Aljaška

Poloha

Aljaška leží na poloostrově v severozápadní části Severní Ameriky(Kordillery).Nachází se zde nejvyšší hora Ameriky Mount McKinley (6194 m).Sever Aljašky tvoří nejrozsáhlejší pevninské ledovce.Hlavní město se nazývá Juneau.Severní pobřeží omývá Severní ledový oceán,konkrétně Beaufortovo moře,na jižním Tichý oceán a na západě Čukotské a Beringovo moře.K území patří i několik set ostrovů,které lemují zejména jižní pobřeží.Aljaška sousedí s Kanadou.Její nejsevernější místo se nazývá Mys Barrow a naopak nejjižnější bod se nachází na ostrově Amatignak,což je část pobřeží Aleuty.Rozloha Aljašky je 1 528 225 km,to je přibližně 16% území USA.

Obyvatelstvo

Počet obyvatelstva v Aljašce samozřejmě rok co rok mírně stoupá.Tento rok má 626 932 obyvatel.Ovšem hustota obyvatel je velmi malá řekla bych jedna z nejmenší z USA a to 0,4 obyvatele na km.Většina obyvatel pobývá při pobřeží a v údolí řek a naopak velká část centrální a severní Aljašky není obydlena.69,3% populace tvoří běloši.Největší menšinou jsou potomci původních obyvatel Aljašky,např. Eskymáci,Aleuťané a Indiáni-tvoří 15,6% všech obyvatel Aljašky.

Sídla

Juneau

Jak už bylo řečeno hlavním městem je Juneau.Protože se nachází na jihovýchodě při pobřeží,zabývá se především rybářstvím a ryby zpracujícím průmyslem.Dále je tu však i dřevařský a těžební průmysl a služby spojené s turismem.Problém je tu však s dopravou,protože dopravit se sem lze pouze lodí nebo letadlem.

Sitka

Toto bylo hlavním městem přibližně do roku 1989,ovšem vládá se do současného hlavního města přestěhovala téměř až za 6 let.Hlavním ekonomickým zdrojem je rybolov a dřevařství.

Ketchikan

Jeden z vedoucích přístavů v objemu výlovu lososu na světě.

Kodiak

Jedno z nejstarších sídel Aljašky.

Barrow

Leží nejseverněji ve Spojených státech.

Historie

Název Aljaška byl převzat z Aleutského slova “Alyeska“ což znamená “Velká země“.První obyvatelé byli zřejmě lidé z doby ledové.Stěhovali se stále na východ a na Aljašku vstoupili přes pevninský most,který v předhistorických dobách spojoval Asii a S.Ameriku (před 30-40 lety).Poté byl zalit mořem a oba kontinenty byly odděleny dnešním Berlingovým průlivem.V 18. století Rusové postupně obsadili Aleutské ostrovy a území Aljašky.Na jaře 1867 Spojené státy koupily od Ruska Aljašku za 7,2 mil. dolarů.Toto koupě bylo pro USA velice výhodné.Postupem času se země rozvíjela a bohatství rostlo.

Národní parky Aljašky

V Aljašce se nachází 9 národních parků,pouze 2 národní památky,2 národní lesy a 10 chráněných oblastí.Pár oblastí vám tu vyjmenuji a něco vám o nich řeknu.Bering Land Bridge-pozůstatky pevninského mostu,který spojoval Aljašku a AsiiDenali-nejvyšší severoamerická horaGates of the Arctic-národní park-rozsáhlá divočina za pol. KruhemKenai Fjords-národní park-obrovská ledová pole,fjordy a stékající ledovceKlondike Gold Rush-národní historický park-zlatá horečka na Klondiku v roce 1898

Hospodářství a zemědělství

V roce 2000 bylo na Aljašce přibližně 580 zemědělských farem.Hospodařili na ploše velké 372 311 ha, ze které je 10% orná půda.Většina této půdy se nachází v údolí řek ve vnitrozemí,kde jsou nízké srážky a dlouhé,studené zimy.Vzhledem k tomu že na Aljašce není moc dlouhé jaro a léto,pastva dobytka trvá pouze cca 100 dní.Na zbytek roku je dobytek ustájen.Podobně je to v pěstování ovoce a zeleniny.Doba kdy tyto živiny dorůstají je asi 90-100 dní dlouhá.Tržní zemědělství je dnes nejrozsáhlejší hlavně v oblasti v údolí řeky Matanuska a v regionu Delta,který je významným výrobcem mléka a mléčných výrobků stejně tak jako brambor,travního osiva,živočišného krmiva a obilí,především ječmenu.Dobytek je chován zejména na ostrově Kodiak.Aljaška je velmi významná v rybolovu.Je jedním z největších producentů lososů,sleďů,platejsů,garnátů a krabů.

