Jihočeský kraj

Jihočeský kraj sousedí s krajem Plzeňským, Středočeským, Jihlavským a malé části i Brněnským. Je složen ze 7 okresů a to České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Tábor, Prachatice, Strakonice a Český Krumlov. Tomto kraji se nachází 632 obcí, 196 škol a 10 nemocnic.Celková rozlohy Jihočeského kraje je 10 056 km2 a počet obyvatel k roku 2001 je 626 867.

Přírodní poměry Jihočeského kraje
Povrch Jihočeského kraje je hornatý, mimo oblast Třeboňských rybníků. Zasahuje do něj významné české pohoří Šumava a Středočeská pahorkatina. Geologická stavba tohoto kraje jsou krystalické břidlice, jež jsou starohorní, prvohorní i starší. Typ reliéfu je hornatina, z velké části vrchovina, mírně i pahorkatina. Nachází se zde Národní park Šumava, CHKO Šumava, České Budějovice a Třeboňsko. Je zde mnoho maloplošných chráněných území. Nejvyšší bod leží ve výšce 1378 m.n.m. Nazývá se Plechý.
Jižní Čechy patří do povodí Labe. Pramení zde velice známá česká řeka, Vltava, na které leží nádrž Lipno. Převládající účel Lipna je hydroenergetický. Mezi přítoky Vltavy patří v této oblasti např. Malše, dále pak Otava, Lužnice, Sázava, atd. V oblasti kraje jsou také Velice známé Třeboňské rybníky. Tyto rybníky zasahují především do okresů Jindřichův Hradec a České Budějovice.
Půda v Jihočeském kraji je méně úrodná, jsou zde převážně hnědé půdy a podzoly. Druh půdy je převážně hlinito-písčitý s obsahem skeletu.
Z menší části se jedná o chladnou oblast a z větší části pak o mírně teplou oblast. Průměrné srážky jsou 800 – 1200 mm. Roční průměrná teplota vzduchu se zde pohybuje od 4°C do 8 °C. Vegetační stupeň tohoto kraje je horské pásmo, což znamená, že se nacházejí lesy bukovo-jedlové, zasahuje sem i nížinné pásmo, a proto se zde vyskytují i lesy lužní a dubové. Z malé části je zde pásmo pod velehorské a to tedy znamená lesy smrkové a klečové.

Průmysl a zemědělství Jihočeského kraje
Míra nezaměstnanosti je 7,01%, což v porovnání s průměrem České republiky není mnoho. Ve službách je zaměstnáno asi 58,8% obyvatelstva, v průmyslu asi 28,5% a v zemědělství 12,7% obyvatelstva. Průměrná měsíční mzda v tomto kraji je asi 10 643 Kč.
V Českých Budějovicích je zastoupen průmysl strojírenský. Vyrábějí se zde dopravní prostředky, jejich díly, stroje a ostatní strojírenské výrobky a také kovové zboží. V Plané nad Lužnicí je průmysl chemický. A to především výroba plastických hmot a syntetických vláken. Textilní průmysl je ve velké míře zastoupen v Písku a Strakonicích. Oděvní pak v Táboře, Třeboni a Vimperku. Kožedělní průmysl v tomto kraji nenaleznete.Ve Větřní je významná celulózka a v Českých Budějovicích dřevozpracující průmysl i průmysl papíru a celulózy. Průmysl sklářský a keramický není v Jihočeském kraji zastoupen. V Borovanech se nachází průmysl stavebních hmot. Pro jižní Čechy je významný potravinářský průmysl, obzvlášť v Českých Budějovicích, kde jsou pivovary (např. známé pivo Budvar a nebo také Samson), potom mlékárny a masný průmysl. Významný je také pro tento kraj chov sladkovodních ryb v rybníkářských oblastech (těmto oblastem se říká Třeboňské rybníky, nejznámějším rybníkem je Rožmberk a také Dvořiště). V Jihočeském kraji je v malé míře zastoupen průmysl hutnický, a to především v Českých Budějovicích.
Pěstuje se v jak v oblastech pahorkatin (okresy: Č.Budějovice, Strakonice, Tábor, Písek, J. Hradec) tak i oblastech podhorských (tj. zbytek Jihočeského kraje). V pahorkatinách se pěstuje pšenice, ječmen, pícniny a řepka. V podhorských oblastech pícniny a oves. V Jihočeském kraji se chová převážně skot a prasata.

Doprava
Železniční doprava v Jihočeském kraji není nijak významná. Nevede zde žádná železniční trasa pro expresní vlaky (Eurocity a Intercity), ale jsou tu hlavní železniční tahy. Jeden přichází z Plzně a vede do Českých Budějovic a potom dále do Rakouska. Druhá vede z Prahy do Tábora a přes Veselí nad Lužnicí znovu do Rakouska. A poslední ze Zdic do Písku.
Přes jižní Čechy vede jedna dálnice z Prahy do Českých Budějovic.
Vodní doprava je v tomto kraji zanedbatelná a to z toho důvodu, že zde řeky pouze pramení.
Jako zajímavost můžeme uvést, že zde roku 1832 vyjela z Českých Budějovic do Lince první koněspřežka na evropském kontinentě.

