Královehradecký kraj

Region tvoří jednu z okrajových příhraničních oblastí Čech,kterou je možno také nazvat,,Severovýchodní Čechy".Na severu a východně hraničí s Polskem,na jihu s Pardubicemi,na západě s Libercem.

V současné době je region severových.Čech definován jako vyšší uzemně samosprávný celek s názvem KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ.vyplňuje severových.polovinu Čech.V ČR hraničí Královehradecký kraj se 3 dalšími kraji(Pardubický,Středočeský,Liberecký)a celkem se 6 okresy.Královehradec.kraj má z hlediska základních velikostních charakteristik(rozloha a poč.obyvatel)průměrné až mírně podprůměrné parametry v rámci vyšších územně správních celků-krajů.Populační hustota zalidnění kraje nedosahuje republikového průměru.

Hlavním městem Královehradeckého kraje je Hradec Králové,který leží cca 70 km východně od Prahy a zhruba 40 km od polských hranic.

Hodnocení referátu Královehradecký kraj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2008
  8 786×
  121 slov

Komentáře k referátu Královehradecký kraj

ghh
:

debilek cz
: l
ol:
fjkukzu