Starověký Řím

Počátky Říma ( 8.-6. Stol př.n.l.)

Řím vznikl spojením několika vesnic, ležících v pozdějším městském centru
v roce 753 př.n.l.Teprve pod etruským panstvím nabývala osada rysů antického
města.Významné bylo odvodnění bažin Etrusky. Díky Etruskům poznali Římané i písmo.Sněm volil krále, nebo podporoval jeho zvolení. Král měl svrchovanou moc
administrativní, vojenskou a náboženskou. Poradním sborem byl senát.
Chudí Římané byli nuceni hledat hospodářskou podporu u bohatých patriciů a stávali se jejich klienty. Vůči svým ochráncům měli různé povinnosti.
Reforma Sercia Tullia – etruský král, dal Římu ústavu.Rozdělil obyvatelstvo podle výše majetku a podle bydliště.V královské době ještě neexistovali mince, směna měla naturální ráz. Členové každé třídy stavěli do armády stanovený počet vojenských jednotek – tzv. sentin.
Roku 510 př.n.l. vyhnání etruské dynastie z Říma, konec království a počátek římské republiky.

Ranné období římské republiky (509 – 205 př.n.l.)

Období po vyhnání etruské dynastie se vyznačovala úsilím Etrusků o získání opětné kontroly.Na počátku republiky zůstával Řím etruským městem. Jedním z prvních válečných konfliktů, který byli Římané nuceni vybojovat, bylo střetnutí s federací latinských měst.Mezi Římem a Latiny bylo uzavřeno spojenectví na základě rovnoprávnosti obou stran.
Na přelomu 5. a 4.stol pronikly do severní Itálie keltské kmeny – Tauriové a Bójové.
Oběti nájezdů Keltů byly hlavně etruská města.V roce 387 př.n.l. se Keltům podařilo zmocnit Říma.

Hodnocení referátu Starověký Řím

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  12 924×
  226 slov

Komentáře k referátu Starověký Řím

Kikca
Děkuji za referát ale je podle me celkem špatně zpracovany…. Jinak ale chválil vaši praci
-
Díky za referát ,ale není tam nic co jsme se učili
mates005
dobré ale nic z toho co jsme se učily tam není
Anet
Díky za referát ........ a PS děják mě vůbec nebaví!!!
Pavlína
Dobrý den moc vám děkuji za tuto stránku čerpala jsem z ní informace a z posledního závěrečného ,,maxi" referátu máme s mojí kamarádkou za jedna tenhle referát nám zachránil krk
Verča
Fakt díky za pomoc . učitelka to dala ze dne na den