Lesy

Lesy tvoří 35% povrchu Aljašky.Avšak nevím jestli se tomu dá říkat lesy,protože jde většinou o rozptýlené a řídké porosty,které se kombinují s křovisky.I přesto se cca 1,6 milionů ha lesa podél pobřeží a další podobně velké plochy lesa ve vnitrozemí využívají k tržním účelům.V nížinách převládají listnaté stromy (vrby,olše,břízy,javory) a ve vyšších polohách už převládají jehličnany(jedle,borovice).

Těžba

Na Aljašce se těží především ropa.Hlavní střediska těžby se nacházejí na severu Aljašky,na poloostrově Kenai a v Cookově zálivu.Aljaška těží také ještě významné množství zlata,zinku,stříbra a olova.Nejznámější (a největší) ložiska jsou v údolí řek Matanuska a Yukon.Černé a hnědé uhlí se tu těží jen velmi málo.

Průmysl Aljašky

Hlavním odvětvím zpracovatelského průmyslu je průmysl potravinářský,průmysl produkující spotřební zboží a petrochemický.Jak už bylo řečeno významný je především rybolov,který patří do průmyslu produkující spotřební zboží.

Jižní Aljaška získává elektřinu z menších hydroelektráren poblíž hlavního města (Juneau).Zbytek Aljašky vyrábí elektřinu spalováním ropy a zemního plynu.

Služby

Od 50. Let min. století jsou příjmy z cest. ruchu hlavní zdroj příjmů pro pokladnu Aljašky.Tradičním dopravním prostředkem byly po mnoha desetiletí loď nebo psí spřežení.Stavba první železnice v Aljašce byla dokončena v roce 1923.Je dlouhá 776 km.Co se týká letadel,je to nejlevnější dopravní prostředek pro cestování na delší trať.V roce 1997 se na území Aljašky nacházelo 425 letišť.Nejvyužívanější letiště ve státu je ve městě Anchorage.

Klimatické poměry

Na území Aljašky se rozkládají polární a subpolární oblasti chladného podnebného pásu,vlhká přímořská oblast mírného pásu a oblast vysokohorská.Polární oblast se nachází na severu Aljašky,kde je trvale zmrzlá půda a zima zde trvá 9 měsíců.V zimě trvá více než 2 měsíce polární noc a v létě je polární den více než 3 měsíce.V těchto oblastech jsou nízké srážky.Subpolární oblast představují tundry,kde v létě půda rozmrzá do hloubky pár dm-nížiny podél řek Yukon a Kuskokwim.V roce 1947 byl zaznamenán teplotní rekord –63°C.

Vodstvo

V Aljašce je více než 3000 řek,které tečou do 3 svět. stran a ústí do dvou oceánů.Do Severního ledového oceánu na severu teče řeka Colville-největší tok Arktické pobřežní nížiny.Největší řeka Aljašky Yukon či druhá nejdelší řeka Kuskokwim (1165km) ústí do Tichého oceánu do Beringova moře na západě.Do těchto oceánů se vlévá ještě mnoho řek,já však vypsala ty nejhlavnější.Největší jezero Aljašky se nazývá Illiama Lake,ležící na úpatí Aljašského poloostrova.V létě se na nepropustném permafrostu tvoří velké množství bažin a rašelinišť.Téměř 5% povrchu Aljašky je pokryto ledovci.Největší se vyskytují směrem na severozápad od Juneau.Plošně největším ledovcem Aljašky (i S.Ameriky) je Malaspina Glacier.

Hodnocení referátu Aljaška

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. listopad 2007
  9 900×
  1064 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Aljaška

ema
děkuji pomohlo mě moc z referátem do školy
Ela
Dobrá práce
děkujii
anonym
deeeekuuujuuu
Verča
super,moc dík!
Verča
Suprové
Dobry
Diky moc, moc mi to pomohlo, nevim co bych bez tebe delal :D
karolina
diky moc mi to pomohlo
semik
dik moc