Hamburk

Svobodné hansovní město Hamburk je po Berlínu největší město Německa, tvoří spolkovou zemi. Bylo založeno v 9. Století jako Hammaburg a rozvíjel se ve středověku jako obchodní metropole. Má 755 km, 1,6 milionů obyvatel, leží pouze 6 m. n. m.
Přístav
Výhodná poloha v deltě Labe předurčila Hamburk k prvnímu a obchodnímu místu Evropy, přístav je nevetší pozoruhodností Hamburku, říká se brána do světa. Byl založen ve 12. Století tzv. svobodným dopisem od císaře Fridricha Barbarossy
Se rozkládá mezi rameny Labe tzv. severním a jižním Labem, je vzdálený 104 km od ústí Labe do severního moře, celková plocha je cca 100km a za rok je odbaveno celkem 12 000 lodí z více jak 90 zemí světa.
Historie
1810 připojen k francii a 1814 opět samostatný členský stát, v 18. Století se stal centrem severního Německa, od roku1919 sídlem univerzity, od roku 1979 sídlem technického vysokého učení. V roce 1842 město vyhořelo, ale bylo znovu vystaveno po válce, protože bylo dost zničeno bombardováním v letech 1943-1945.
Kultura
Významné jsou rovněž vysoké školy hudby, umění, hospodářství a politiky. Hamburská státní opera, divadla, hudební sály, jazzové, folkové, popové a rokové scény, muzea, zábavný park. Sídlí zde severoněmecký rozhlas, televize, kongresy, nakladatelství.
Průmysl
Důležité průmyslové centrum, loďařský, chemický, petrochemie, hutnictví, rafinerie, těžké stroje, elektronika

Hodnocení referátu Hamburk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červenec 2007
  4 538×
  208 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Hamburk