Romantismus

- vznikl kol. poč. r. 1815 jako reakce proti klasicismu
Čerpá hl. z historie (středověk), ale i z lidového umění.
- dává důraz na citový projev, subjektivismus; především malíři měli zálibu v ruinách, temných místech. Utíkají do přírody, nacházejí zálibu v exotismu, mimořádný cit pro realitu, detail a krajinu.
- zmatek v architektuře >znalost stylů
architektura: vyvíjí se souběžně s klasicistní, hledá podněty v exotice, zajímavostech
Někdy vzniká problém stylové nejistoty – NÁDRAŽÍ S HOTELEM v Londýně
V 1.pol. 19.stol. převládají historizující tendence -
- návaznost na gotiku a románský sloh, později i na renes. A barok
HISTORISMY:
novogotika – nejtypič. je LONDÝNSKÝ PARLAMENT - malebnost ve vzhledu, ale klasicizující
logická dispozice, mnoho detailů
- také dostavba chrámu SV.VÍTA (arch. Mocker) a PRAŠNÉ BRÁNY
novorenesance – 2.pol. 19.stol.
- na jedné straně se nechává inspirovat renesancí, na druhé vznikají stavby využívající ocelových konstrukcí – PAŘÍŽSKÉ NÁDRAŽÍ; u nás Josef Zítek – KOLONÁDA v Karlových Varech
novobaroko – ve své době umění ateliérové, méně zveřejňované (zejm. mal.); zač. se objevovat
kombinace mat.; silně ovlivněn i A. Rodin.
sochařství:
- ve Francii se objevuje spíše civilní soch. > Pier Jean David d’Angers – TYMPANON PAŘÍŽSKÉHO PANTEONU – tympanon klasicistní, ale barvitost figur romantická
> Francois Rude – NEAPOLITÁNSKÝ MALÝ RYBÁŘ, FRAGMENT – poprsí Krista
- u nás > Václav Levý – na rozdíl od jiných umělců směřoval od romantismu ke klasicismu, nejranější
práce vycházejí z lidového baroka; SV. JAN KŘTITEL - pro chrám sv. Víta; TRŮNÍCÍ MADONA –
vytvoř. v Římě; ADAM A EVA - Hořická soch. Škola jej reprodukovala ke 100 letům jeho narození
malířství: několik linií
° romant. – symbolismus (z něj pak vede linie k surrealismu a gestické malbě)
° romant. – krajinomalba (Barbyzonská škola) > postimpresionismus
° romant. – historická malba
- Navázalo na barevně-iluzivní baroko. Typické jsou také vášnivé scény, snové vize, imaginace (prostředky – bar., světlo, kompoz.)
- Zájem o krajinu – romantická zákoutí, zříceniny, vodopády, staré stromy
Francie
> Eugene Delacroix - naplno rozvinul romantismus a definitivně překonal klasicismus až jistý
barokismus
DANTOVA BÁRKA – u nás návaznost na Tkadlíka; VRAŽDĚNÍ NA CHIU – dokumentuje masakr; SMRT SARDANTAPALOVA – fascinace násilím, krví a smrtí; 16 LITOGRAF. LISTŮ K HAMLETOVI; ALŽÍRSKÉ ŽENY – více verzí
> Théodore Géricault – héroická témata, zájem o dynamiku a detail; záliba v koních; antikizující scény – - KROCENÍ BERBERSKÝCH KONÍ V ŘÍMĚ; VOR MEDŮZY – obr. založen na historické události, je zde postava převzata od Michelangela; DERBY V EPSONU – přiblížil se více realismu; PORTRÉT ŠÍLENÉ ŽENY
Anglie
- určitá odlišnost od Evropy > rozšíření krajinomalby i mezi laiky > nebyla tolik akademizována, měla svěží barevnost. Třetina se točila (v 19.stol.) kolem Shakespeara
> William Turner – akvarelista; epika děje ho spojuje s romantiky, ačkoliv se jeho vize může zdát až impresivní (předchůdce impresionismu); PARNÍK V SNĚHOVÉ BOUŘI; DÉŠŤ, PÁRA A RYCHLOST
- italské (zvl. Benátské) motivy byly určující pro jeho tvorbu (TÉMÉRAIRE)
Předmětnou realitu rozpouští v barvě a světle > u veřejnosti nepochopen
>( William Blake )

Německo
> Caspar David Friedrich – romant. krajiny, polorozpadlé katedrály se zvl. Barevností > mysticismus
- KŘÍDOVÉ SKÁLY NA RUJÁNĚ, MNICH U MOŘE
České země
> rodina Mánesů
> Josef Mánes – spadá do obd. Nár. obrození.
- Měl ambice být historickým malířem; nesmírně pečlivý kreslíř.
- Autor i užitkových věcí – dekoroval kde co. Navrhl soch. Díla, knižní vazby, ilustrace (RUKOPISY KRÁLOVEDVORSKÝ), vějíře apod.
- Co-by malíř byl romantik, v 60.letech pokračuje v tom, co začal Kosárek. V 50.letech obrazy LIDU
- ALEGORIE 12 MĚSÍCŮ na Pražském orloji.

Hodnocení referátu Romantismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 175×
  534 slov

Komentáře k referátu Romantismus