Etruské umění

Vyvíjelo se již od 8. stol př. n. l. a je spojnicí mezi řeckým a římským uměním.

Architektura
Všechny druhy architektury později převzali a dále rozvinuli Římané.
CHRÁM - vysoká podezdívka, čtvercový půdorys, trojdílná cela zasvěcená Jovovi, Junoně a Minervě, průčelí s dvěma řadami sloupů.
HROBKY - pro příslušníky vládnoucí třídy - kruhová kvádrová podezdívka, nepravá klenba
Typy DOMU - okrouhlá pastýřská chýše, pravoúhlý podélný dům s atriem, obytnými místnostmi vzadu a komorami po stranách, osvětlení otvorem ve střeše, pod ním byla nádrž na dešťovou vodu.
Užitkové STAVBY - kanály, mosty, silnice, opevnění, městské brány (v nichž se používali klenby)

Vynálezem etruských stavitelů byl tzv. TOSKÁNSKÝ SLOUP - prstenec pod dórskou hlavicí, nekanelovaný dřík, patka.

Sochařství
Používali kamene, bronzu a zvláštní pálené hlíny - TERAKOTA, kterou polychromovali a z níž vyráběli i díla monumentální ( velké sochy pro architekturu )

Památky:
- terakotový Apollón z Vejí - z chrámu Apollónova - dílo sochaře Vulky
- Vlčice kapitolská - bronz, z poč. 5. stol. př. n. l.
- Chimaira - nestvůra chrlící oheň, se lví hlavou, hadím ocasem a tělem divoké kozy
bronz, z poč. 4. stol. př. n.l.

Sakofágy - terakota, kámen s víkem ve tvaru lehátka, na němž byly plasticky zobrazeny dvojice manželů nebo jednotlivé postavy v poloze pololežící jako při hostině. Boční stěny sarkofágu měli figurální a reliéfní výzdobu.
TLUSTÝ ETRUSK - na sarkofágu z Chinsi, byl vytvořen z alabastru, 3. stol. př. n. l.

Malířství
Nástěnné malířství v hrobkách - Tarquinie - zobrazovalo výjevy ze života vládnoucí třídy, z dějin a náboženských představ o záhrobí slohem, v němž lze sledovat vývoj řecké malby od archaického po klasické období i vliv krétského malířství. Etruským přínosem je realistická snaha o živé a barevně svěží podání žánrových námětů i krajin.

Užité umění
- bronzové nádoby zdobené plastikami, reliéfy, rytinami
- bronzová zrcadla, šperky dekorované filigránem a granulací
- keramika ( originální - BUCCHERO - z černé hlíny, kovově lesklé, s figurálními a ornamentálními reliéfy )

Hodnocení referátu Etruské umění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 821×
  295 slov

Komentáře k referátu Etruské umění