Turistické možnosti na Českokrumlovsku

V následující práci se pokusím rozebrat turistické možnosti na Českokrumlovsku.
Český Krumlov leží v jižních Čechách asi 180 km jižně od Prahy v blízkosti rakouských hranic.
Magnetem okresu Český Krumlov je jeho okresní město, které každoročně přitahuje milion návštěvníků z České republiky i zahraničí. Jeho historické centrum je na Seznamu kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO. Návštěvníky okouzlí především zámek, čtvrť Latrán, kostel sv. Víta, středověké měšťanské domy, Okresní vlastivědné muzeum, Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho, množství galerií,otáčivé hlediště, konají se zde různé hudební festivaly. Jedinečná je i poloha města v údolí Vltavy pod mohutnou Kletí (1 083 m). I další turistické cíle Českokrumlovska leží v údolí Vltavy. Je to zejména hrad a zámek Rožmberk, klášter ve Vyšším Brodě a klášter ve Zlaté Koruně, zřícenina Dívčí Kámen zbytky keltského oppida v Třísově, rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané a muzeum koněspřežky v Bujanově. Druhým pólem turistických zájmů v tomto okrese je údolní nádrž Lipno s řadou rekreačních středisek, autokempů a tábořišť. Oblast kolem Lipna je oblíbená i cykloturisty.
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Je zde dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Areál hradu a zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení, soustředěných u pěti zámeckých nádvoří a zámecké zahrady.
Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově – stálá expozice: Úvodní část : Panoramatický obraz Českého Krumlova z počátku 50. let 20. století. Plastická mapa regionu Českokrumlovska v měřítku 1: 25 000. První sál :Pravěké osídlení - nálezy z Dobrkovické jeskyně u Českého Krumlova, doba bronzová - nálezy ze sídliště pod hradem Dívčí Kámen, starší doba železná - Boletice, mladší doba železná - keltské oppidum Třísov (Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov), slovanské osídlení - Boletice. Druhý sál :Kolonizace regionu v 10. - 14.století, obchodní stezky, rodové a klášterní državy. Třetí sál :Historie města Českého Krumlova (gotika, renesance, baroko), archeologické nálezy ze 13. až 15. století, ikonografie města a městských bran, unikátní keramický model Českého Krumlova v měřítku 1 : 200 (zachycuje ideální stav města v době kolem r. 1800), řemesla a cechy, tradice výroby papíru, českokrumlovské mincovnictví, kulturní tradice - obránci českého jazyka Jiří Bílek z Bílenberku (první českokrumlovský prelát) a Bohuslav Balbín (jezuitský kněz, krátce působící v Českém Krumlově), školství - reformátor Ferdinand Kindermann z Kaplice, revoluční rok 1848 - národní garda. Chodba :
Gotické, renesanční a barokní umění a umělecká řemesla - plastiky (např. význačné gotické plastiky sv. Barbory a sv. Kateřiny, sv. Wolfganga, sv. Františka), obrazy, nábytek, hudební nástroje, hodiny, porcelán…
Lipenská přehrada je součástí vltavské kaskády a je jejím nejvýše položeným stupněm. Leží v horském terénu, na hranici Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Se svojí vodní plochou 4870 ha a délkou 44 km je největší přehradou Čech. Nabízí možnost rekreace, vodní sporty, koupání a rybolov. )
Hrad Rožmberk se skládá z pozůstatků horního hradu založeného ve 13. století, který připomíná pouze gotická věž Jakobínka, a z mladšího dolního hradu, zbudovaného ve 14. století a později upravovaného v 16., 17. a 19. století. V průběhu 19. století také došlo k výstavbě nových obytných a hospodářských budov, situovaných přibližně do míst původního horního hradu.
Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u vsi Třísov, 9 km severovýchodním směrem od města Český Krumlov. Hrad stál na vysokém skalnatém návrší, obtékaném řekou Vltavou a Křemežským potokem, který se pod hradem vlévá do Vltavy.
Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané : "Adalbert Stifter a rodný kraj" Memoriální expozice přibližuje osobnost Adalberta Stiftera a jeho vztah k rodnému místu a Šumavě chronologicky ve dvou rovinách - biografické a tvůrčí.
V tomto okrese existuje také několik míst, kde se návštěvník dozví vše, co potřebuje vědět (kam se zajít podívat, kde se ubytovat,…): Infocentrum v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel. 00420-337-711183, Informační středisko, Náměstí 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, tel. 00420-337-749846, I-Kontakt Tourist centrum, 382 72 Dolní Dvořiště 161, tel. 00420-336-324245 a další.
Ubytování – HOTEL RŮŽE**** (Horní 154, Český Krumlov, 381 01), HOTEL FARA ZÁTOŇ*** (Zátoň, Větřní, 382 11), HOTEL BOHEMIA GOLD**** (Plešivec 55, 381 01 Český Krumlov), PENSION NA LOUŽI (Kájovská 66, 381 01 Český Krumlov), PENSION LANDAUER (Roosveltova 32, 381 01 Český Krumlov), HOTEL STRANINGER (Široká 49, 381 01 Český Krumlov), PENSION FONTÁNA (náměstí Svornosti 8-9, 38101 Český Krumlov), PENSION INGRID (Kaplická 194, 381 01 Český Krumlov), HOTEL STUDENEC (Studenec 15, 382 18 Rožmberk nad Vltavou), PENSION U MOSTU (Latrán 45, 382 18 Rožmberk nad Vltavou), PENSION REGINA (Větrní 8, 382 11 Větrní), HOTEL HORFA (Slavkov 4, 382 11 pošta Větrní), …
Kempy a autokempy - AUTOKEMP A CHATOVÝ TÁBOR LIPTOV (382 26 Horní Planá), AUTOKEMP U PŘÍSTAVU (Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou), AUTOREST NON STOP (382 79 Dolní Dvořiště), AUTOKEMP PÍSKÁRNA (382 11 Větřní), …
Český Krumlov jsem navštívila a doporučila bych ho všem, aby se tam jeli podívat.

Hodnocení referátu Turistické možnosti na Českokrumlovsku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. srpen 2008
  3 364×
  802 slov

Komentáře k referátu Turistické možnosti na Českokrumlovsku