Český Krumlov

Český Krumlov je město ležící v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické centrum. Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Předměstí Plešivec bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Město má asi 15 000 obyvatel.

Český Krumlov leží v mírně teplé, velmi vlhké oblasti. V blízkosti se nachází pohoří Šumava a Novohradské hory. Nedaleko Českého Krumlova, směrem na sever, se vlévá do řeky Vltavy řeka Malše a směrem na jih se rozléhá vodní nádrž Lipno. Město je v nadmořské výšce 550 m. n. m.

V 9. stol. území patřilo patrně českému knížecímu rodu Slavníkovců, ale po jejich vyvraždění získali tyto državy Vítkovci. Vítek z Prčic přišel do Čech ve 12. století. Jelikož měl právo se svým majetkem volně nakládat, odkázal toto území jednomu ze svých synů Vítkovi II.. Ten se svým bratrem Budivojem vybudoval mezi lety 1230 – 1239 na levém břehu Vltavy hrádek, avšak první písemnou zmínku nalezneme až z roku 1253. Vlastní město bylo založeno v meandru řeky Vltavy v roce 1274, tehdy ještě jako osada Latrán. Opravdové město však vzniklo až za Rožmberků. Druhá část byla typickým příkladem vzniku takzvaně na ,,zelené louce,, což znamená, že vznikla na místech, kde předtím nic nebylo.V roce 1302 větev Vítkovů z Krumlova vymřela a dědictví se s povolením krále Václava II. ujala jiná větev Vítkovců, Rožmberkové. Rožmberkové si Krumlov zvolili za rodovou rezidenci a začali hrádek přestavovat na velký hrad. V průběhu 14. a 15. století rod Rožmberků nabýval na důležitosti. V roce 1475 byly v okolí otevřeny doly na stříbro. Roku 1494 byl Krumlov povýšen na královské město. Ve druhé polovině 16. Století, za vlády Viléma a Petra Voka z Rožmberka, byl hrad přestaven na pohodlné zámecké sídlo. Velké dluhy však Petra Voka roku 1601 donutily k prodeji Krumlova císaři Rudolfu II. . V 17. stol. bylo město několikrát vypleněno. V roce 1622 daroval císař Ferdinand II. celé město Janu Oldřichu z Eggenberka. Po vymření rodu Eggenberků, v roce 1719, přešlo krumlovské panství na rod Schwarzenberků, v jejichž majetku zůstalo až do roku 1940. V současné době je zámek ve vlastnictví státu.

Zámek Český Krumlov je po Pražském hradě nejrozsáhlejší zámecký areál v České republice a je dominantou města.Monumentální komplex hradu a zámku je umístěn na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Původní gotický hrad byl přestavěn zejména do renesančního slohu. Skládá se z Dolního Hradu (původního hrádku) s dominující věží a Horního hradu. Komplex zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, sedm hektarů zámecké barokní zahrady s francouzskou a anglickou zahradní úpravou, kaskádovou fontánou, zámeckým jezírkem a barokním letohrádkem Bellarie. Za zmínku stojí také otáčivé hlediště v zámecké zahradě, které patří mezi světovou špičku „ open-air “ jevišť. Poprvé se roztočilo roku 1958. Dále je zde Plášťový most, který spojuje zámek se zámeckou zahradou.Mezi další krumlovské památky patří: Kaple sv. Martina, Hradební věž, kostel Božího těla a zvěstování P. Marie, Budějovická brána, Minoritský klášter, Lazebnický most, Zámecké schody, dům J. Krčína, Zlatokorunský dům, Mariánský sloup, radnice, jezuitská kolej, muzeum a měst. divadlo.

Český Krumlov svojí krásou, historií a množstvím památek každoročně přitahuje desetitisíce turistů a obdivovatelů ze všech koutů světa.

Hodnocení referátu Český Krumlov

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Jan Kroupa
  2. leden 2013
  6 029×
  563 slov

Komentáře k referátu Český Krumlov