Jihočeský kraj

Kraj je spravován zastupitelstvem kraje. Dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje zastupitelstvo výbory a rada komise. Kraj může k plnění svých ůkolů zakládat právnické osoby a organizace. Každý kraj má své symboly-znak a prapor.

ZASTUPITELSTVO
-spravuje kraj
-rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti (o věcech přenesené působnosti rozhoduje jen stanoví-li tak zákon)
-schází se podle potřeby minimálně však 1krát za 3 měsíce
-k platnému usnesení, rozhodnutí či volbě je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva
-zasedání jsou vždy veřejné
-Jihočeského kraje má 55 členů
-volí a odvolává hejtmana, zástupce hejtmana a další členy rady

RADA Jihočeského kraje
-má 11 členů
-odpovídá zastupitelstvu
-schůze jsou neveřejné, o jejich průběhu se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na krajském úřadě
- tvoří ji hejtman, zástupce hejtmana a další členové rady

HEJTMAN
-Zastupuje kraj navenek
-musí být občanem ČR
-může zrušit hlasování rady a návrh pak musí předložit zasedání zastupitelstva

KRAJSKÝ ÚŘAD
dělí se na odbory a každý odbor má ještě spoustu oddělení. v čele stojí ředitel.
- zřizuje různé organizace
např: ve školství, údržby silnic, kulturní instituce

VÍCE NA WWW.KRAJ-JIHOCESKY.CZ

Hodnocení referátu Jihočeský kraj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. srpen 2008
  5 887×
  192 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jihočeský kraj