ve vzduchu ve druhé pozici.
Simple - Jednoduchý. Napřiklad sissonne simple.
Sissorule - Druh skoku z obou nohou, který může být proveden mnoha způsoby.
Sissone simple - Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo
derriére.
Sólista - Tanečník, který tančí sám.
Soubor - Sdružení tanečníků, kteří tanči obvykle jako skupina za podpory sólistů.
Současný tanec - Moderní taneční styl volnější než klasický balet.
Soutenu - S oporou.
Sur - Na. Například sur1es pointes.
Sur place - Na místě.
Synkopy - Zdůraznění rytmické části skladby.
Temps levé - Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.
Temps lié - Spojení. Řada plynule spojených pohybů.
Tendu - Natažený. Například při battement tendu.
Tour en l'air - Otočení ve vzduchu.
Tournant, en - Otočení. Krok provedený s otočením.
Tyč - Tyč upevněná ve výšce paží, která pomáhá tanečníkům udržet při cvičení rovnováhu. Cvičením u tyče se obvykle zahajují hodiny.
Vytočení - Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu.

Hodnocení referátu Baletní terminologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. listopad 2007
  5 531×
  1070 slov

Komentáře k referátu Baletní terminologie