Brno

Brno je metropole a zároveň největší město Moravy. Má 392 600 obyvatel (údaj z roku 1998) a leží na soutoku řek Svitavy a Svratky na jižním úpatí Brněnské vrchoviny. Je významným průmyslovým střediskem Moravy se širokým spektrem výroby. Zejména je zastoupen průmysl strojírenský (Zbrojovka, výroba valivých ložisek, hydraulika aj.), textilní, polygrafický, dále potravinářský (pivovarnictví - Starobrno a jiné), průmysl stavebních hmot, chemický a mnoho dalších. V roce 1958 byla ve městě založena tradice Brněnských veletrhů a výstav zároveň s otevřením velkého veletržního areálu. Brno je také střediskem moravské vzdělanosti a kultury. Pyšní se řadou divadel (např. Mahenovo, Janáčkovo, Divadlo bratří Mrštíků, Divadlo Na provázku), Moravskou galerií, Janáčkovou akademií múzických umění, Státní filharmonií a jinými uměleckými tělesy, Moravským muzeem, Masarykovou univerzitou, Nakladatelstvím Atlantis a dalšími. V Brně působila řada významných osobnostní. K nejpřednějším patří přírodovědec-genetik Johann Gregor Mendel, Leoš Janáček a jeho učitel, skladatel Pavel Křížkovský, básníci a spisovatelé - František Halas, Jiří Mahen, Rudolf Těsnohlídek, Jan Skácel, Oldřich Mikulášek i vynálezce Viktor Kaplan.

Území Brna bylo pro svou dobrou polohu osídleno už od pravěku, o čemž svědčí archeologické nálezy na Stránské skále a z Lišně (eneolitická sídliště, slovanské hradiště z 8. až 10. století). Od 11. století bylo Brno centrem knížectví, kde vládla od dob Přemyslovců vedlejší větev panovnického rodu. Od poloviny 13. století měli místní vládcové titul markrabě. Od roku 1641 bylo Brno hlavním městem Moravy a zhruba od té doby také pochází populární pevnost Špilberk, která sloužila jako zemské vězení až do 19. století. K dalším historickým památkám patří známý kostel sv. Jakuba, dále kapucínský kostel sv. Michala a především novogotický dóm sv. Petra a Pavla. Za první republiky bylo Brno hlavním městem země Moravskoslezské, po druhé světové válce zůstalo jen krajským městem. Po rozpadu Československa v roce 1993 se do Brna přestěhovaly některé nejvyšší republikové úřady: Nejvyšší soud, Ústavní soud a Nejvyšší státní zastupitelství České republiky. V motoristickém světě je Brno známé svým silničním okruhem, kde se jezdí mezinárodní motocyklové a automobilové závody.

Hodnocení referátu Brno

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. březen 2008
  6 588×
  325 slov

Komentáře k referátu Brno

Nelly
Děkuji moc mi to pomohlo :