Itálie aneb zajímavosti

Rozloha : 301 308 km/2

Hlavní město : Roma (Řím)

Členství : CE (Rada Evropy) ,EBRD (Evrpská banka pro obnovu a rozvoj) ,ECE (hospodářská komise

pro Evropu) ,EU (Evropská Unie) ,G7 (skupina sedmi) ,NATO (Severoatlantická aliance ) ,OECD

(Organizace pro Hospodářskou spolupráci a rozvoj)

Počet obyvatel : 57 523 00

Střední délka života : 75 (m) , 81 (ž)

Jazyky : italština , němčina , francouština

ZAJIMAVOSTI

Itálie ovlivňovala rozvoj evropské civilizace v různých obdobích minulých 2000 let. Z úzkého, botě podobného poloostrova rozšířili Římané svou ohromnou říši téměř do celé Evropy, severní Afriky a západní Asie, římský císař přijal ve 4. století křesťanství jako oficiální náboženství a později se Řím stal centrem katolické církve. Ve 14. století začal v Itálii mimořádný rozkvět umění a věd známý jako renesance (\"obrození\"), který změnil myšlení a kulturu celé Evropy. Itálie byla tehdy rozdělena na mnoho nezávislých států ovládaných cizími mocnostmi, zejména Rakouskem a Francií. Po staletích cizí nadvlády se v roce 1870 Itálie sjednotila jako samostatný stát. I při nedostatku přírodních zdrojů přes porážku ve druhé světové válce vyrostla z Itálie hospodářsky silná země. Stát dlouhodobě trpí korupcí a organizovaným zločinem, současné změny jsou však příslibem větší politické stability.

Věčné město Řím

Řím byl dlouhou dobu metropolí světa.Nejstarší zmínky o Římu se datují do druhé poloviny 8. století před Kristem. Opravdový rozmach města se ovšem udál především díky obrovskému rozvoji obchodu a řemesel přibližně 30 let před Kristem, kdy se z římské republiky stal tzv. principát. V té době vznikaly na území Říma velmi zajímavé stavby. V průběhu 5. století bylo město v důsledku nájezdů různých kmenů několikrát zcela zpustošeno.

Ve století šestém význam města upadal, aby ve století osmém Řím opět stoupl na významu, především v souvislosti se vznikem tzv. Církevního státu. Rozvoj města se mírně pozastavil ve 14. století, kdy se sídlem papežského stolce stal na krátkou dobu Avignon. Po návratu Papeže do Říma po necelých osmdesáti letech pokračoval rozvoj italské metropole obrovským tempem. Důkazem jeho významu bylo stanovení Říma hlavním městem Itálie v roce 1870.

Římští katolíci

Křesťanství, jehož učení vychází ze života a učení Ježíše Krista, je nejrozšířenější ze všech náboženství. Jsou v něm zahrnuty u některé věroučně odlišné skupiny. Nejpočetnější jsou římští katolíci s ústředím v Římě, kteří mají více než miliardu vyznavačů. Katolíci se kromě jiného vyznačují osobitou úctou k Ježíšově matce panně Marii.

Caorle

pravděpodobně nejhezčí město v severním Jadranu. Přes přístav Caorle bylo zásobováno římské město Consordia Julia (dnes Concordia Sagittaria) založené v roce 42 př. n. l., v 6. století hledali obyvatelé Concordie jistotu v Caorle, v pozdějších stoletích však Caorle jako přístav v důsledku nájezdu pirátů začal chátrat a počet obyvatel klesal.

Až po 2. světové válce v důsledku rozvoje turistiky se začalo město opět rozvíjet.

Hlavní památkou je třílodní bazilika z 11. století a šikmá věž.

Pasta

Říká se, že recept na pastu přivezl do Itálie ze svého velkého putování do Číny italský cestovatel Marco Polo. Pasta je těsto připravované z vody a pšeničné mouky a patří k nejoblíbenějším jídlům na světě. Může se formovat do různých tvarů a plnit masem nebo zeleninou.

Módní návrhářství Itálie

Italové kladou velký důraz na design a vytvářejí tvarově i užitkově dokonalé výrobky.Smysl pro krásu i účelnost je očividný zejména na jejich autech a v odívání. Módní domy v římě, Florencii, Miláně a Benátkách konkurují Paříži, po italských botách je velká poptávka i v zahraničí.

Automobily Itálie

V okolí Milána a Turína je řada továren vyrábějících motorová vozidla. Italští inženýři a návrháři vyvinuli automobily patřící k nejlepším v Evropě v designu, provedení a nákladech na provoz.

Víno

Itálie vyprodukuje nejvíce vína na světě. V současnosti byly pro novináře vypracovány jednotné normy v zájmu zvýšení kvality a lepší kontroly výrobků.

Ropné rafinérie

Z evropských států je Itálie nejvíce závislá na dovozu paliv. Dováží a zpracovává se hlavně ropa.

Turistika

Každoročně navštěvují Itálii, její historiská města, architektonické památky a muzea, milióny turistů.

Hodnocení referátu Itálie aneb zajímavosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. duben 2008
  6 982×
  638 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Itálie aneb zajímavosti