Brno

Je druhé největší město ČR a největší z moravských měst. Má výhodnou polohu v jižní části Moravy na soutoku řek Svratky a Svitavy. Rozkládá se na rozhraní České vysočiny a moravských sníženin. Ze severu a severozápadu do něj zasahují výběžky vrchovin, které náležejí k České vysočině. Tato poloha řadí Brno k teplé podnebné oblasti jižní Moravy. Kromě jiných hornin je zde velký výskyt vápence z nichž se vyvinulo nejznámější krasové území ČR – Moravský Kras. Výhodné přírodní podmínky způsobily i to že Brno patří k do jihomoravské kmenové oblasti. Tato oblast byla osídlována již v době kamenné to dokazuje například osekananý křemenný valoun který byl nalezen na Červeném kopci a je starý přibližně 1200-1300 let. Při různých stavebních pracích byla odhalena spousta archeologických památek. V době velké Moravy mělo Brno menší význam a to se změnilo až v době Přemyslovské kdy bylo hned po Olomouci největším střediskem Moravy. Dnes je Brno s přibližně 390 tisíci obyvatel jak druhé největší tak i nejdůležitější město republiky. Je zde soustředěn rozsáhlý průmysl, především strojírenský.
Brně se nacházejí četné průmyslové závody jako třeba : Královopolská strojírna, Tesla, Chirana – lékařské přístroje a spousta dalších.
Textilní : Mosilana, Vlněna, Bytex a konferenční závody KRAS dále řada potravinářských, stavebních a jiných závodů.
Kromě několika vysokých škol z nichž vyniká Masarykova univerzita, pracují v Brně různé výzkumné ústavy včetně pracovišť Akademie věd ČR. Význam města stoupl v posledních letech umístěním některých ústředních úřadů a soudů do Brna. Hlavně Ústavní soud a Nejvyšší soud České republiky. Město se také proslavilo četnými veletrhy, prvně byl areál Brněnských veletrhů a výstav otevřen r. 1928, od té doby prošel četnými změnami až do dnešní podoby. Dnes se v Brně konají veletrhy jako je např. INVEX, GO, Stavební veletrh, Strojírenský veletrh, Autotech a jiné. Každé září se zde koná Mezinárodní Hudební Festival. Dominantní a národní kulturní památkou je také Hrad Špilberg dostavěn v 13 st. a dále též národní kulturní památka Kounicovi studentské koleje kde bylo za okupace vězení Gestapa, na jeho popravišti zahynulo přes 1600 lidí. Vzhledem k velikosti města jsou zde četná kulturní zařízení mezi jinými také všeobecně známé Divadlo Bolka Polívky. Je zde Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka a je zde také známá zoologická a botanická zahrada.

Brněnská přehrada (dříve Kníčská přehrada) na řece Svratce, asi 8 Km severozápadně od středu Brna, byla vybudována v letech 1936-1940, aby zabraňovala povodním. Reguluje vodní stav Svratky pod přehradou , je zdrojem elektrické energie, zásobárnou pitné a užitkové vody pro Brno a slouží za místo rekreace obyvatel Brna a okolí. Povodí přehrady měří asi 1575 Km2, přehradní nádrž při maximálním vzdutí dosahuje 9,5 km délky, průměrná šířka je 100-300 m, nad přehradní zdí okolo 1000 m.
Hydrocentrála je špičková, v provozu od r. 1941. V posledních dnech druhé světové války měla být hráz ustupující německou armádou zničena, této katastrofě zabránil odvážným činem hrázný František Šikula.
Ačkoliv hlavní účel Brněnské přehrady je energetický a průmyslový, stala si se svým okolím hlavním a nejvyhledávanějším střediskem rekreace Brna. Dolní a horní část přehradní nádrže má břehy pozvolna se svažující, střední část má korytovitý charakter s břehy příkře se svažujícími do vody, místy i skalnatými. Je zde možno provozovat všechny druhy vodních sportů, mimo jízdy na motorových člunech.
V zářezech silnic po obou březích jsou pěkné odkryvy v hlubinných vyvřelinách ( žulách, dioritech, granodioritech) brněnského masívu. Na skalách pod přehradní zdí je lokalita stepní květen, zejména kavylu drsnolistého. Nádrž je velmi dobře zarybněna zejména kaprem a cejnem.

 

Hodnocení referátu Brno

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červenec 2007
  8 311×
  570 slov

Komentáře k referátu Brno

lol
yes