Jihomoravský kraj

Zasahuje sem Českomoravská vrchovina, kterou Boskovická Brázda odděluje od Drahanské vrchoviny. Střed oblasti tvoří Dyjsko-svratecký úval spojený Vyškovskou branou s Hornomoravským úvalem. Vody odsud odtékají řekou Moravou a jejím přítokem-Dyjí. Jižní Morava má poměrné vysoký počet menších vodních ploch (ať už rybníky, hlavně na Lednicku), nebo přehradní nádrže (Nové Mlýny, Vranov, Brno, Dalešice atd.). Je zde nejteplejší podnebí z celé republiky, půdy jsou zde kvalitní, ale z důvodu nižších uhrných srážek (v nejteplejších oblastech), je zapotřebí umělého zavlažování. Jihomoravská oblast je v průměru hustě zalidněná, s místními rozdíly (nejvíce v okolí Brna). Národnostně je tato oblast jednotná, obývaná česky mluvícím obyvatelstvem.
Základní údaje:
Rozlohou 7 065 km2 (9 % rozlohy ČR) zaujímá Jihomoravský kraj čtvrté místo a počtem 1 135 586 obyvatel (11 % z ČR) třetí místo v republice.

Okres Počet obyvatel % Rozloha(km2) % Počet obcí Počet měst
Blansko 107 809 9,5 942 13,3 130 8
Brno-město 381 862 33,7 230 3,3 1 1
Brno-venkov 159 415 14,0 1 108 15,7 137 11
Břeclav 124 951 11,0 1 173 16,6 69 8
Hodonín 160 747 14,2 1 086 15,4 81 8
Vyškov 86 715 7,6 889 12,6 81 5
Znojmo 114 087 10,0 1 637 23,1 148 4
Celkem kraj 1 135 586 100,0 7 065 100,0 647 45

Na území Jihomoravského kraje se nachází 647 obcí, 45 z nich má statut města. Podíl městského obyvatelstva činí 63,5 % z celkového počtu obyvatel kraje. Katastrální výměra měst činí 21,5 % z celkové výměry kraje.
Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město republiky Brno. Hospodářským významem i počtem obyvatel (381 862) jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. Jeho význam přesahuje krajské hranice, zejména na západě (kraj Vysočina), dále na severu (Olomoucký a v malé míře i Pardubický kraj) a na východě (Zlínský kraj).
Okresní města jsou vzhledem k Brnu podstatně menší, nicméně všechna překračují hranici 20 tis. obyvatel (Znojmo 35 778, Hodonín 27 720, Břeclav 27 069, Vyškov 22 723 a Blansko 20 522). Z ostatních měst lze mezi větší zařadit ještě Kyjov (12 512 obyv.), Veselí nad Moravou (12 316 obyv.) a Boskovice (11 404 obyv.). Díky Brnu se tato oblast jeví jako silně průmyslová, s výrazným zaměřením na strojírenství. To představuje téměř polovinu prům. výroby oblasti. Je zde soustředěn hlavně: těžký strojírenský (traktory), výroba turbín a výroba zbraní. Dále se zde uplatňuje:průmysl textilní, potravinářský, výroba stavebních hmot atd. Krom Brna patří k tomuto mimořádnému soustředění zejména Blansko, Adamov a Kuřim. Z jiných průmyslových odvětví má velký význam potravinářský průmysl, zejména na jihu oblasti, a průmysl textilní. V energetice je nejdůležitější jaderná elektrárna v Dukovanech. Těžba černého uhlí je v Rosicko-oslavanské pánvi, lignitu a ropy u Hodonína má jen místní význam. Zemědělství je zde intenzivní neboť těží z výhodných přírodních podmínek. Nejvíce se pěstují obilniny, zejména pšenice a ječmen. Velké plochy se přenechávají zelenině, ovoci a vinné révě. Intenzivní je také chov prasat.
Města:
Brno leží v centrální části Evropy, na území České republiky a je jejím druhým největším městem. Zároveň představuje centrum Moravy, jedné z historických zemí Koruny české.
Rozprostírá se na okraji Moravské brány, kudy po staletí vedly cesty spojující severní a jižní evropské civilizace. Brno se rozkládá v malebném kraji, ze tří stran je obklopeno zalesněnými kopci, na jih přechází v rozsáhlou jihomoravskou nížinu. Ze severu je město chráněno výběžky Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Město leží v kotlině na řece Svratce a Svitavě v nadmořské výšce 190 - 425 m na ploše 230 km2. Ve směru od východu na západ je Brno dlouhé 21,5 km. Tok řeky Svratky je v Brně dlouhý asi 29 km a na severozápadě města vytváří významnou rekreační nádrž - Brněnskou přehradu. Je zde letiště (Brno-Tuřany), kde se bude ve dnech 18.-19.5. konat letecký den, jde také o druhé největší letiště v republice. Je významným kulturním a administrativním centrem, střediskem vysokoškolským a vědeckým. Brno je centrum, které svým významem přesahuje hranice oblasti.
Znojmo je střediskem zemědělství a historicky významné město. Má asi 40 000 obyvatel, převažuje potravinářský průmysl.
Břeclav je důležitý dopravní uzel se závody různých odvětví. Má asi 26 000 obyvatel.
Hodonín je střediskem dolního Pomoraví (31 000 obyvatel). Je zaměřen zvláště na: Energetický, potravinářský a strojírenský průmysl, v menším měřítko se tu vyskytují i jiná průmyslová odvětví.
Uherské hradiště je ve východní oblasti největším městem (27 000 obyvatel),je založeno na místě starého velkomoravského sídla. Je zde průmysl strojírenský a potravinářský. Poblíž leží město Kunovice, kde se vyrábějí letadla.

Hodnocení referátu Jihomoravský kraj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. prosinec 2007
  9 830×
  739 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jihomoravský kraj