Andy Warhol - Cambellove polévky

Kultový obraz šesťdesiatych rokov, ktorý vznikol po prvýkrát v roku 1962 a na svet mu pomohol Američan slovenského pôvodu Andy Warhol. Zobrazuje americkej verejnosti dôverne známy produkt ich každodennej spotreby – paradajkovú Cambellovu polievku v konzerve, ktorú ešte aj teraz kúpite v nezmenenom charakteristickom bielo-červenom obale v každých potravinách za 119 centov. Warhol sa celkovo zaoberal objektmi, ktoré sú všeobecne známe a zobrazil ich v novej, ale pritom klasickej rovine a pohľade, vytvoril z nich kultové predmety svojej doby aj vďaka svojmu osobitému spôsobu vykreslenia doteraz nepovšimnutej skutočnosti na spôsob reklamného plagátu. Zámerne zvolil tie úplne najbežnejšie predmety, s ktorými Amerika denne prichádzala do styku, stvoril z nich symboly modernej doby a konzumnej spoločnosti, aby ukázal ako sa dajú využiť pre umenie aj komerčné výrobky, ktorým vdýchol svoje čaro a stali sa predmetom jeho umeleckej tvorby. Z komerčného objektu utvoril komerčné umenie, pretože jeho diela boli ľahko zapamätateľné a šíriteľné, tlačené vo veľkých nákladoch sa stali nesmierne populárne u všetkých vrstiev spoločnosti najmä svojou blízkosťou konzumentovi predmetov, ktoré zobrazoval. To umožnilo spotrebiteľovi (tento názov som použil kvôli charakteru tohoto umenia) spoľahlivejšie absorbovať obrazy, na ktorých sa vyskytli iné, inovované zobrazenia americkej každodennej skutočnosti.

Jeho Cambell’s tomato soup sa stali v USA natoľko populárne, až sa raz v New Yorku zjavil vagón metra pomaľovaný plechovkami od polievky Cambell (fotografiu je možné nájsť v publikácii od autorov: Henry Chalfant, Martha Cooper: Subway art). Tak sa jeho polievky stávali populárnejšie, dostávali sa do nesmierne širokého povedomia spoločnosti a vytvoril sa z nich univerzálny symbol ako Ameriky, tak aj jednoduchosti, konzumnosti a aj Warhola samotného.

Hodnocení referátu Andy Warhol - Cambellove polévky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. srpen 2008
  5 532×
  262 slov

Komentáře k referátu Andy Warhol - Cambellove polévky