Romantismus

Myšlenkové hnutí a jeden z hlavních směrů ve výtvarném umění,hudbě a literatuře v 19.stol.Rozrušoval hodnoty,které přinesl klasicismus a osvícenství v 18.stol.V 19.stol.romantismus vystřídám realismem.
1)Výtvarné umění-v architektuře romantismu reprezentován historismem.
V sochařství rozvoj pomníkové tvorby,v malířství náměty ze středoevropských dějin i ze současnosti(osvobozené války);inspirace přírodou,hudbou,divadlem literaturou i světem pohádek a idealizovaným vnímáním Orientu.
MALÍŘI:Blake,Turner,Constable-v českých zemích bratři Mánesové.
2)Hudba-období asi 1800-1900,kdy došlo k uvolnění klasické formy,obohacena rytmika,harmonie a instrumentace….
-klavírní tvorba:Schubert
-v novoromantismu:Wagner
-symfonie,symfonické básně:Mahler
3)Literatura:prou v evropských literaturách:19.stol.Romantismus byl umění zejména subjektivistické.Odmítal klasické estetické normy,kladl výraz na půvabnost.
Romantický hrdina se zpravidla ocital v neřešitelné situaci , v němž se cítil osamělý.
Láska jako jedna z hlavních témat romantismu zůstává nenaplněno-příznačný romantický pesimismus zklamání skepse.
Typickými žánry:lyrická balada,básnická povídka,či poéma,moderní epos,román ve verších,dramatická báseň,historický román a povídka.
Hlavní představitelé:Scott ,Puškin.Mách,Tyl,Němcová.

Hodnocení referátu Romantismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červenec 2007
  6 560×
  177 slov

Komentáře k referátu Romantismus