baroko

(od přelomu 16. a 17. století do poloviny 18. století)

 projevuje se ve všech druzích umění
 rozvoj v zemích, kde za renesance proběhla reformace
 baroko jako nástroj rekatolizace
 návrat k Bohu- paralela s gotikou, nevíra v pozemský svět
 na rozdíl od gotiky a renesance je člověk sám, bojí se ho, může se opřít jen o Bibli
 ztrácí se sebevědomí člověka- následky 30leté vály (nemoce, hladomor,…)
 nejistota pozemského bytí, stupňovaná válkami- člověk se upíná k jistotám nadpozemským (smrt- vykoupení)
 stále zůstává část nekatolíků po mírné snaze rekatolizace- hlavně příhraniční území

Architektura
 rozsáhlé stavby- okázalost, mohutnost, prostorová členitost
 v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie
 zdůraznění vzrušení, pohybu
 kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Františka, Salvátora, Ignáce, sv. Rocha, Loreta, Černínský palác
 zámek Kuks- nechal vybudovat hrabě Antonín Špork
 architekt G. Batista
 sochařská díla Brauna- ctnosti x neřesti
 ermitáž- místo odpočinku- Braunova studna
 architekti: Diezenhofferové, K. Ignác, E. Tytl, B. A. Santiny (gotické baroko- Sedlec u Kutné hory)

Sochařství
 svár člověka a světa (projevuje se v celém umění)
 sochy v pohybu (draperie- řasení oděvu)
 galerie barokních soch- Karlův most, Lapidárium Národního muzea
 Tyrolan- sousoší Ukřižování Krista- rozpor mezi vznešeností a detaily (sání krve)
 M. Braun- sv. Luitgarda (častý námět v 16. a 17. století)
 F. M. Brokof- sv. František Xaverský (misionář v Asii)

Malířství
 využití renesančních poznatků (retrospektiva, dynamičnost, práce se světlem) k vyjádření mystiky, iluzí, prostoru
 barevnost, pestrost, pohyb
 realistické vyobrazování člověka (nejedná se o krásu)
 Karel Škréta- hlavní představitel české malby
 kostel Nanebevzetí panny Marie
 Petr Brandl- Křest Kristův- hra světel
 Smrt sv. Benedikta

Hudba
 náboženská (kostelní a chrámová hudba) a světská (šlechta) hudba
 nový žánr- opera- i antická témata
 žánrové scény, výjevy, obrázky ze všedního dne (i divadelní)
 idyly a bukoliky (pastýřská scéna)- navázání na antiku- Vergilius- Zpěvy pastýřské a rolnické- idealizace

Jezuité
 mnišský řád ze Španělska
 šíření katolictví
 k nám v první polovině 16. století
 centrum vzdělanosti- dobré školství, učenci
 snaží se o udržení českého jazyka- kázání- získání prostého lidu na svou stranu
 homilie (postila) v češtině
 mše svatá- vytržení z denního shonu
 pro venkovského obyvatele: kazatelna- informace
 (oficiální jazyk u nás- němčina- komunikační prostředek)
 gramatiky, slovníky
 vytváření nových slov ( vše se snažili přeložit do češtiny, někdy až násilně)
 puristé- očišťovatelé jazyka
 pálení ,,zakázaných knih“ (Libri prohibity) a vyměňování za ,,dobré“
 sbíral Antonín Kodyáš
 Bohuslav Balbín (1621-1688)- historik, vlastivědec, misionář
 Rozpravy na obranu jazyka slovanského, zejména českého- vydané až v době obrození
 Fridrich Bridel (1619-1680)- básník, překladatel z němčiny
 legenda o sv. Ivanovi- Život sv. Ivana, prvního v Čechách poustevníka
 Co Bůh? Člověk?- hluboké zamyšlení nad základními otázkami lidského bytí
 Jan Kořínek-spisovatel
 Staré paměti kutnohorské
 kanovníci Tomáš Pešek, Jan František Beckovský
 Václav Jan Rosa
 M. V. Štayer- překladatel i z němčiny

 uctívání nových světců, životů svatých, poutních míst
 sv. Jan Nepomucký- svatořečení 1728
 atributy- pět hvězdiček, kříž, kněžské roucho
 sv. Norbert- z Kolína nad Rýnem
 římský voják
 sv. Jan z Corney- přinesl ostatky sv. Víta (nečeský světec)
 mariánský kult- kostel Panny Marie Vítězné- Jezulátko
 poutě k madonám
 sv. kopeček u Olomouce
 sv. hora u Příbrami
 Čenstochová (Polsko)
 morové (mariánské) sloupy- pomníky obětem moru, ochrana proti moru
 dříve v téměř každé vesnici, Staroměstské nám., Malostranské nám.,

 Adam Michna z Otradovic (1600-1676)
 měšťan z Jindřichova Hradce (bohatý- dával peníze na stipendia)
 varhaník, skladatel
 Česká mariánská muzika (1647)- Chtíc, aby spal
 Loutna česká (1653)- Jiná o narození Pána Ježíše
 Nebeský slavíček k chvále boží
 není psaná pro náboženské účely
 mimokostelní přednášení, koncertní vystupování

(v barokních básních jsou velmi často nepřímá obrazná vyjádření, citově zabarvené výrazy
hromadění slov, přirovnání
zdrobněliny, něžné výrazy x někdy až nechutné názorné detaily
konkretizování abstraktních výrazů)

Evropská literatura
 Théodore Agrippa d´Aubigné (1552-1630)- francouzský básník a prozaik, protestantský vůdce
 Tragické básně- satirické vylíčení hrůz náboženských válek
 Martin Opitz (1597-1639)- německý básník a literární teoretik
 Epické skladby, ódy a sonety
 Andreas Griphius (1616-1664)- německý básník a dramatik
 Sonety- vyjádření touhy po míru
 Baltasar Gracián (1601-1658)- spisovatel a moralista
 Kritikon- románová alegorie, v níž dva přátelé procházejí světem a poznávají jeho klamy a nástrahy a nakonec dosahují Ostrova nesmrtelnosti

Hodnocení referátu baroko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. leden 2008
  5 535×
  751 slov

Komentáře k referátu baroko