Cestovní ruch
Jihočeský kraj je jedním z velice navštěvovaných oblastí. Počet rekreantů je 200 až 400 na 1000 obyvatel.
Jedním z nejnavštěvovanějších měst tohoto kraje historický Tábor. Pro turisty je tu nejlákavější nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě zvaná Jordán, která zde byla vybudována již v roce 1492, jako zásobárna pitné vody.
Tábor je také znám díky historickým památkám. Je zde barokní památka Klokoty.Zajímavá je prohlídka Děkanského kostela Proměnění Páně přímo na náměstí Starého města. Do poloviny 15. století zde místo něho stával dřevěný kostel. Ke stavbě nové, důstojnější svatyně se přistoupilo někdy kolem 15. století. Na stejném náměstí je také socha proslulého husitského vůdce Jana Žižky z Trocnova.
Prakticky pod celým středem města byly vybudovány sklepy, zvané katakomby. Přístupná je jich však dnes pouze jedna část. Katakomby dříve sloužily jako sklad rychle se kazících potravin, ale také jako přísné vězení. Ještě jedna zajímavost se v Táboře nachází a tj. věž Kotnov a k němu přilehlá Bechyňská brána. Je to pozůstatek z bývalého opevnění města. Jelikož z bránou bylo zacházeno lépe než s věží, je i dnes takřka neopravovaná a tak se můžeme dotknout zdí, kterých se před 581 lety dotýkal Jan Žižka.

Další, historicky zajímavou památkou je město Jindřichův Hradec, jehož chloubou je rozlehlý zámek. Zmiňme se také například o hradu jménem Zvíkov, ležícím u Vltavy. Dále se v Jihočeském kraji nachází mnoho dalších památek například hrad Písek, hrad Český Krumlov, zřícenina Borotín, Schwanzenberská hrobka, hrad Rožmberk nad Vltavou, zámek Bechyně, Třeboňský zámek, Kozí hrádek, který je znám díky tomu, že zde přednášel mistr Jan Hus, Hluboká nad Vltavou a také renesanční zámek Červená Lhota. K ní se váže pověst. Prý se tu před mnoha lety stala tragická událost, protože jedna ze zámeckých paní vypadla z okna. Některé zlé jazyky dokonce tvrdí, že jí k tomu pomohl samotný ďábel. Možná to i byla pravda, protože po jejím pádu zůstala u okna obrovská krvavá skvrna, která nešla smýt. A tak bylo rozhodnuto, že zámek, který byl až do té chvíle bílý, se natře na červeno.
Turisticky atraktivní jsou také Třeboňské rybníky. Nebo lázně Bechyně, Vráž a Třeboň. proslulé tím, že se zde k léčení používá bahno.

Okresní města
Český Krumlov je okresní město v jižních Čechách. Protéká jím známá česká řeka Vltava. Č.Krumlov je jedna z nejvýznamnějších městských památkových rezervací v ČR. I proto, že se zde nachází již zmíněný hrad a zámek Č.Krumlov.
Město Písek leží na řece Otavě. Je znám výrobou hudebních nástrojů, je také tradičním centrem kultury a vzdělanosti a dějištěm divadelních a hudebních festivalů.Písek je turistické středisko především pro ty kteří chtějí navštívit oblasti Pootaví a Povltaví.
Městem Jindřichův Hradec protéká Nežárka. Je znám především díky rybářství. Jindřichův Hradec je střediskem cestovního ruchu a východištěm do zalesněného okolí plného rybníků. Jako všechny zmíněná města je i Jindřichův Hradec městská památková rezervace.
Tábor.Toto město leží na Lužnici, jedné z významných řek jihočeského kraje. Tábor je nejvýznamnější sídlo severní části jižních Čech. Je centrem rybářství kulturním a turistickým střediskem.Sídlí zde jedna z fakult Jihočeské univerzity .Historie Tábora je spojena především z husity. V roce 1420 zde husité vybudovali své opevnění a nazvaly ho podle hory Tábor. Tuto historii připomíná především muzeum o husitech.
Prachatice jsou město v jižních Čechách. Stejně jako Strakonice a Č.Krumlov leží podhůří Šumavy. Prachatice jsou rekreační středisko výhodné pro turisty, kteří chtějí vidět Šumavu. Původní osada ležela na ZLATÉ STEZCE (uváděna 1086).
Ve Strakonicích okresním městě na severu ČBK se stékají Otava a Volyňka. Jsou známé především díky každoročním dudáckým festivalům.
České Budějovice jsou největší město v jižních Čechách ležící na soutoku Vltavy a Malše v Českobudějovické pánvi. Sídlí zde Jihočeská univerzita. Nachází se zde hned několik divadel.Je zde také několik vědeckých ústavů. V Českých Budějovicích sídlí od roku 1783 biskupství.Je zde také muzeum o celých jižních Čechách- Jihočeské muzeum. Každoročně se v Českých Budějovicích koná výstava Země živitelka. Dnes jsou Budějovice nejen okresním, ale i krajským městem.

Hodnocení referátu Jihočeský kraj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. květen 2008
  25 684×
  1316 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jihočeský kraj

karolinkaprcalka
vsechno sem opsala ucitel mi to moc pochvalil
věneček
je to fakt nejlepší a dělal jsem na to referát našel jsem tam úplně všechno
hovnokluk
divné a zajímavé
idk
smisene pocity
skskskssjsjkj
mooooooooooooc zajimave
ejjkenfewnjf
jewfjwenbjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkwfcnkrw v
tvojemama
me se samzal muj tak jsem ho okopiroval
coronavirus1
coronavirus1
coooldlouhy a vinechana pismena
jihoPes.CZ
jo coooooooooool
katka(ja sem ja)
milovník psů s.r.o.
dobrý je to
ja sem ja
lol
dobrý ale jsou tam výnechaná písmena